Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 11 (2015)
Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych – analiza porównawcza
(State failure and the macroeconomic situation – statistical analysis)

Authors: Bartosz Totleben
Wydział Ekonomii (Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: failed states economic growth data analysis
Year of publication:2015
Page range:10 (95-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present and analyze the macroeconomic situation of the failed states. The review of the literature in terms of definition of the state as an authority which is responsible for widely understood economic policy has been done here. The role of the institution referring to achieving economic growth was also presented in the article. Subsequently there have been presented selected measures and classification of the failed states. The study was done on the selected variables such as GDP per capita, unemployment rate and the inflation in the years 1990–2013. The statistical analysis of the average levels of described variables showed the differences between the failed states and the sustainable states.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bank Światowy, Country Policy and Institutional Assessment Database, www.worldbank.org/ida.
2.Bank Światowy, World Development Indicators, http://wdi.worldbank.org.
3.Bertocchi G., Guerzoni A., Growth, History, or Institutions: What Explains State Fragility in Sub-Saharian Africa?, Institute of the Study of Labor (IZA), Discussion Papers no. 4817.
4.Fund for Peace, Fragile State Index 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, http://ffp.statesindex.org.
5.Hanke S., Kwok A., On the Measurement of Zimbabwe’s Hyperinflation, „Cato Journal” 2009, vol. 29, no. 2.
6.Kuciński J., Nauka o państwie i prawie, Almamer, Warszawa 2008.
7.North D.C., Structure and Change in Economic History, W.W. North & Co., New York–London 1981.
8.Sagan S., Serzhanova V., Nauka o państwie współczesnym, LexixNexis 2010, Warszawa 2010.
9.Szarzec K., Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne – od Adama Smitha do współczesności, PWN, Warszawa 2013.
10.Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
11.Zajadło J., Prawo międzynarodowe wobec problemu państwa upadłego, „Państwo i Prawo” 2005, nr 2.