Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X     DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access 

Kontakt

Redakcja „Studia Maritima”
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytet Szczeciński

ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin

adam.makowski@univ.szczecin.pl