Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2018.31-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 31 2018
PROFESSOR EUGENIUSZ STANISŁAW KRUSZEWSKI, DOCTOR HABILITATED – HISTORIAN, POLITICAL EMIGRANT, DIPLOMAT AND SOCIAL ACTIVIST

Autorzy: Bolesław Hajduk
Słowa kluczowe: Eugeniusz Stanisław Kruszewski
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (7-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

No Abstract
Pobierz plik

Plik artykułu