Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 26 2019
Dzieje Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w granicach dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej

Autorzy: Grzegorz Wejman
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego metropolia szczecińsko-kamieńska archidiecezja szczecińsko-kamieńska diecezja koszalińsko-kołobrzeska diecezja zielonogórsko-gorzowska
Rok wydania:2019
Liczba stron:21 (267-287)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Po II wojnie światowej tereny dzisiejszej metropolii szczecińskiej (od 25 marca 1992 r.), w skład której wchodzą: archidiecezja szczecińsko-kamieńska i diecezje koszalińsko-kołobrzeska i zielonogórsko-gorzowska przechodziły kilka reorganizacji, w wyniku której teren jej zmniejszył się z 44 836 km² (1945 r.) do 37 199 km². Na tym obszarze po wojnie pozostały tylko 54 siostry z 5 zgromadzeń w 16 domach zakonnych, a obecnie w metropolii posługuje 807 sióstr zakonnych. Pośród wielu rodzin zakonnych znalazło się Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, które coraz bardziej wyciska swój charyzmat również na tych ziemiach. Zgromadzenie to, cieszące się od 13 maja 2008 r. godnością instytutu zakonnego na prawach papieskich, liczy ok. 150 sióstr i posiada placówki na obu kontynentach Ameryki, w Afryce i Europie, w sumie w 14 państwach oraz 25 w Polsce. Niemniej najmocniej związane jest z terenami dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Tutaj ma Dom Generalny w Gorzowie Wlkp. i Dom Macierzysty w Myśliborzu, który wraz z kościołem tworzą Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, i w sumie w 10 miejscowościach – 12 domów zakonnych: 4 w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, 6 w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i 2 w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, co stanowi ¼ wszystkich domów. To stwarza dobre możliwości do realizacji swojego charyzmatu – szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Acta ss. Congregationum Suprema Sacra Congregatio S. Officii, I Notificazione”. Acta Apostolicae Sedis (1959): 271.
2.Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze. Kancelaria, sygn. Hb11, nr 301 i 302, Siostry Jezusa Miłosiernego, lata 1946–1962 i 1963–1970.
3.Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze. Kronika 10-lecia parafii ordynariatu gorzowskiego, t. 5, nr 144, ks. Józef Anczarski, Praca ks. Józefa Anczarskiego w Kurii Biskupiej i w diecezji gorzowskiej w latach: 29 XII 1950–30 VI 1963, 31. Gorzów Wlkp., 1963.
4.Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze. Pismo z dn. 10.10.1953 r. Gorzów Wlkp. Znak: C. XVI–7/53, 6.
5.Archiwum Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. Dekret Prymasa Polski, 05.07.1962, N3430/62/P.
6.Archiwum Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. Stolica Apostolska dla diecezji, Bulla „Episcoporum Poloniae coetus”.
7.Archiwum Państwowe w Szczecinie. PWRN, sygn. 3807, k. 14. Sprawozdanie RdSW PWRN w Szczecinie za II kwartał 1952 r.
8.Archiwum Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu. Kronika parafialna po 1945 r., nr 3/67.
9.Archiwum Parafii pw. Świętej Rodziny w Szczecinie. Pismo Administratora Apostolskiego ks. E. Nowickiego do ks. dziekana T. Załuczkowskiego z dn. 12.09.1949 r.
10.Archiwum Parafii pw. Świętej Rodziny w Szczecinie. Pismo ks. Kindera do Kurii Admini¬stracji apostolskiej w Gorzowie z dn. 28.05.1949 r.
11.Archiwum Prywatne Autora (APA). Wywiad z s. dr Teresą Szałkowską, dn. 12.09.2018 r.
12.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. (AZSJM). Abp Marian Przykucki, Dekret Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, Szczecin dn. 1.08.1993 r.
13.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Benigna Naborowska, Dziennik, z. II, rps, 115; z. III, rps, 8 i 12; z. VI, rps, 79.
14.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Congregazione per gli Instituti di Vita Consecrata e la Societa di Vita Apostolica, Dekret, Watykan 31.05.2018 r. popisał prefekt Franc kard. Rodé, CM.
15.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret erekcji Zgromadzenia Sióstr Jezusa Chrystusa Miłosiernego Odkupiciela z dn. 2 VIII 1955 r. Znak: C. XVI–11/55.
16.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret erekcyjny, 23.01.1961 r., Znak: Hb 11–5/61.
17.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret erekcyjny, z dn. 9.07.1958 r.
18.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret Kurii Gorzowskiej z dn. 22.06.1960, mps.
19.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret Kurii Gorzowskiej, 13.11.1961, Znak: Hb 11–38/61.
20.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret Kurii Gorzowskiej, 5 VI 1978 r., Znak: Hb 11–1/78.
21.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Faustyna Osińska, Kronika, rps, 1 i 12.
22.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Faustyna Osińska, Kronika, T: Twórczość M.F. Osińskiej, mps, 12.
23.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Kronika Domu Macierzystego w Myśliborzu.
24.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Kronika Główna Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w latach 1972–1993.
25.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Ks. Michał Sopoćko, Moje wspomnienia o Siostrze Jadwidze – Faustynie Osińskiej, mps.
26.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Ks. Michał Sopoćko, Wspomnienia z przeszłości. Tułaczka i zawiązek Zgromadzenia, wrzesień 1947 r., mps.
27.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Ks. Michał Sopoćko, Konstytucje, mps.
28.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Pismo Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. z dn. 11.11.1961 r.
29.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Pismo Kurii Gorzowskiej, 7 I 1986, Znak: Hb 11–11/85.
30.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Pismo Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, Znak: HB–10/78.
31.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Sprawozdania roczne.
32.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Dokumenty Matki Benigny Naborowskiej, Życiorys Izabeli Naborowskiej, rps, 1.
33.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Historia Zgromadzenia, Życiorys Klaudii Kwiatkowskiej, mps, 1.
34.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Historia Zgromadzenia, Życiorys Salezji Poznańskiej, mps, 1.
35.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Historia Zgromadzenia, Życiorys Teresy Kalinowskiej, mps, 1.
36.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Dokumenty Domu – Szczecin, Orawska 3.
37.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Dokumenty Domu – Szczecin, ul. P. Skargi.
38.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Dokumenty Domu – Myślibórz, Kościelna 9.
39.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Dom Macierzysty w Myśliborzu, Kadencje sióstr przełożonych.
40.Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Zaświadczenie z dn. 9.06.1955 r., l.p. I–36/55, mps.
41.Ceptowski, S. „V Konferencja XX. Dziekanów”. Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej 5–6 (1950): 117–142.
42.Damazyn, Michał. Profesor Ludka. Życie i wiara. Toruń, 2013.
43.Fenrych, Przemysław, oprac. „Rok 1945 – «Szczecin jest Polski i Boży»”. Prezbiterium 1–5 (1985): 76–88.
44.Grzegorczyk, Jan. Każda dusza to inny świat. Poznań, 1998.
45.Karolczak, Marek. Kolegiata Myśliborska 1298–2015. Myślibórz, 2015.
46.Kostynowicz, Roman. „Trzy życiowe decyzje i dwa powołania”. Prezbiterium 1–5 (1985): 89–94.
47.Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa, 1995.
48.„Kronika”. Gorzowskie Wiadomości Kościelne 8 (1961): 295.
49.Majdański, Kazimierz. „Dekret erekcji parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie, Znak: L 1–27/85, Szczecin, dnia 18 czerwca 1985 r.”. Prezbiterium 11–12 (1985): 325.
50.Masalski, Robert. Dzieje diecezji szczecińsko-kamieńskiej 1972–1992. Szczecin, 2016.
51.Miczkuła, Marcin. „Jest to kapłan według Serca Mojego”. Kościół nad Odrą i Bałtykiem – Niedziela 41 (2009): V.
52.„Orzeczenie Kongregacji Doktryny Wiary”, z dn. 15.04.1978 r. Acta Apostolicae Sedis (1978): 350.
53.Przykucki, Marian. Dekret ustanawiający Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, Szczecin, dnia 1 sierpnia 1993 r., Znak: LM 16–2/93, 201–202.
54.Przykucki, Marian. „Dekret ustanawiający Sanktuarium Miłosuerdzia Bożego w Szczecinie”. Prezbiterium 3–4 (1993): 100–101.
55.Rak, Michaela. Historia Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Warszawa, 1994.
56.Rak, Michaela. „Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego”. W: Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i północnym (1945–1995), red. P. Socha przy współpracy Z. Leca, 474–480. Zielona Góra–Gorzów Wlkp.: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, 1998.
57.S. Teresa ZSJM. „Dom rekolekcyjny”. Kościół nad Odrą i Bałtykiem – Niedziela 42 (2004).
58.Siostra Michaela. „«Faustynki» Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego”. Kościół nad Odrą i Bałtykiem – Niedziela 4, 21 (1992): 6.
59.„Siostry Jezusa Miłosiernego”. W: Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, red. Tadeusz Ceynowa, 286–293. Koszalin: Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 2016.
60.Szałkowska, Teresa. Bramy Miłosierdzia. Historia życia i posłannictwa s. Benigny Naborowskiej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Białystok, 2017.
61.Szałkowska, Teresa. Ryzyko Miłosierdzia. Historia życia i posłannictwa s. Faustyny Osińskiej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Białystok, 2016.
62.„Uroczystość inauguracji Studium Wiedzy Religijnej w Szczecinie”. Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej 11–12 (1949): 383–385.
63.Żarnowiecka, A. „«Żadna siła mi tej młodzieży nie rozpędzi». Szczeciński epizod ks. Kazimierza Żarnowieckiego”. Szczecińskie Studia Kościelne 7–10 (1997–2000): 285–292.