Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X     DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access 

Kodeks etyczny

Redakcja respektuje i oczekuje od Autorów respektowania Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego.

 http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf