Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2018.25-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 25 2018
Wychowanie katolickie wobec wyzwań współczesności

Autorzy: Kazimierz Misiaszek
dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Dydaktyki Katechetycznej, Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
Słowa kluczowe: wyzwania Kościół wychowanie katolickie wychowanie w rodzinie katecheza dorosłych katecheza parafialna media cyberprzestrzeń
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (191-205)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesny Kościół, aby był skuteczny w obszarze wychowania, musi podjąć określone wyzwania. Pierwszym jest utrzymanie i rozwijanie w rodzicach świadomości, że są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Dzisiaj bowiem dość często zwalniają się z religijnego wychowania potomstwa. Tymczasem to rodzina jest domowym Kościołem, który dba o rozwój swoich członków. Innym wyzwaniem jest odbudowa katechezy dorosłych. Nie ma takiej katechezy w Polsce. Istnieje natomiast ścisły związek między katechezą rodziców a skutecznym wychowaniem młodego pokolenia. Należy także zadbać, aby rozwijała się katecheza parafialna. Jest ona podstawową drogą wychowania chrześcijańskiego. Nie zastąpi jej nauczanie religii w szkole, które nie jest do końca katechezą. Nie przyniosła ona w Polsce religijnego ożywienia uczniów. Ważnym wyzwaniem jest również obecność w świecie mediów. Młodzi ludzie traktują świat mediów jako własną przestrzeń życia, która jednak rodzi problemy alienacji z rzeczywistego życia, uzależnienia, chaos informacyjny powodujący niezdolność do wyboru pozytywnych wartości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamski, Franciszek. „Wychowanie do prawdy”. W: Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. M. Ryś, 21–38. Warszawa, 2006.
2.Baniak, Józef. „Świadomość religijna dzisiejszych gimnazjalistów polskich. Studium socjologiczne”. W: Socjologia życia religijnego w Polsce, red. S.H. Zaręba, 371–401. Warszawa 2009.
3.Blachnicki, Franciszek. Charyzmat i wierność. Do Ruchu Światło-Życie z Obczyzny 1981–1984. Carlsberg, 1985.
4.Blachnicki, Franciszek. Pisma katechetyczne. T. I Katechetyka fundamentalna, red. M. Marczewski. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2006.
5.Buchta, Roman. Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim. Katowice, 2017.
6.Cichosz, Wojciech. „Postmodernistyczny dyskurs o wolności we współczesnej edukacji”. W: Wiara i rozum na progu trzeciego tysiąclecia, red. W. Deptuła i W. Dyk, 119–143. Szczecin, 1999.
7.„Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim «Gravissimum educationis»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Tekst polski. Pallottinum: Poznań, 2002.
8.Drzewiecki, Piotr. Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole. Warszawa, 2013.
9.Dziewiecki, Marek. „Wychowanie do wolności”. W: Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. M. Ryś, 55–80. Warszawa, 2006.
10.Dyktatura gender, wybór i oprac. L. Sosnowski. Kraków, 2014.
11.Firlit, Elżbieta. „Młodzież warszawska i parafia”. W: Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II, red. W. Zdaniewicz, S.H. Zaręba, 223–244. Warszawa, 2005.
12.Firlit, Elżbieta. „Identyfikacja z parafią i uczestnictwo w życiu parafialnym na Lubelszczyźnie”. Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 79, 4 (2005): 1098–1115.
13.Fossion, André, Louis Ridez. Adulti nella fede. Il metodo della correlazione in pedagogia e in catechesi. Milano, 1992.
14.Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia” Ojca Świętego Franciszka do biskupów do kapłanów i diakonów do osób konsekrowanych do małżonków chrześcijańskich i do wszystkich wiernych świeckich o miłości w rodzinie. Rzym, 2016. Wydanie polskie Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2016.
15.„Francja knebluje obrońców życia”. wPolityce.pl. Dostęp 21.06.2017. https://wpolityce.pl/swiat/332238-francja-knebluje-obroncow-zycia.
16.Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach «Catechesi tradendae» do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego”. Rzym, 1979. W: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II. T. I. Wydanie polskie. Kraków, 1996.
17.Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym «Familiaris consortio» do biskupów kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego”. Rzym, 1981. W: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II. T. I. Wydanie polskie. Kraków, 1996.
18.Kacprzak, Monika. Pułapki poprawności politycznej. Radzymin, 2012.
19.Kaczmarek, Robert. „Wyzwania dla współczesnej praktyki przygotowania do bierzmowania na przykładzie doświadczeń Polski i Niemiec”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 24 (2017): 199–214.
20.Kochel, Jan. „«Młodzi na progu» – propozycja kerygmatyczno-mistagogicznego przygotowania do sakramentu bierzmowania”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 24 (2017): 215–230.
21.Kodeks Opiekuńczy i Wychowawczy. Dz.U. z 30 marca 2017, poz. 682.
22.Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum, 1998.
23.Kurzydło, Dariusz. Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła. Kraków, 2003.
24.Mariański, Janusz. Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych. Lublin, 2008.
25.Mariański, Janusz. Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994–2009. Lublin, 2011.
26.Międzynarodowa Rada do spraw Katechezy. Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej. Niektóre linie i ukierunkowania. Watykan, 1990. Tłum. polskie. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.
27.Misiaszek, Kazimierz. „Bierzmowanie – sakramentem dojrzałości czy sakramentem kształtowania dojrzałości?”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 24 (2017): 257–264.
28.Misiaszek, Kazimierz. „Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko”. Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne 9 (1987–1988): 37–65.
29.Misiaszek, Kazimierz. „Katecheza rodzinna czy katecheza rodzin? Propozycje dla polskiego duszpasterstwa”. W: Drogi katechezy rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, 39–51. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 2002.
30.Misiaszek, Kazimierz. „Katecheza dorosłych w dokumentach Kościoła”. W: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. Kazimierz Misiaszek, 31–48. Warszawa, 2002.
31.Misiaszek, Kazimierz. „Katecheza małżonków i rodziców w parafii”. W: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. Jacek Goleń, Dariusz Lipiec, 63–76. Lublin, 2016.
32.Misiaszek, Kazimierz. Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Warszawa, 2010.
33.Misiaszek, Kazimierz. „Porażka katechezy parafialnej”. Warszawskie Studia Pastoralne 9, 2 (2014): 75–87.
34.Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989, red. R.F. Sadowski. Warszawa, 2014.
35.Niewińska, Agnieszka. Raport o gender w Polsce. Warszawa, 2014.
36.Nykiel, Marzena. Pułapka gender. Karły kontra orły. Wojna cywilizacji. Kraków, 2014.
37.Pawlina, Krzysztof. Polska młodzież przełomu wieków. Warszawa, 1998.
38.Potocki, Andrzej. Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno-pastoralne. Warszawa, 2007.
39.„Przerażające! W Niemczech z każdym rokiem jugendamty odbierają coraz więcej dzieci”, wPolityce.pl. Dostęp 10.11.2017. https://wpolityce.pl/swiat/310822-przerazajace-w-niemczech-z-kazdym-rokiem-jugendamty-odbieraja-coraz-wiecej-dzieci.
40.Skoczylas, Kazimierz. Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Toruń, 2011.
41.Ustawa o systemie oświaty. Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.