Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 25 2012
AUSTAUSCH, WANDEL UND ANPASSUNG DES DEUTSCHEN UND DES POLNISCHEN GESUNDHEITSSYSTEMS IM DEUTSCH-POLNISCHEN GRENZRAUM – THEMENSCHWERPUNKT: GKV UND ZAHNERSATZ
(WYMIANA, PRZEOBRAŻENIA I WZAJEMNE DOSTOSOWANIE SIĘ NIEMIECKIEGO I POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENACH PRZYGRANICZNYCH. KLUCZOWE ZAGADNIENIA: USTAWOWE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE I USŁUGI PROTETYCZNE)

Autorzy: Andreas Hohn
Rok wydania:2012
Liczba stron:11 (281-291)

Abstrakt

Niniejszy projekt dysertacji poświęcony jest znaczeniu i konsekwencjom korzystania z polskich usług w zakresie protetyki przez ustawowo ubezpieczonych niemieckich pacjentów. Przy zastosowaniu nowoinstytucjonalnej perspektywy badawczej analizie poddane mają być wybrane organizacje systemów opieki zdrowotnej Polski i Niemiec w odniesieniu do szans i wyzwań, które się przed nimi otwierają na młodym rynku wykraczającym poza granice tych krajów. Zgodnie z zagadnieniami wymienionymi w tytule, badanie empiryczne służy zarówno ocenie przebiegu wykorzystywania takich usług w polskim i niemieckim obszarze przygranicznym w ciągu ostatnich 20 lat, jak i rekonstrukcji procesów dostosowawczych niemieckich ustawowych kas chorych w zakresie tych kwestii. Realizacja wybranego ilościowego projektu naukowego będzie możliwa m.in. dzięki dostępowi do danych jednej z największych ustawowych kas chorych w Niemczech.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BAUD, M. / SCHENDEL, W. (1997): Toward a Comparative History of Borderlands, „Journal
2.of World History“, 2, S. 211–243.
3.BECKERT, J. (1999): Agency, Entrepreneurs, and Institutional Change: The Role of Strategic
4.Choice and Institutionalized Practices in Organizations, „Organization Studies“,
5.20 (5), S. 777–799.
6.BERGER, P. L. / LUCKMANN, T. (1967): The Social Construction of Reality, New York: Doubleday
7.Anchor.
8.CASTILLA, E. J. (2007): Dynamic Analysis in the Social Sciences, Emerald Group Publishing
9.Ltd.
10.DIMAGGIO, P. J. (1988): Interest and Agency in Institutional Theory, in: L. G. Zucker
11.(Hg.): Institutional Patterns and Organizations: Culture and Environment, Cambridge:
12.Ballinger, S. 3–21.
13.DIMAGGIO, P. J. / POWELL, W. W. (1983): The Iron Cage Revisited. Institutional Isomorphism
14.and Collective Rationality in Organizational Fields, „American Sociological
15.Review“, 48 (2), S. 147–160.
16.DITTON, H. (1998): Mehrebenenanalyse. Grundlagen und Anwendungen des Hierarchisch
17.Linearen Modells, Weinheim, München: Juventa.
18.ELANDT-JOHNSON, R. / JOHNSON, N. (1999): Survival Models and Data Analysis, New York:
19.John Wiley & Sons.
20.FERNÁNDEZ-ALLES, M. de la Luz / LLAMAS-SÁNCHEZ, R. (2008): The Neoinstitutional Analysis
21.of Change in Public Services, „Journal of Change Management“, 8 (1), S. 3–20.
22.KADA, N. / KIY, R. (2004): Blurred Borders: Trans-boundary Impacts & Solutions in the
23.Sindiego-Tijuana Border Region. Report of the International Community Foundation.
24.MEYER, J. W. / ROWAN, B. (1977): Institutionalized Organizations: Formal Structure as
25.Myth and Ceremony, „American Journal of Sociology”, 83 (2), S. 340–363.
26.OLIVER, C. (1991): Strategic Responses to Institutional Processes, „Academy of Management
27.Review“, 16 (1), S. 145–179.
28.RAO, H. / DAVIS, G. F. / WARD, A. (2000): Embeddedness, Social Identity and Mobility:
29.Why Firms Leave the NASDAQ and Join the New York Stock Exchange, „Administrative
30.Science Quarterly“, 45, S. 268–292.
31.RATZEL, F. (1897): Politische Geographie, München, Leipzig: Oldenbourg.
32.SCOTT, W. R. (1994): Conceptualizing Organizational Fields, in: H. U. Derlien, U. Gerhardt,
33.F. W. Scharpf (Hg.): Systemrationalität und Partialinteresse, Baden-Baden:
34.Nomos, S. 203–221.
35.SCOTT, W. R. (1995): Institutions and Organizations, Thousand Oaks: Sage.
36.SCOTT, W. R. (2001): Institutions and Organizations, 2. Aufl., Thousand Oaks: Sage.
37.STRANG, D. / MEYER, J. (1993): Institutional Conditions for Diffusion, „Theory and Society“,
38.22, S. 487–511.
39.TOLBERT, P. S. / ZUCKER, L. G. (1983): Institutional Sources of Change in the Formal
40.Structure of Organizations: The Diffusion of Civil Service Reform, 1880–1935,
41.„Administrative Science Quarterly“, 28 (1), S. 22–39.
42.TOLBERT, P. S. / ZUCKER, L. G. (1996): The Institutionalization of the Institutional Theory,
43.in: S. R. Clegg, C. Hardy, W. R. Nord (Hg.): Handbook of Organization Studies,
44.London: Sage, S. 175–190.
45.WALGENBACH, P. (2002): Neoinstitutionalistische Organisationstheorie – State of the Art
46.und Entwicklungsrichtlinien, in: G. Schreyögg, P. Conrad (Hg.): Theorien des Managements,
47.Wiesbaden: Gabler („Managementforschung“, 12), S. 155–202.
48.WESTPHAL, J. D. / GULATI, R. / SHORTELL, S. M. (1997): Customization or Conformity? An
49.Institutional and Network Perspective on the Content and Consequences of TQM
50.Adoption, „Administrative Science Quarterly“, 42, S. 366–394.
51.ZUCKER, L. G. (1977): The Role of Institutionalization in Cultural Persistence, „American
52.Sociological Review“, 42 (5), S. 726–743.
53.ZUCKER, L. G. (1988): Where do Institutional Patterns come from?, in: idem