Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Liste der Ausgaben / Vol. 29 2016

Erscheinungsjahr: 2016

Artikel

# Titel Seitenanzahl Autoren Aktivitäten
1.

Prolegomena do studiów nad wojną, konfliktem i ładem międzynarodowym

17 (5-21) Krzysztof Komorowski mehr
2.

Wojna i konflikt zbrojny jako przedmiot badań historyków.

19 (23-41) Karol Olejnik mehr
3.

Ślady żeglugi po morzu martwym w tekstach antycznych (IVBC-IIAC).

19 (43-61) Piotr Briks mehr
4.

Rola wojen i konfliktów w kształtowaniu ładu europejskiego w średniowieczu.

18 (63-80) Wojciech Iwańczak mehr
5.

Wojna północna (1655-1660) jako casus wczesnonowożytnej geopolityki.

31 (83-113) Dariusz Makiłła mehr
6.

System wersalski i jego rozkład.

11 (115-125) Tomasz Schramm mehr
7.

Wojna 1920 roku wedle Józefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego. Znaczenie polskiego zwycięstwa dla Europy.

14 (127-140) Włodzimierz Suleja mehr
8.

Geopolityka w cieniu swastyki.

27 (141-167) Eugeniusz Cezary Król mehr
9.

Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej.

12 (169-180) Henryk Walczak mehr
10.

Rola Generała Kazimierza Sosnkowskiego w kształtowaniu stosunków polsko-francuskich w okresie II Reczypospolitej.

21 (181-201) Andrzej Wojtaszak mehr
11.

Zmiany dyskursu o inżynierii społecznej pod wpływem pierwszej i drugiej wojny światowej jako czynnik stabilizaji/destablilizacj ładu międzynarodowego.

13 (203-215) Piotr Madajczyk mehr
12.

U kresu zimnej wojny- brytyjska ocena relacji z ZSRR i państwami Europy Środkowo-Wschodniej w 1988 roku.

16 (217-232) Paweł Leszczyński mehr
13.

Konflikty lokalne podczas zimnej wojny jako wyraz konfrontacji zbrojnej mocarstw bez wypowiedzenia wojny.

18 (235-252) Juliusz S. Tym mehr