Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X     DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access 

Rada Naukowa i Komitet Redakcyjny

Rada naukowa:

prof. dr hab. Jerzy Dygdała – Toruń

prof. dr hab. Andrzej Groth – Gdynia

prof. dr hab. Bolesław Hajduk – Szczecin-Gdańsk

dr hab. prof. UG Gabriela Majewska – Gdańsk

dr hab. prof. US Adam Makowski – Szczecin

prof. dr phil. Jens E. Olesen – Greifswald

prof. dr hab. Raimo Pullat – Tallin

prof. dr hab. Józef Stanielewicz – Szczecin

dr hab. prof. US Agnieszka Szudarek – Szczecin

prof. dr hab. Jerzy Trzoska – Gdańsk

prof. dr hab. Jacek Wijaczka – Toruń

prof. dr hab. Edward Włodarczyk – Szczecin

 

Komitet Redakcyjny:

dr hab. Adam Makowski, prof. US - redaktor naukowy

dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US - z-ca redaktora naukowego

dr Renata Nowaczewska - sekretarz redakcji