Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 25 2012
A HISTORIOGRAPHICAL OVERVIEW OF THE STUDY OF CONSUMPTION WITH PARTICULAR ATTENTION TO THE SOUTH-EASTERN BALTIC SEA REGION
(PRZEGLĄD HISTORIOGRAFICZNY BADAŃ NAD KONSUMPCJĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO REJONU MORZA BAŁTYCKIEGO)

Autorzy: Matthias Müller
Rok wydania:2012
Liczba stron:7 (219-225)

Abstrakt

Badania nad konsumpcją na podstawie źródeł wymienionych w artykule mogą rzucić światło na trzy poniższe hipotezy: Hipoteza pierwsza. Konsumpcja ludności południowo-wschodniego rejonu Morza Bałtyckiego była na stosunkowo wysokim poziomie. Ludzie chcieli konsumować więcej, ponieważ było ich na to stać, nie widzieli też ku temu społecznych czy moralnych przeciwwskazań. Środowisko społeczne sprzyjało podejmowaniu indywidualnych decyzji o zakupach. Hipoteza druga. Pod koniec XVIII wieku gazety reklamowały w bardziej wyszukany sposób liczniejsze i bardziej zróżnicowane dobra konsumenckie niż w połowie tego stulecia. Możliwe jest wyśledzenie oceny dóbr i zachowań konsumenckich, co sprawia, że możemy zobaczyć, jak pewne produkty były postrzegane w XVIII wieku. Hipoteza trzecia. Zachowania społeczne zamożnych obywateli, widoczne w poszczególnych dokumentach, wskazują na istnienie świadomości i chęci posiadania nowości. Zachowania społeczne w całym regionie były do siebie zbliżone, występowały jedynie lokalne i kulturowe różnice.
Pobierz plik

Plik artykułu