Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 11 (2015)
Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku
(Sectoral state aid and the distortion of free competition in the market)

Authors: Marcin Spychała
Wydział Ekonomii (Katedra Finansów Publicznych) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: state aid sectoral state aid competition Poland
Year of publication:2015
Page range:9 (237-245)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents specific characteristics of the state aid and the most important issues of sectoral state aid. Moreover, the article presents the structure of the sectoral aid in Poland and the main beneficiaries of this aid. The article includes a hypothesis that sectoral state aid has a significant impact on the distortion of free competition in the market. The article has been developed on the basis of annual report on the state aid in Poland prepared by The Office of Competition and Consumer Protection.
Download file

Article file

Bibliography

1.Choroszczak J., Mikulec M., Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa 2012.
2.Finanse publiczne, red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
3.Hybka M.M., Pomoc publiczna, w: Finanse publiczne, red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
4.Jankowska A., Marek M., Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.
5.Nicolaides P., Kekelekis M., Kleis M., State Aid Policy in the European Community, Wolters Kluwer, London 2008.
6.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku, UOKiK Warszawa 2013.
7.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku, UOKiK, Warszawa 2012.
8.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku, UOKiK, Warszawa 2011.
9.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku, UOKiK, Warszawa 2010.
10.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku, UOKiK, Warszawa 2009.
11.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku, UOKiK, Warszawa 2008.
12.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, UOKiK, Warszawa 2007.
13.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, UOKiK, Warszawa 2006.
14.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, UOKiK, Warszawa 2005.
15.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2003 r oku, UOKiK, Warszawa 2004.
16.Spychała M., Pomoc publiczna w warunkach gospodarki rynkowej, w: Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, red. G. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
17.Tkaczyński W., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, C.H. Beck, Warszawa 2013.
18.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 roku).
19.Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE C 340 z 10 listopada 1997 roku).