Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 16 (2018)

Year of publication: 2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Globalizacja a środowiskowe uwarunkowania jakości życia


(Globalisation and environmental quality of life)
9 (7-15) Bernadeta Baran More
2.

Polityka migracyjna a ekonomiczne znaczenie imigracji i emigracji w opinii ekspertów


(Migration policy and the economic importance of immigration and emigration in the opinion of experts)
21 (17-37) Beata Paliś More
3.

Ekonomiczne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej w tle ograniczeń budżetowych

19 (39-57) Dorota Miśkiewicz More
4.

Znaczenie fiskalne podatku od gier w Polsce na tle wybranych państw europejskich


(The fiscal role of the tax on lotteries, gambling and betting in Poland and selected European countries)
11 (59-69) Marcin Spychała More
5.

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teoriach ekonomicznych oraz ich wpływ na gospodarkę Polski


(Foreign Direct Investments in economic theories and its impact on economy in Poland)
10 (71-80) Katarzyna Piotrowska More
6.

Wprowadzenie do analizy sektora polskich przedsiębiorstw piłkarskich


(Introduction to Analysis of the Sector of Professional Polish Soccer League)
10 (81-90) Artur Grabowski More