Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Migracje międzynarodowe a globalny problem ubóstwa

Autorzy: Agnieszka Piekutowska
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: migracje ubóstwo Afryka Subsaharyjska
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (27-37)
Klasyfikacja JEL: I32 J61
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była analiza migracji międzynarodowych z najbardziej dotkniętych ubóstwem państw świata.Przyjęto następującą hipotezę: migracje międzynarodowe nie stanowią narzędzia istotnie przyczyniającego się doredukcji problemu ubóstwa na świecie. Jak zostało wykazane, państwa najuboższe – choć mają najsilniejsze przesłankido emigracji – charakteryzują się ograniczoną mobilnością międzynarodową. Dodatkowo ograniczone są korzyściz migracji, co rodzi wiele wyzwań m.in. w zakresie zwiększenia pozytywnego oddziaływania remittances jako narzędziasprzyjającemu zwalczaniu skrajnego ubóstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams Jr., R.H., Pege, J. (2005). Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing Countries? World Development 33, (10). DOI: 10.1016/j.worlddev.2005.05.004.
2.Baza Banku Światowego (2016). Pobrano z: http://data.worldbank.org/.
3.Bodvarsson, Ӧ.B., Van der Berg, H. (2013). The Economics of Immigration. Theory and Policy. Springer.
4.Cruz, M., Foster, J., Quillin, B., Schellekens, P. (2015). Ending Extreme Poverty and Sharing Prosperity: Progress and Policies, World Bank Group. Policy Research Note, 3, 2–8.
5.Hatton, T.J., Williamson, J.G. (2009). Emigration in the long run: evidence from two global centuries. Asian Pacific Economic Literature 23(2), 17–19. DOI: 10.1111/j.1467-8411.2009.01238.x.
6.IOM (2015). World Migration Report. Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility. Pobrano z: https://www.iom.int/world-migration-report-2015.
7.KNOMAD – Global Knowledge Partnership on Migration and Development (2016). Migration and Remittances Factbook. Pobrano z: http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues.
8.Nalane, L.J., Chikanda, A., Crush, J. (2012). The remittances framework in Lesotho: Assessment of policies and programmes promoting the multiplier effect. International Organization for Migration (IOM), ACP Observatory on Migration.
9.Obaid, T.A. (2006). Statement by Ms. Thoraya Ahmed Obaid, Executive Director, United Nations Population Fund. United Nations Commission on Population and Development.
10.Özden, Ç., Schiff, M. (2006). International migration, remittances, and the brain drain. The World Bank, Palgrave Macmillan.
11.Taylor, E.J. (2006). International migration and economic development: puzzles and policies for LDCs. Keynote Address at thirty-ninth session Commission on Population and Development,
12.United Nations. Pobrano z: http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2006/keynote/taylor.pdf.
13.Thamae, R.I., Kolobe, L.G. (2016). The Fiscal Effects of Foreign Aid in Lesotho. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7 (1), 117–122.
14.The World Bank (2006). Global Economic Prospects. Economic Implications of Remittances and Migration.
15.The World Bank (2015a). Madagascar – evolution économiquerécente. Pobrano z: http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/09/25014833/madagascar-economic-update.
16.The World Bank (2015b). Remittance Prices Worldwide. Issue No. 15.
17.The World Bank – Poverty and Equity Database (2016). Pobrano z: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database.
18.United Nations – General Assembly (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 – Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.