Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / Vol. 30 2017

Year of publication: 2017
# Title Page range Authors Actions
1.

"MARE LIBERUM" W MYŚLI POLITYCZNO-PRAWNEJ FERNANDO VÁZQUEZA DE MENCHACA (1512–1569). UWARUNKOWANIA, KORZENIE, ISTOTA


(MARE LIBERUM IN POLITICAL AND LEGAL THOUGHT OF FERNANDO VÁZQUEZ DE MENCHACA (1512–1569). DETERMINANTS, ROOTS, ESSENCE)
16 (5-20) Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk More
2.

ZARYS DZIEJÓW PORTU KOŁOBRZESKIEGO W XVI–XVIII WIEKU


(INTRODUCTION TO THE HISTORY OF KOŁOBRZEG’S HARBOUR FROM 16TH TO 18TH CENTURY)
17 (23-39) Radosław Gaziński More
3.

„NASZA PRZYSZŁOŚĆ LEŻY NA MORZU”. WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZBUDOWY FLOTY NIEMIECKIEJ W LATACH 1898–1912


(“OUR FUTURE LIES ON THE SEA” INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF GERMANY’S NAVAL ARMAMENTS IN THE YEARS 1898–1912)
27 (41-67) Piotr Szlanta More
4.

ZBROJENIA MORSKIE ROSJI W OKRESIE POCUSZIMSKIM (1905–1914)


(RUSSIA’S NAVAL ARMAMENTS AFTER THE BATTLE OF TSUSHIMA (1905–1914))
14 (69-82) Marek Herma More
5.

„CHORY CZŁOWIEK (EUROPY)” I MORZE – KONCEPCJE ROZWOJU I DZIAŁANIA FLOTY OSMAŃSKIEJ NA POCZĄTKU XX WIEKU


(THE “SICK MAN OF EUROPE” AND THE SEA – CONCEPTS IN THE DEVELOPMENT AND ACTIVITY OF THE OTTOMAN NAVY AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY)
17 (83-99) Piotr Nykiel More
6.

POLITYCZNO-MILITARNE ASPEKTY ATAKU CIEŚNIN TURECKICH W ŚWIETLE PLANU CHURCHILLA–CARDENA


(POLITICAL AND MILITARY ASPECTS OF THE TURKISH STRAITS’ ATTACK ACCORDING TO CHURCHILL-CARDENS’S PLAN)
34 (101-134) Zygmunt Stefan Zalewski More
7.

PROBLEM KŁAJPEDY NA ŁAMACH WILEŃSKIEJ PRASY OBOZU NARODOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM


(THE KLAIPEDA QUESTION IN THE VILNIUS NATIONAL MOVEMENT’S PRESS IN THE INTERWAR PERIOD)
16 (135-150) Michał Jakubik More
8.

BRYTYJSKO-NIEMIECKI UKŁAD MORSKI Z 18 CZERWCA 1935 ROKU


(ANGLO-GERMAN NAVAL AGREEMENT OF 18 JUNE 1935)
39 (151-189) Krystian Maciej Szudarek More
9.

BRYTYJSKO-ISLANDZKIE „WOJNY DORSZOWE” (1958–1976) JAKO PRZYKŁAD SPORÓW O ZAWŁASZCZANIE MORZA


(BRITISH-ICELANDIC “COD WARS” (1958–1976) AS AN EXAMPLE OF APPROPRIATION OF THE SEA DISPUTES)
31 (191-221) Krzysztof Kubiak More
10.

HIERARCHIA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO WOBEC ZIEM ODZYSKANYCH** W LATACH 1945–1951 – WYBRANE PERSPEKTYWY


(THE ATTITUDE OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH HIERARCHS TOWARDS THE RECOVERED TERITORIES IN THE YEARS 1945–1951 – THE SELECTED PERSPECTIVES)
29 (223-251) Marta Cichocka More
11.

ZASTĘPSTWO KAPITANA STATKU MORSKIEGO. ANALIZA STANU PRAWNEGO


(THE SUBSTITUTION OF A SEA-GOING SHIPMASTER. ANALYSIS OF LEGAL STATUS)
14 (253-266) Maciej Kijowski More
12.

O ROZUMIENIU, WDRAŻANIU I POTRZEBIE WYCHOWANIA MORSKIEGO. WYCHOWANIE MORSKIE W OPINIACH NAUCZYCIELI Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


(ON THE UNDERSTANDING, IMPLEMENTING AND THE NEED FOR MARITIME UPBRINGING. MARITIME UPBRINGING IN THE OPINION OF WESTPOMERANIAN TEACHERS)
19 (267-285) Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-Durnaś More