Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 25 2012
DAS GRENZÜBERSCHREITENDE WIRTSCHAFTLICHE HANDELN DER ZISTERZIENSERKLÖSTER LØGUMKLOSTER, DOBERAN UND PELPLIN – SKIZZE EINES FORSCHUNGSPROJEKTES
(TRANSGRANICZNE DZIAŁANIA GOSPODARCZE KLASZTORÓW CYSTERSKICH W LØGUMKLOSTER, DOBERAN I PELPLINIE – SZKIC PROJEKTU BADAWCZEGO)

Autorzy: Manja Olschowski
Rok wydania:2012
Liczba stron:16 (155-170)

Abstrakt

Badanie w ramach projektu dotyczącego transgranicznych działań gospodarczych trzech klasztorów cysterskich: w Løgum, Doberan i Pelplinie obejmuje różne czynniki mające wpływ na działalność gospodarczą poszczególnych opactw. Charakteryzował je pewien typowy dla całego zakonu ideał gospodarki, który jednak uległ modyfikacjom spowodowanym przez indywidualne warunki. I tak, centralne znaczenie miał stosunek do każdorazowego władcy i wynikające stąd darowizny i nadania przywilejów. Również uwieńczone sukcesem założenie jednego lub większej liczby dworów miejskich lub grangii odciskało swoje piętno na gospodarce poszczególnych opactw. W związku z tym główne pytanie brzmi, w jakim stopniu i w jakim zakresie klasztory istniejące w południowej części basenu Morza Bałtyckiego odstawały w swoich działaniach gospodarczych od ideału z Cîteaux. Trzy wyżej wymienione klasztory cystersów wyznaczają obszar, który ma być zbadany, i mogą być uznane za charakterystyczne dla omawianego regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu