Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2020.33-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 33 2020
Portuguese Navy operations on Lake Niassa (1967–1974)
(DZIAŁANIA PORTUGALSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ NA JEZIORZE NIASA (1967–1974))

Autorzy: Krzysztof Kubiak ORCID
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: Mozambik jezioro Niasa wojna partyzancka działania przeciwpartyzanckie marynarka portugalska
Rok wydania:2020
Liczba stron:17 (165-181)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przez dekadę, w latach 1964–1974, portugalska marynarka wojenna planowała, organizo- wała i prowadziła działania o niskiej intensywności na jeziorze Niasa. Był to jeden z ob- szarów konfrontacji z antykolonialnym ruchem wyzwoleńczym. Portugalczycy utrzymali trwałą przewagę na Niasa, co w znacznym stopniu utrudniło wykorzystanie szlaków żeglu- gowych do przerzutu partyzantów na południe. W wymiarze operacyjnym, taktycznym i lo- gistycznym działania na jeziorze Niasa stanowią przykład elastyczności floty i jej zdolności do stawiania czoła bardzo zróżnicowanym wyzwaniom. Portugalczycy wykazali się przy tym znacznymi umiejętnościami organizacyjnymi, połączonymi ze zdolnością do skutecz- nej improwizacji, a jednocześnie racjonalnością w dysponowaniu bardzo ograniczonymi zasobami. Artykuł jest pierwszą w literaturze polskiej próbą zmierzenia się z tytułowym tematem. Powstał na podstawie portugalskich dokumentów, opracowań i relacji, a także opracowań w języku angielskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A Ração De Combate. Accessed 26.02.2020. http://contosdaguerracolonial.blogspot. com/2009/11/racao-de-combate.html.
2.Base Naval de Metangula-Fuzileiros, Reserva Naval, LDM e LDP. Accessed 15.01.2020. https://reservanaval.blogspot.com/search/label/CF%202.
3.Brázia, Paulo Jorge Martins da. A Marinha Mercante entre 1945–1985. As Grandes Armadoras. Lisboa: Universade de Lisboa, 2010.
4.Cães de Guerra no Corpo de fuzileiros. Accessed 17.01.2020. https://barcoavista.blogspot. com/2010/10/caes-de-guerra-no-corpo-de-fuzileiros.html.
5.Cann, John P. Brown Waters of Africa. Portuguese Riverine Warfare 1961–1974. Solihull: Helion & Company Limited, 2016.
6.Cann, John P. The Fuzileiros. Portugese Marines in Africa 1961–1974. Solihull: Helion & Company Limited, 2016.
7.Carver, Richard. Where Silence Rules: The Suppression of Dissent in Malawi. An Africa Watch Report. October 1990. New York: Human Rights Watch, 1990.
8.Hamblin, Paul F. Bootsma, Harwey A. Hecky, Robert E. „Surface Meteorological Observations over Lake Malawi/Nyasa”. Journal of Great Lakes Research 29 (2003), Supplement 2: 19–33.
9.Jane’s Fighting Ships 1971–1972. London: McGraw-Hill Inc., 1972.
10.Jane’s Fighting Ships 1980–1981. London: London: McGraw-Hill Inc., 1972.
11.Lauret, Pedro. A Marinha de Guerra Portuguesa. Do fim da II Gueraa Mundial ao 25 Abril de 1974. Vila do Conde: Verso da História, 2015.
12.Leitão, Raúl Patrício. O Quarto da Alva. Lisboa: Âncora Editora, 2012.
13.Leitão, Raúl Patrício. Putos da Minha Rua. Lisboa: Âncora Editora, 2014.
14.Meponda Moçambique II. Accessed 15.01.2020. https://www.youtube.com/watch?v=4v_ s9c7OIS0.
15.Moçambique, LFP «Saturno» – P 1136. Accessed 15.01.2020. https://reservanaval.blogspot.com/2018/05/mocambique-lfp-saturno-p-1136.html.
16.Operação “Atum”. Transporte de Lanchas da Marinha do Lumbo a Meponda. Accessed 13.01.2020. https://niassa1558.blogspot.com/2019/02/operacao-atum-transporte-de-lanchas-da.html.
17.Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África, 6.° Volume, Aspectos da Actividade Operacional, Tomo III, Moçambique, Livro II. Lisboa: Estado-Maior do Exército, Comissão para o Estudo das Campanhas de África (1961–1974), 2012.
18.Sofala. Accessed 13.01.2020. http://alernavios.blogspot.com/2016/07/sofala.html.
19.Young Pioneers (Malawi Congress Party) (Malawi). Accessed 22.06.2020. https://militias- guidebook.com/pgag/72/.