Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2017.30-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 30 2017
PROBLEM KŁAJPEDY NA ŁAMACH WILEŃSKIEJ PRASY OBOZU NARODOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Autorzy: Michał Jakubik
Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
Słowa kluczowe: prasa polska 1918–1939 obóz narodowy Narodowa Demokracja Kłajpeda Litwa polska polityka zagraniczna stosunki polsko-litewskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (135-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Kłajpeda była jednym z punktów zapalnych powersalskiej Europy. Ścieranie się na jej terenie interesów Litwy, Niemiec, a także Polski sprawiało, że kilkukrotnie stawała w centrum zainteresowania europejskiej opinii publicznej. Z racji znaczenia kłajpedzkiego portu, a także jego bliskości geograficznej przez całe dwudziestolecie sytuacją Kłajpedy żywo interesowała się także prasa wileńska. Wśród pism reprezentujących poszczególne opcje polityczne istotne miejsce zajmowały gazety związane z ugrupowaniami obozu narodowego – „Dziennik Wileński” oraz „Głos Narodowy”. Na ich łamach szeroko komentowano bieżące wydarzenia, prezentowano koncepcje rozwiązania istniejących na terenie miasta i okręgu problemów oraz oceniano postępowanie wszystkich zaangażowanych stron. Szczególną uwagę poświęcano sprawie przynależności państwowej tego terytorium, roli portu kłajpedzkiego w rozwoju gospodarczym północno-wschodnich województw Polski oraz znaczenia Kłajpedy w polityce międzynarodowej. Niniejszy artykuł stanowi analizę informacji, poglądów i koncepcji publikowanych na łamach omawianych pism.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła
2.„Atak litewski na Kłajpedę”. Dziennik Wileński, 14.01.1923.
3.„Bezpieczeństwo Litwy. Ku porozumieniu z Polską”. Dziennik Wileński, 4.06.1936.
4.„Chmury niemieckie nad Litwą”. Dziennik Wileński, 21.02.1935.
5.„Co straciła Litwa w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 3.04.1939.
6.„Czy nowe Sudety? Litewska Kłajpeda czy niemiecki Memel?”. Głos Narodowy, 8.11.1938.
7.„Czy zamach stanu w Kłajpedzie?”. Dziennik Wileński, 11.02.1932.
8.„Dlaczego Dziennik Wileński nie wychodził?”. Dziennik Wileński, 2.12.1935.
9.„Gdańsk i Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 25.02.1923.
10.„Głód i drożyzna w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 6.07.1939.
11.Hier. Wierz. „Litwa, Polska i Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 14.01.1923.
12.J.O. „O Bałtyk”. Dziennik Wileński, 21.03.1924.
13.J.O. „Duszą się”. Dziennik Wileński, 13.01.1923.
14.J.O. „Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 30.01.1923.
15.J.O. „Pokojowość a bierność”. Dziennik Wileński, 18.01.1923.
16.J.O. „Pyrrusowe zwycięstwo”. Dziennik Wileński, 6.04.1924.
17.„Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 5.10.1935.
18.„Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 12.10.1935.
19.„Kłajpeda”. Głos Narodowy, 24.03.1939.
20.„Kłajpeda po dwóch miesiącach. Nad wszystkim czuwa wszechpotężna i wszechwiedząca Gestapo”. Głos Narodowy, 26.05.1939.
21.„Kłajpeda pod rządami niemieckimi. Smutny los zamieszkałych tam Litwinów”. Głos Narodowy, 30.03.1939.
22.„Kłajpeda w rękach niemieckich”. Głos Narodowy, 23.03.1939.
23.„Litwini obawiają się wybuchu powstania w okręgu kłajpedzkim”. Dziennik Wileński, 29.09.1930.
24.„Litwini szukają guza”. Dziennik Wileński, 12.01.1923.
25.„Nad Bałtykiem”. Dziennik Wileński, 28.09.1935.
26.„Najazd Litwinów na Kłajpedę”. Dziennik Wileński, 13.01.1923.
27.„Napad Litwinów na Kłajpedę”. Dziennik Wileński, 13.01.1923.
28.„Niemcy i Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 8.03.1935.
29.„Niemcy palą w Kłajpedzie zbiory litewskich książek”. Głos Narodowy, 30.04.1939.
30.„Niepokoje o Kłajpedę”. Głos Narodowy, 14.12.1938.
31.„Od wydawnictwa”. Rzeczpospolita. Wydanie wileńskie, 30.04.1922.
32.„Otrzeźwienie na Litwie”. Dziennik Wileński, 25.01.1925.
33.Pikuolis. „Listy z Kowna”. Dziennik Wileński, 14.11.1933.
34.„Po wyroku kłajpedzkim”. Dziennik Wileński, 30.03.1935.
35.„Prasa francuska o Kłajpedzie”. Dziennik Wileński, 19.01.1923.
36.„Przyszła kolej na Kłajpedę. Ujście Niemna w rękach germańskiego imperializmu”. Głos Narodowy, 22.03.1939.
37.Sfinks. „Stosunki litewsko-niemiecki w Kłajpedzie”. Dziennik Wileński, 27.04.1924.
38.„Sprawa Kłajpedy i stosunki niemiecko-litewskie”. Dziennik Wileński, 21.09.1924.
39.„Sprawa Kłajpedy w komisji spraw zagranicznych Sejmu”. Dziennik Wileński, 11.04.1924.
40.„Straty Litwy w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 29.03.1939.
41.Surwiłło, M. „Litwa zaniedbuje port w Kłajpedzie”. Dziennik Wileński, 2.12.1932.
42.„Tajny układ Litwy z Rosją”. Dziennik Wileński, 27.01.1923.
43.„Taktyka sudecka w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 28.10.1938.
44.„W hitlerowskiej Kłajpedzie. Buta niemiecka przy piwie i kiełbasce”. Głos Narodowy, 28.03.1939.
45.„Wynaradawianie Litwinów w kraju kłajpedzkim”. Głos Narodowy, 3.08.1939.
46.„Wyrok Trybunału haskiego w sprawie Kłajpedy”. Dziennik Wileński, 14.08.1932.
47.„Zajścia w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 2.07.1938.
48.„Zaniepokojenie w Litwie z powodu Kłajpedy”. Dziennik Wileński, 13.02.1930.
49.„Żądania Niemców w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 3.06.1938.
50.Opracowania
51.Arbušauskaitė, Arūnė Liucija. Anšliusas ir Klaipėdos krašto gyventojai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010.
52.Arbušauskaitė, Arūnė Liucija. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2001.
53.Chandavoine, Isabelle. Les Français à Klaipėda et après (1920−1932). Vilnius: Žara, 2003.
54.Mikulicz, Sergiusz. Kłajpeda w polityce europejskiej 1918−1939. Warszawa: Książka i Wiedza, 1976.
55.Narkowicz, Liliana. Jan Konrad Obst (18761954). Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2004.
56.Katalog Prasowy PARA. Poznań: Wydawnictwo Biura Ogłoszeń PAR, Polska Agencja Reklamy Franciszek Krajna, 1930.
57.Klaipėdos kraštas 1920−1924 m. archyviniuose dokumentuose, red. Silva Pocytė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003.
58.Łossowski, Piotr. Kłajpeda kontra Memel: Problem Kłajpedy w latach 1918−1939−1945. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 2007.
59.Łossowski, Piotr. Stosunki polsko-litewskie 1921−1939. Warszawa: Instytut Historii PAN, 1997.
60.Paczkowski, Andrzej. Prasa polska w latach 19181939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
61.Plieg, Ernst-Albrecht. Das Memelland 1920−1939. Würzburg: Holzner, 1962.
62.Safronovas, Vasilijus. Przeszłość jako źródło konfliktu. Konkurencja ideologii tożsamości w Kłajpedzie XX wieku. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012.
63.Žostautaitė, Petronėlė. Klaipedos kraštas 1923−1939. Vilnius: Mokslas 1992.