Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / Vol. 29 2016
Prolegomena do studiów nad wojną, konfliktem i ładem międzynarodowym
(Prolegomena to the Studies into the War, Conflict and International Order)

Authors: Krzysztof Komorowski
Wojskowa Akademia Techniczna
Keywords: war military art geopolitical analysis philosophical reflection methodology of history system logic logic of defining international order peace fight conflict
Year of publication:2016
Page range:17 (5-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

An introduction explaining the character of wars and armed conflicts as factors shaping the international order refers to the basic terminology and the main issues, including their subject, their scope of meaning and their narrative context. It deals with such phenomena and historical facts as war, conflict, military art, fight, peace, international order, turning points, and geopolitical/hegemonic cycles. They are most frequently defined and accepted from the angle of particular scientific disciplines, among other things history, sociology, law, political science, international relations, and military science. As a result, they do not fall only into the domain of military questions. An old interpretation of war is that it is a tool and means to achieve the political aim, which is peace. International conflicts are interpreted here not as military confrontations subordinate to war, but as categories of incompatibility between the sides that aspire to a dominance of some type: religious, ethnic, economic, social, and the like. On the other hand, the perception of the phenomenon of peace determined by Kant’s perpetual peace should be interpreted as political/hegemonic periods, marked by military achievements to maintain or acquire dominance (of power).
Download file

Article file

Bibliography

1.Bernhardi F., Vom heutigen Kriege, t. 1–2, Berlin 1912.
2.Borgosz J., Drogi i bezdroża filozofii pokoju, Warszawa 1989.
3.Braudel F., Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. I, II, wstęp B. Geremek, W. Kula, Gdańsk 1976–1977.
4.Camon H., La genese du plan du guerre allemande 1914, „Revue Militaire Francaise” 1921, nr 5–6.
5.Clausewitz C. von, O wojnie, Warszawa 1959.
6.Fukuyama F., Koniec historii, Kraków 2009.
7.Gałganek A., Historia stosunków międzynarodowych, t. 1. Idee, t. 2. Rzeczy i praktyki, Warszawa 2013.
8.Gałganek A., Polemologia jako krytyka peace research, „Studia Nauk Politycznych” 1985, nr 3–4.
9.Gałganek A., Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym: super cykle i wojna hegemoniczna, Poznań 1992.
10.Komorowski K., O przedmiocie historii wojskowości, w: Wojsko, wojskowość, miasta, red. K. Bobiatyński, P. Gawron, M. Nagielski, Zabrze 2009.
11.Komorowski K., Problemy bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, w: Bezpieczeństwo Unii Europejskiej, Gdańsk 2011.
12.Kotarbiński T., Z zagadnień ogólnej teorii walki, Warszawa 1937, 1938.
13.Liddel Hart B., Strategia. Działania pośrednie, Warszawa 1959.
14.Richards C., A commentary on the „Perpetual Peace“ of Immanuel Kant, „Paideusis. Journal for Interdisciplinary and Cross Studies” 1999, nr 2.
15.Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa 1995.
16.Schmitt C., Lewiatan w teorii państwa Tomasza Hobbesa, Warszawa 2008.
17.Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
18.Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
19.Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno-irenologicznych, red. M. Huzarski, A. Czupryński, Warszawa 2012.
20.Wrihht Q., A Study of War, Chicago 1983.
21.Wrzosek W., Wojna w systemie społecznym F. Braudela, w: Przemoc. W poszukiwaniu interpretacji, red. W. Hanasz, G. Zalejko, Toruń 1991.
22.Zahn M., Kantowska teoria pokoju w świetle najnowszych dyskusji, w: Filozofia transcendentalna a dialektyka, red. M.J. Siemek, Warszawa 1994.
23.Znamierowski C., Prolegomena do nauki o państwie, Warszawa 1930.