Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 10 (2015)
Zmiany na polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych w warunkach globalizacji
(Changes in Polish Air Passenger Market Under Conditions of Globalization)

Authors: Joanna Hawlena
Wydział Bioinżynierii (Katedra Turystyki i Rekreacji) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Michał Dudek
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Keywords: air transport globalization liberalization
Year of publication:2015
Page range:14 (9-22)

Abstract

The market for passenger air service is undergoing constant and intense organizational, technical, technological and economic changes. This causes a change in market relations, which greatly influences the development of new, strong economic centers of the world. However, the growing dynamics of this process, caused by progressive liberalization and strengthening of the regional economic communities, results in a hitherto unknown rise of international competition level. The article presents the issues related to the ongoing process of globalization in the world economy, with particular emphasis on air passenger market. It also shows the transformation, which is taking place in the relations between the bidders in the Polish air services resulting from entry of large carriers in Asia. Overvaluation in the competitive hierarchy has a significant impact on the pricing policy and the evolution of quality of services. The aim of the considerations presented here is to identify the effects and dependencies occurring in the global market of air carriers and to evaluate the effects of the impact of globalization on the sector and on the market of passenger air transport.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cheng-Jui Lu A., International Airline Alliances EC Competition Law/US Antitrust Law and International Air Transport, Kluwe Law International, The Hague–London–New York 2002.
2.Dudek M., Zmiany reguł konkurencyjnych po wejściu nowego przewoźnika na rynek lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce, „Autobusy” 2013, nr 3.
3.Emirates będą największą linią na świecie? http://www.rp.pl/artykul/1059374.html (24.10.2013).
4.http://www.egospodarka.pl/art/galeria/90855,Bilety-lotnicze-Azja-za-pol-ceny,1,39,1.html (5.02.2013).
5.Lenartowicz-Łysik A., Proces globalizacji sektora pasażerskich przewozów lotniczych i jego wpływ na strukturę podmiotową sektora, w: Uwarunkowania i modele strategii funkcjonalnych marketingu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2003.
6.Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2003.
7.Marciszewska E., Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, SGH, Warszawa 2001.
8.Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
9.Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE–Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
10.Radomyski A., Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku usług lotniczych w warunkach silnej konkurenci, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
11.Ruciński A., Transport lotniczy, w: Transport, aktualne problemy integracji z UE, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
12.Rudawska J., Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2009.
13.Qatar Airways – już niebawem na polskim niebie, Rynek Infrastrktury/Rzeczpospolita z 16.11.2013
14.Sayer H.S., Global regionalization. Core Periphery Trends, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006, vol. 16.
15.Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja, strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
16.Tanie bilety na loty krajowe i międzynarodowe, http://www.lot.com/pl/pl/web/newlot/home (8.03.2013, 4.04.2013).
17.www.fru.pl (5.02.2013).