Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 25 2012
IKONOGRAPHIE DER ZUNFTZEICHEN IN POMMERN (17–18. JH.)
(IKONOGRAFIA GODEŁ CECHOWYCH NA POMORZU (XVII–XVIII W.))

Autorzy: Agnieszka Pawłowska
Rok wydania:2012
Liczba stron:9 (81-89)

Abstrakt

Zagadnienie godeł cechowych w dalszym ciągu jest niewystarczająco opracowane, mimo ich dużego znaczenia jako źródła ikonograficznego dla badań nad historią gospodarki i społeczeństwa. Pełniły one dla organizacji funkcje herbu, w związku z czym zamieszczano je na wielu obiektach, od pieczęci po chorągwie, naczynia czy wywieszki. Znaczenie godeł czytelne jest na dwóch poziomach – dosłownym, przedmiotowym oraz głębszym, symbolicznym. Pełne zrozumienie ich wymowy możliwe jest dopiero w wyniku szczegółowej analizy przedmiotów tworzących godło. W niniejszym tekście zarówno omówiono ogólne tendencje widoczne przy tworzeniu tych znaków, jak i na przykładach z dwóch wybranych branż (spożywczej i metalowej) przybliżono budowę oraz znaczenie konkretnych godeł cechowych.
Pobierz plik

Plik artykułu