Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 11 (2015)
Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu
(Welfare economics. National accounts and measurement of wellbeing)

Authors: Agnieszka Łopatka
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: prosperity HDI gross domestic product
Year of publication:2015
Page range:14 (43-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the welfare economics and closely related to national accounts. The aim of the discussion is to verify the Gross Domestic Product in the context of an optimal rate of economic wellbeing, as well as verification that the available alternative measures of prosperity accurately reflects the wellbeing of individuals and societies. In the first part of the paper presents a theoretical approach welfare economics. The second part of the study is an empirical and an exploration of some of the national accounts and the measurement of wellbeing in the context of Polish.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cobb C., Halstead T., Rowe J., If the GDP is Up, Why is America Down?, Atletic Monthly, Washington 1995.
2.Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.
3.Drabsch T., Measuring Wellbeing, Briefing Paper no. 4/2012, Sydney 2012.
4.Grzelak A., Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, Szczecin 2002.
5.Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
6.http://www.india.jbs.cam.ac.uk/engagement/tataises/downloads/report_nefsd.pdf..
7.Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
8.Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
9.Raport o rozwoju społecznym W trosce o pracę, Polska 2004.
10.www.biznes.pwn.pl.
11.www.dobrobyt.info.pl.
12.www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf.
13.www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
14.www.firma.egospodarka.pl.
15.www.gis.geo.uj.edu.pl/Teaching_tool_on_knowledge_transfer/pl/wskazniki.html.
16.www.mg.gov.pl.
17.www.monitor-ekonomiczny.pl.
18.www.oecdbetterlifeindex.org.
19.www.pl.tradingeconomics.com/poland/gdp-per-capita.
20.www.prognostic.pl.
21.www.undp.iq.pl.
22.Zienkowski L., Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Elipsa, Warszawa 2001.