Search

Result: Found records: 144 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Prolegomena do studiów nad wojną, konfliktem i ładem międzynarodowym Vol. 29 2016 2016 Go to
2. Wojna i konflikt zbrojny jako przedmiot badań historyków. Vol. 29 2016 2016 Go to
3. Ślady żeglugi po morzu martwym w tekstach antycznych (IVBC-IIAC). Vol. 29 2016 2016 Go to
4. Rola wojen i konfliktów w kształtowaniu ładu europejskiego w średniowieczu. Vol. 29 2016 2016 Go to
5. Wojna północna (1655-1660) jako casus wczesnonowożytnej geopolityki. Vol. 29 2016 2016 Go to
6. System wersalski i jego rozkład. Vol. 29 2016 2016 Go to
7. Wojna 1920 roku wedle Józefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego. Znaczenie polskiego zwycięstwa dla Europy. Vol. 29 2016 2016 Go to
8. Geopolityka w cieniu swastyki. Vol. 29 2016 2016 Go to
9. Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej. Vol. 29 2016 2016 Go to
10. Rola Generała Kazimierza Sosnkowskiego w kształtowaniu stosunków polsko-francuskich w okresie II Reczypospolitej. Vol. 29 2016 2016 Go to
11. Zmiany dyskursu o inżynierii społecznej pod wpływem pierwszej i drugiej wojny światowej jako czynnik stabilizaji/destablilizacj ładu międzynarodowego. Vol. 29 2016 2016 Go to
12. U kresu zimnej wojny- brytyjska ocena relacji z ZSRR i państwami Europy Środkowo-Wschodniej w 1988 roku. Vol. 29 2016 2016 Go to
13. Konflikty lokalne podczas zimnej wojny jako wyraz konfrontacji zbrojnej mocarstw bez wypowiedzenia wojny. Vol. 29 2016 2016 Go to
14. Angielska Kompania Wschodnia w handlu bałtyckim Vol. 28 2015 2015 Go to
15. Żegluga między Sztokholmem a Gdańskiem od Potopu do Wielkiej Wojny Północnej. Vol. 28 2015 2015 Go to
16. Problemy w Relacjach Gospodarczych Między Polską a Szwecją w XVIII wieku. Vol. 28 2015 2015 Go to
17. Armatorzy, Szyprowie i Marynarze w Portach Południowego Bałtyku w XVIII wieku. Vol. 28 2015 2015 Go to
18. Próby ożywienia polsko-szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Vol. 28 2015 2015 Go to
19. Z problematyki współpracy i konkurencji w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych w okresie międzywojennym XX wieku. Vol. 28 2015 2015 Go to
20. Polityczne i Gospodarcze Aspekty relacji polsko-szwedzkich w latach 1945-1989. Vol. 28 2015 2015 Go to
21. Handel morski miast pomorskich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Vol. 28 2015 2015 Go to
22. Handel morski i porty Brandenburgii-Prus w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Vol. 28 2015 2015 Go to
23. Tranzyt czechosłowacki w portach ujścia Odry po II wojnie światowej. Vol. 28 2015 2015 Go to
24. O problemie wyodrębniania subdyscyplin socjologicznych. Status naukowy socjologii morskiej. Vol. 28 2015 2015 Go to
25. Ziemianki Królestwa Polskiego a gospodarka . Koncepcje i empiria (przełom wieków XIX i XX). Vol. 28 2015 2015 Go to
26. Stone Houses, Glazed Jugs and Pilgrim Badges. An Archeological Contribution to the Problem of the Cultural Unity of the Hanseatic Towns in the Baltic Region. Vol. 27/1 2014 2014 Go to
27. The Problem of Piracy in the Relationship Between the Christians and Arabs from Northern Africa Between the 11th and 15th Centuries. Vol. 27/1 2014 2014 Go to
28. The French Conquest of Algiers. Vol. 27/1 2014 2014 Go to
29. Kirche in Norwegen in der Politik der Deutschen Besatzungsmacht und Norwegischer Faschisten. Vol. 27/1 2014 2014 Go to
30. The British Government and the Naval Disarmament Conference in Geneva (1927). Vol. 27/1 2014 2014 Go to
31. The Swedish Trade Union, Swedish Society and Polish Pro-independence Emigration in Sweden Toward the Independent Self-governing Trade Union Solidarity and the Democratic Opposition in the Polish People's Republic in the Years 1980-1990. Vol. 27/1 2014 2014 Go to
32. VERTRETER DES BRITISCHEN KONSULARDIENSTES IN STETTIN IN DEN JAHREN 1946–1951. Vol. 27/1 2014 2014 Go to
33. PARLIAMENTARY ELECTION HELD IN POLAND IN 2005 AND 2007 ACCORDING TO “THE GUARDIAN”. Vol. 27/1 2014 2014 Go to
34. KONTAKTE DER FAMILIE VON KAMEKE MIT DEM DEUTSCHEN ORDEN IN PREUSSEN UM DIE WENDE VOM 14. BIS ZUM 15. JAHRHUNDERT. EIN BEITRAG ZUR FUNKTIONIERUNG DER RITTERELITE DES HERZOGTUMS POMMERN-STOLP IM GRENZRAUM VON POMMERN UND DEM DEUTSCHORDENSSTAAT. Vol. 26 2013 2013 Go to
35. Die Kaperflotte von Iwan IV. dem Schrecklichen im Lichte von Akten des Herzoglich Stettiner Archivs. Vol. 26 2013 2013 Go to
36. The Baltic Sea and the Integration of the Second Republic of Poland. Vol. 26 2013 2013 Go to
37. Gdynia to Neve-Yam : The Jewish Fisherman ’s Courses within the Bays of Gdańsk and Puck in the Interwar Period. Vol. 26 2013 2013 Go to
38. The History of the Bornholm island in the Years 1940–1946. Vol. 26 2013 2013 Go to
39. THE U.S.-SCANDINAVIAN COLD WAR RELATIONS IN VIEW OF THE SWEDISH NEUTRALITY, 1947–1962. Vol. 26 2013 2013 Go to
40. Anfänge des Konsulardienstes Skandinavischer Staaten in Stettin Nach Dem Zweiten Weltkrieg. Vol. 26 2013 2013 Go to
41. WOLLIN ALS BISCHOFS- UND KASTELLANSSITZ. ENDE VON DER GLANZPERIODE DES MÄCHTIGEN HANDELSEMPORIUMS AN DER OSTSEE. Vol. 25 2012 2012 Go to
42. VERIFIZIERUNG VON SCHIFFFAHRTSSTATISTIKEN DES STETTINER HAFENS IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 18. UND ANFANG DES 19. JAHRHUNDERTS. Vol. 25 2012 2012 Go to
43. THE STRUGGLE FOR THE NORWEGIAN SHIPPING FLEET AND THE ESTABLISHMENT OF THE NORTRASHIP /NORWEGIAN SHIPPING AND TRADE MISSION/ Vol. 25 2012 2012 Go to
44. IKONOGRAPHIE DER ZUNFTZEICHEN IN POMMERN (17–18. JH.) Vol. 25 2012 2012 Go to
45. POLISH–DANISH RELATIONS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN PERIOD 1919–1939 IN THE LIGHT OF LATEST RESEARCH. Vol. 25 2012 2012 Go to
46. GESELLSCHAFTSPSYCHOLOGISCHE URSACHEN DER ATTRAKTIVITÄT DES NATIONALSOZIALISMUS – EIN POLNISCHER STANDPUNKT. Vol. 25 2012 2012 Go to
47. DAS BILD EINES ‚JUNKERS’ AUS DEM 19. JAHRHUNDERT IN DEN POLNISCHEN GESCHICHTSSYNTHESEN AUS DER ZEIT DER VOLKSREPUBLIK POLEN (bis Anfang der 1970ger Jahre) Vol. 25 2012 2012 Go to
48. TARGET STETTIN: THE ALLIED AIR FORCES OVER STETTIN 1940–1945 Vol. 25 2012 2012 Go to
49. EVOLUTION OF THE ROLE OF POLAND IN THE EURO-ATLANTIC SECURITY SYSTEM: BENEFICIARY AND PROMOTER OF NATO’S “OPEN DOOR” POLICY (introduction to the subject and research postulates) Vol. 25 2012 2012 Go to
50. DAS GRENZÜBERSCHREITENDE WIRTSCHAFTLICHE HANDELN DER ZISTERZIENSERKLÖSTER LØGUMKLOSTER, DOBERAN UND PELPLIN – SKIZZE EINES FORSCHUNGSPROJEKTES Vol. 25 2012 2012 Go to
51. DIE KOMMUNIKATION ZWISCHEN DEN WENDISCHEN UND PREUSSISCHEN HANSESTÄDTEN IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 14. JAHRHUNDERTS Vol. 25 2012 2012 Go to
52. DIE RELIGIONSPOLITIK HERZOG JAKOBS VON KURLAND UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG IHRER BEDEUTUNG FÜR DIE HERZOGLICHEN KOLONIALUNTERNEHMUNGEN Vol. 25 2012 2012 Go to
53. DIE UNTERSCHIEDLICHEN KONZEPTE VON FREIHEIT IN SCHWEDISCH-POMMERN. FORSCHUNGSANSÄTZE ZUR ENTSTEHUNG, REZEPTION UND VERBREITUNG DER SCHWEDISCHEN FREIHEIT IM SÜDLICHEN OSTSEERAUM DER FRÜHEN NEUZEIT Vol. 25 2012 2012 Go to
54. DIE „LITTAUISCHEN WEGEBERICHTE“. KOGNITIVE KARTEN UND DIE KOMMUNIKATION GEOGRAFISCHEN WISSENS IM MITTELALTER Vol. 25 2012 2012 Go to
55. A HISTORIOGRAPHICAL OVERVIEW OF THE STUDY OF CONSUMPTION WITH PARTICULAR ATTENTION TO THE SOUTH-EASTERN BALTIC SEA REGION Vol. 25 2012 2012 Go to
56. THE GERMAN CENTRAL POWER IN THE REVOLUTION OF 1848: SOME LEGAL ASPECTS Vol. 25 2012 2012 Go to
57. SOWJETISCHE KARRIERE FÜR NATIONALE KULTUR? ZUM VERHÄLTNIS VON SOWJETISIERUNG UND KONSTITUIERUNG NATIONALER KULTUR AM BEISPIEL DES WIRKENS HERAUSRAGENDER KULTURFUNKTIONÄRE DER STALIN- UND CHRUŠČEV-ÄRA IN DER LITAUISCHEN SSR Vol. 25 2012 2012 Go to
58. FROM POLITICAL BORDERS TO SOCIAL BOUNDARIES: ORAL HISTORY METHOD IN THE STUDY OF A PETTY SMUGGLING COMMUNITY ON THE BELARUS-LITHUANIA BORDER (1989–2008) Vol. 25 2012 2012 Go to
59. INSTITUTIONAL ADAPTATION TO CROSS-BORDER HEALTH CARE IN THE GERMAN-POLISH BORDERLAND Vol. 25 2012 2012 Go to
60. AUSTAUSCH, WANDEL UND ANPASSUNG DES DEUTSCHEN UND DES POLNISCHEN GESUNDHEITSSYSTEMS IM DEUTSCH-POLNISCHEN GRENZRAUM – THEMENSCHWERPUNKT: GKV UND ZAHNERSATZ Vol. 25 2012 2012 Go to
61. STOWARZYSZENIOWY RUCH NAUKOWY WOBEC SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA HISTORII. Vol. 27/2 2014 2014 Go to
62. W KRĘGU HANZEATYCKICH MIGRACJI, CZYLI POCHODZENIE MIKOŁAJA KOPERNIKA* Vol. 27/2 2014 2014 Go to
63. MIĘDZY SZCZECINEM A GRYFIĄ – GŁÓWNE WĄTKI HISTORIOGRAFICZNEJ WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU Vol. 27/2 2014 2014 Go to
64. WSPÓŁPRACA POLSKICH I NIEMIECKICH HISTORYKÓW Z UNIWERSYTETÓW W SZCZECINIE I GREIFSWALDZIE NA POCZĄTKU XXI WIEKU Vol. 27/2 2014 2014 Go to
65. KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘCIA WOJNY SPRAWIEDLIWEJ NA PRZYKŁADZIE OKOLICZNOŚCI I PRZEBIEGU WYPRAW KRZYŻOWYCH Vol. 27/2 2014 2014 Go to
66. KANCELARIA NA DWORZE KSIĘCIA SZCZECIŃSKIEGO JANA FRYDERYKA, PERSONEL I FUNKCJONOWANIE ZARYS PROBLEMATYKI Vol. 27/2 2014 2014 Go to
67. DIE TRAUERKLEIDUNG ALS UMSTRITTENES STATUSSYMBOL IN SCHWEDISCH-POMMERN DAS BEISPIEL DER PLEUREUSEN IM 18. JAHRHUNDERT Vol. 27/2 2014 2014 Go to
68. BOLSZEWICY I REWIZJONIŚCI, CZYLI SOCJALIŚCI PRZECIW SOCJALISTOM ŹRÓDŁA, MOTYWY I KONSEKWENCJE KONFLIKTU W RUCHU ROBOTNICZYM NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU Vol. 27/2 2014 2014 Go to
69. HÖHEPUNKT DER KAMPFZEIT – DIE POMMERSCHE NSDAP ZWISCHEN AUFLÖSUNG UND MACHTERGREIFUNG 1931–1934 Vol. 27/2 2014 2014 Go to
70. „GOSPODARKA I NAUKA JUŻ DAWNO STAŁY SIĘ NIEROZŁĄCZNYMI PARTNERAMI. OBIE MAJĄ SŁUŻYĆ NARODOWI” – SZCZECIŃSKI INSTYTUT ODRA-DUNAJ I GREIFSWALDZKI PROFESOR PETER-HEINZ SERAPHIM W CZASACH NAZISTOWSKICH Vol. 27/2 2014 2014 Go to
71. „A TY ZOSTANIESZ ZE MNĄ. ZGODZIŁAM SIĘ...” – CODZIENNOŚĆ ZWIĄZKÓW POLSKO-NIEMIECKICH W LATACH 1945–1950 NA POMORZU ZACHODNIM1 Vol. 27/2 2014 2014 Go to
72. Z CHIN NAD MORZE BAŁTYCKIE LIKWIDACJA KOLONII MANDŻURSKIEJ W POŁOWIE XX WIEKU Vol. 27/2 2014 2014 Go to
73. ZWISCHEN GORBATSCHOW UND WIEDERVEREINIGUNG DIE BLOCKPARTEIEN DES BEZIRKS ROSTOCK IN DEN LETZTEN JAHREN DER DDR Vol. 27/2 2014 2014 Go to
74. MIĘDZY GDAŃSKIEM A SZCZECINEM KRYZYSY SPOŁECZNO-POLITYCZNE PRL W REGIONIE KOSZALIŃSKO-SŁUPSKIM (1956–1981) – PODSUMOWANIE BADAŃ Vol. 27/2 2014 2014 Go to
75. KOŁOBRZEG NAD BAŁTYKIEM OBRAZ MIASTA NADMORSKIEGO NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH PO ZAKOŃCZENIU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ Vol. 27/2 2014 2014 Go to
76. THE LIFE AND ACTIVITIES OF PROFESSOR JERZY TRZOSKA Vol. 24 2011 2011 Go to
77. PROF. JERZY TRZOSKA’S SELECTED MAJOR PUBLICATIONS ON MARITIME HISTORY OF POLAND AND GDAŃSK Vol. 24 2011 2011 Go to
78. THE GDAŃSK NAVIGATION: CONJUNCTIVE OR DISJUNCTIVE A PHENOMENON? Vol. 24 2011 2011 Go to
79. DIE AUSGEWÄHLTEN PROBLEME DES AMTES WOLLIN IM 16. JAHRHUNDERT Vol. 24 2011 2011 Go to
80. THE CHRONICLES AND MEMOIRS OF A GDAŃSK MERCHANT AND THE OFFICIAL OF ST. MARY’S CHURCH, EBERHARD BÖTTICHER (1554–1617)1 Vol. 24 2011 2011 Go to
81. DANZIGER HANDEL UND SCHIFFFAHRT ANGESICHTS DER VERÄNDERUNGEN IM EUROPÄISCHEN MACHTSYSTEM WÄHREND DES GROSSEN NORDISCHEN KRIEGES Vol. 24 2011 2011 Go to
82. DANZIGER EINKÄUFE UND AUSGABEN DES BISCHOFS ADAM STANISŁAW GRABOWSKI MITTE DES 18. JAHRHUNDERTS Vol. 24 2011 2011 Go to
83. THE LATE 18TH CENTURY SWEDISH PRESS ON POLAND Vol. 24 2011 2011 Go to
84. SEEFAHRTSCHULE AUF DER LASTADIE IN STETTIN IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 18. JAHRHUNDERTS Vol. 24 2011 2011 Go to
85. DER EINFLUSS VON WIRTSCHAFTSKRISEN AUF GÜTERUMSCHLÄGE DES STETTINER HAFENS IN DEN JAHREN 1873–1913 Vol. 24 2011 2011 Go to
86. DIE SCHIFFFAHRTSPOLITIK UND DIE MARKIERUNG DES SCHIFFFAHRTSWEGES STETTIN–SWINEMÜNDE IN DEN JAHREN 1820–1945 Vol. 24 2011 2011 Go to
87. THE EVOLUTION OF THE MARITIME FUNCTION OF THE 19TH CENTURY POMERANIAN PORT TOWNS Vol. 24 2011 2011 Go to
88. ON THE DEVELOPMENT OF MERCHANT NAVIES IN THE BALTIC COUNTRIES. THE YEARS 1918–1939 Vol. 24 2011 2011 Go to
89. PREUSSISCHE NATIONALKONSERVATIVE ÜBER DIE ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK. POLEN IM DNVP-VEREINSBLATT „POMMERSCHE TAGESPOST“ IN DER ERSTEN HÄLFTE DES JAHRES 1923. Vol. 24 2011 2011 Go to
90. GREAT BRITAIN IN THE ECONOMIC LIFE OF THE FREE CITY OF GDAŃSK IN THE YEARS 1920–1939 Vol. 24 2011 2011 Go to
91. FOR OBTAINING AND SOLIDIFYING POLAND’S ACCESS TO THE SEA Vol. 24 2011 2011 Go to
92. SCHIFFFAHRT ÜBER HAFFS, AUF HAFEN- UND KÜSTENGEWÄSSERN POMMERNS IN DEN JAHREN 1945–1956 Vol. 24 2011 2011 Go to
93. "MARE LIBERUM" W MYŚLI POLITYCZNO-PRAWNEJ FERNANDO VÁZQUEZA DE MENCHACA (1512–1569). UWARUNKOWANIA, KORZENIE, ISTOTA Vol. 30 2017 2017 Go to
94. ZARYS DZIEJÓW PORTU KOŁOBRZESKIEGO W XVI–XVIII WIEKU Vol. 30 2017 2017 Go to
95. „NASZA PRZYSZŁOŚĆ LEŻY NA MORZU”. WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZBUDOWY FLOTY NIEMIECKIEJ W LATACH 1898–1912 Vol. 30 2017 2017 Go to
96. ZBROJENIA MORSKIE ROSJI W OKRESIE POCUSZIMSKIM (1905–1914) Vol. 30 2017 2017 Go to
97. „CHORY CZŁOWIEK (EUROPY)” I MORZE – KONCEPCJE ROZWOJU I DZIAŁANIA FLOTY OSMAŃSKIEJ NA POCZĄTKU XX WIEKU Vol. 30 2017 2017 Go to
98. POLITYCZNO-MILITARNE ASPEKTY ATAKU CIEŚNIN TURECKICH W ŚWIETLE PLANU CHURCHILLA–CARDENA Vol. 30 2017 2017 Go to
99. PROBLEM KŁAJPEDY NA ŁAMACH WILEŃSKIEJ PRASY OBOZU NARODOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Vol. 30 2017 2017 Go to
100. BRYTYJSKO-NIEMIECKI UKŁAD MORSKI Z 18 CZERWCA 1935 ROKU Vol. 30 2017 2017 Go to
Page