Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X     DOI: 10.18276/sm.2019.32-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 32 2019
DANISH AND SWEDISH LIGHTSHIPS SERVING TO GUARANTEE THE SAFETY OF THE DANISH STRAITS AREA SEA ROUTES 1820–1988
(DUŃSKIE I SZWEDZKIE STATKI LATARNIOWE W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA SZLAKÓW CIEŚNIN DUŃSKICH 1820–1988)

Autorzy: Antoni F. Komorowski ORCID
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Iwona Pietkiewicz ORCID
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Słowa kluczowe: Bałtyk – historia bezpieczeństwo żeglugi Statki latarniowe – historia
Rok wydania:2019
Liczba stron:20 (163-182)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano efekty kilkuletnich badań nad problematyką powstania, eks- ploatacji i specyfiki funkcjonowania bałtyckich statków latarniowych – przydatnych przy braku stacjonarnych latarni morskich na szlakach żeglugowych. Statki, o których mowa były charakterystycznymi znakami żeglugowymi Danii, Szwecji, Finlandii, Rosji i Niemiec na przełomie XI i XX wieku. Specyfika użytkowania jednostek, nazywanych też latarniow- cami, wymagała zastosowania w badaniach metod badawczych, takich jak analiza i synteza historyczna, indukcja i metoda geograficzna. Prezentowane treści są jedynie częścią skandynawskich problemów, jakie powstały w trakcie eksploatacji opisywanych specyficznych jednostek. Materiały archiwalne związane z dzia- łalnością statków latarniowych autorzy pozyskali dzięki kwerendzie w niemieckich, szwedz- kich i rosyjskich archiwach państwowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archives
2.Riksarkivet Stockholm: Fyringeniörkontoret Ritin. No 4175, 4277, 4290, 4315, 4347, 4805, 5617, 5673, 6050.
3.Swedish Maritime Administration (Sjöfartsverket) – Norrköping, se sid bl. 2749, 3339, 5542, 5854, 5935.
4.References
5.Björn Werner, Fyrsepp i Sverige – historien om fyrskeppsepoken 1831–1972. Stockholm: CB Marinlitteratur AB, 1999.
6.Elsby Leif, “Fyrskepp i nordiska vatten”. Blänket 12 (2008): 10–22.
7.Fleks, Adam “Ostatnie szwedzkie latarniowce”. Morza Statki i Okręty 3 (2002): 14–17.
8.Frumaga, Lesław, Józef Wójcicki. Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd., 1993.
9.Hahn-Pedersen, Morten Danish North Sea Lightships. Fiskeri-og Sofartmuseet. Esbjerg: Saltvandsakvariet, 1991.
10.Hermansen, Ove, Fyrtårne og Fyrskibe. VaerlØse: Billesø & Baltzer, 2011.
11.Latarnie morskie świata, Warszawa: Wyd. Muza, 2000.
12.Laurell, Seppo Suomen majakat. Finnish Lighthouses. Helsinki: Gummerus Oy, Jyväskylä, 2001.
13.Lindberg, Erik, “Coase, fyrtornet och marknaden: privata och statliga fyrar i Sverige före 1840”. Ekonomisk debatt 8 (2012): 61–70
14.Lindberg, Erik, “From Private to Public Provision of Public Goods: English Lighthouses Between the Seventeenth and Nineteenth Centuries”. Journal of Policy History 4 (2013) 25: 538–556.
15.Pietkiewicz, Iwona, Rozwój statków latarniowych Bałtyku, Cieśnin Duńskich i Kattegatu w latach 1820–1988. Toruń: Wydawnictwo Grado, 2014.
16.Zemke Friedrich-Karl Feuerschiffe de Welt. Hamburg: Koehlers Verlagsgesellschaft mbH, 1995.