Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Liste der Ausgaben / Vol. 28 2015

Erscheinungsjahr: 2015

Artikel

# Titel Seitenanzahl Autoren Aktivitäten
1.

Angielska Kompania Wschodnia w handlu bałtyckim

14 (5-18) Andrzej Groth mehr
2.

Żegluga między Sztokholmem a Gdańskiem od Potopu do Wielkiej Wojny Północnej.

15 (19-33) Jerzy Trzoska mehr
3.

Problemy w Relacjach Gospodarczych Między Polską a Szwecją w XVIII wieku.

18 (35-52) Gabriela Majewska mehr
4.

Armatorzy, Szyprowie i Marynarze w Portach Południowego Bałtyku w XVIII wieku.

22 (53-74) Ewa Łączyńska mehr
5.

Próby ożywienia polsko-szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

14 (75-88) Zbigniew Anusik mehr
6.

Z problematyki współpracy i konkurencji w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych w okresie międzywojennym XX wieku.

36 (89-124) Bolesław Hajduk mehr
7.

Polityczne i Gospodarcze Aspekty relacji polsko-szwedzkich w latach 1945-1989.

31 (125-155) Arnold Kłonczyński mehr
8.

Handel morski miast pomorskich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku.

28 (157-184) Radosław Gaziński mehr
9.

Handel morski i porty Brandenburgii-Prus w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku.

43 (185-227) Zygmunt Szultka mehr
10.

Tranzyt czechosłowacki w portach ujścia Odry po II wojnie światowej.

46 (229-274) Ryszard Techman mehr
11.

O problemie wyodrębniania subdyscyplin socjologicznych. Status naukowy socjologii morskiej.

19 (275-293) Arkadiusz Kołodziej mehr
12.

Ziemianki Królestwa Polskiego a gospodarka . Koncepcje i empiria (przełom wieków XIX i XX).

21 (295-315) Ewelina Maria Kostrzewska mehr