Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2020.33-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 33 2020
Direct supplies of timbers from the southern Baltic region for the Spanish Naval Departments during the second half of the 18th century
(ZAOPATRZENIE W DREWNO Z POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU HISZPAŃSKICH DEPARTAMENTÓW MARYNARKI WOJENNEJ W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII WIEKU)

Autorzy: Rafał Reichert ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: Hiszpański przemysł okrętowy południowy Bałtyk zaopatrzenie w drewno handel drewnem XVIII wiek
Rok wydania:2020
Liczba stron:19 (129-147)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W XVIII wieku europejska scena polityczna została zdominowana przez imperialistyczną rywalizację między Wielką Brytanią, Francją i Hiszpanią, która wpłynęła na szybki rozwój Królewskich Marynarek Wojennych tych krajów. Walka o panowanie nad światem stymu- lowała postęp technologiczny, gospodarczy i militarny, jednak z drugiej strony zjawisko to wywołało olbrzymie zapotrzebowanie na surowce naturalne, jak metale szlachetne i inne materiały potrzebne do prowadzenia wojny morskiej, zwłaszcza żelazo, drewno, smołę, ży- wicę, konopie i płótno lniane. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie znaczenia zasobów leśnych pochodzących z hinterlandu południowego Bałtyku (dziś tereny Niemiec, Polski, Rosji i Litwy), których obfite lasy były głównym źródłem budulca w budownictwie okrę- towym. Bazę dokumentalną tekstu stanowią rejestry sundzkie, gdzie została przeanalizo- wana żegluga pomiędzy południowym Bałtykiem i Hiszpanią oraz dane uzyskane podczas kwerend archiwalnych w Polsce i Hiszpanii, które miały za cel przedstawienie dowodów na istnienie bezpośredniego handlu drewnem nie tylko z Holandią, Wielką Brytanią, Francją i Skandynawią lecz również z innymi, odległymi regionami europejskimi jak miało to miej- sce w przypadku drewna z południowego Bałtyku (zwłaszcza z obecnych polskich portów w Gdańsku i Szczecinie), które trafiło do hiszpańskich departamentów marynarki wojennej w XVIII wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aragón Ruano, Álvaro. “La historiografía forestal sobre época moderna en el panorama internacional, español y vasco: una revisión bibliográfica”, Vasconia, 37 (2011): 117–140.
2.Aranda, Gaspar de. El camino del hacha: la selvicultura, industria y sociedad, visión histórica. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 1999.
3.Aranda, Gaspar de. La carpintería y la industria naval en el siglo XVIII. Madrid: Instituto de Historia y Cultura Naval, 1999.
4.Artiñano y Galdácano, Gervasio de. La Arquitectura Naval Española en Madera. Madrid: Oliva de Vilanova, 1920.
5.Attman, Artur. The Russian and Polish markets in international trade, 1500–1650. Gothenburg: The Institute of Economic History of Gothenburg University, 1973.
6.Baudot Monroy, María. “Barcos para el rey. Julián de Arriaga, la madera y la construcción naval, (1752–1754)”. In: La Armada española en el siglo XVIII. Ciencia, hombres y barcos. Ed. Manuel-Reyes García Hurtado, 297–328. Madrid: Silex, 2012.
7.Biernat, Czesław. Statystyka obrotu towarowego Gdańska w latach 1651–1815. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1962.
8.Binerowski, Zbigniew. Gdański przemysł okrętowy od XVII do początku XIX wieku. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1964.
9.Bogucka, Maria. Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1962.
10.Bogucka, Maria. Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku. Warszawa–Kraków: Ossolineum–PAN, 1970.
11.Cieślak, Edmund. Historia budownictwa okrętowego na Wybrzeżu Gdańskim. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1972.
12.Crespo Solana, Ana. “El comercio holandés y la integración de espacios económicos entre Cádiz y el Báltico en tiempos de guerra (1699–1723)”. Investigaciones de Historia Económica, 8 (2007): 45–76.
13.Crespo Solana, Ana. Entre Cádiz y los Países Bajos: una comunidad mercantil en la ciudad de la Ilustración. Cádiz: Fundación Municipal de Cultura, 2001.
14.Crespo Solana, Ana. El comercio marítimo entre Ámsterdam y Cádiz (1713–1778). Madrid: Banco de España, 2000.
15.Davis, Ralph. The Rise of the English Shipping Industry in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. London: Macmillan & Co, 1962.
16.Díaz Ordoñez, Manuel. “La comisión del cáñamo en Granada. Sustituir la dependencia báltica como estrategia defensiva del Imperio español en el siglo XVIII”, Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, 16 (2016): 93–123.
17.Díaz Ordóñez, Manuel. Amarrados al Negocio. Reformismo borbónico y suministro de jarcia para la Armada Real (1675–1751). Madrid: Ministerio de Defensa, 2010. Fedorowicz, Jan. England’s Baltic trade in the early seventeenth century: a study in Anglo-Polish commercial diplomacy. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. Gaziński, Radosław. Handel morski Szczecina w latach 1720–1805. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000.
18.Gierszewski, Stanisław. Statystyka żeglugi Gdańska w latach 1670–1815. Warszawa: PAN, 1963.
19.Glete, Jan. Navies and Nations: Warships, Navies and State Building in Europe and America, 1500–1860. Stockholm: Almqvist&Wiksell International, 1993.
20.González Caizán, Cristina, Cezary Taracha, Diego Téllez Alarcia, Cartas desde Varsovia. Correspondencia privada del Conde de Aranda con Ricardo Wall (1760–1762). Lublin: Werset, 2005.
21.Groth, Andrzej. “Port w Królewcu: jego funkcje i zaplecze w XVI–XVIII wieku”. Słupskie Studia Historyczne, 13 (2007): 199–203.
22.Groth, Andrzej. Żegluga i handel morski Kłajpedy w latach 1664–1722. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996.
23.Guitián Rivera, Luis. “La destrucción histórico del bosque en Galicia”. Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, 13 (2001): 105–166.
24.Guldon, Zenon. Związki handlowe dóbr magnackich na prawobrzeżnej Ukrainie z Gdańskiem w XVIII wieku. Toruń, Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1966.
25.Israel, Jonathan. Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740. Oxford: Oxford University Press, 1990.
26.Jezierski, Andrzej, Cecylia Leszczyńska. Historia Gospodarcza Polski. Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 2003.
27.Kazusek, Szymon. Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII wieku. Tabele statystyczne. Vol. 1–2. Export i Import w latach 1786–1790. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2013.
28.Lesiński, Henryk. Handel morski Kołobrzegu w XVII i XVIII wieku. Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 1982.
29.Mączak, Antoni. Między Gdańskiem a Sundem: studia nad handlem bałtyckim od połowy XVI do połowy XVII wieku. Warszawa: PWN, 1972.
30.Martínez González, Alfredo. “Bosques y política naval atlántica: las reformas normativas e institucionales de José Patiño (1717–1736)”. Revista Hispanoamericana, 3 (2013): 1–26.
31.North, Michael. From the North Sea to the Baltic: Essays in Commercial, Monetary and Agricultural History, 1500–1800. Aldershot: Ashgate, 1996.
32.Odriozola Oyarbide, Lourdes. La construcción naval en Gipuzkoa, siglo XVIII. San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 1997.
33.Olszewski, Krzysztof. The Rise and Decline of the Polish–Lithuanian Commonwealth due to Grain Trade. Venice: Ca‘Foscari University of Venice, 2007.
34.Reichert, Rafał. “El comercio directo de maderas para la construcción naval española y de otros bienes provenientes de la región del Báltico sur, 1700–1783”. Hispania. Revista Española de Historia, 76–252 (2016): 129–158.
35.Taracha, Cezary. “Jeszcze o gdańskiej misji Pedra Arandy w 1761 roku”. Rocznik Gdański, 56/2 (1996): 17–21.
36.Topolski, Jerzy. Gospodarka polska a europejska w XVI–XVIII w. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1977.
37.Torrejón Chaves, Juan. “La madera báltica, Suecia y España (siglo XVIII)”. In: Comercio y Navegación entre España y Suecia (siglos X–XX). Ed. Alberto Ramos Santana, 163–222. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2000.
38.Torres Sánchez, Rafael. “Administración o Asiento. La política estatal de suministros militares en la monarquía española del siglo XVIII”. Studia Historica: Historia Moderna, 35 (2013): 159–199.
39.Torres Sánchez, Rafael. Military Entrepreneurs and the Spanish Contractor State in the Eighteenth Century. Oxford: Oxford University Press, 2016.
40.Trzoska, Jerzy. Żegluga, handel i rzemiosło w Gdańsku w drugiej połowie XVII i XVIII wieku. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 1989.
41.Valdez Bubnov, Iván. Poder naval y modernización del Estado. Política de construcción naval española (siglos XVI–XVIII). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
42.Wójcicki, Józef. Morze Bałtyckie w historii Polski. Warszawa: Książka i Wiedza, 1989.