Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2018.25-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 25 2018
Uwagi Ludwiga Wittgensteina na temat Pisma Świętego

Autorzy: Piotr Goniszewski
Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: Ludwig Wittgenstein filozofia religii studia biblijne filozofia biblijna teologia biblijna
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (11-25)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza kilku uwag L. Wittgensteina, których tematem jest Pismo Święte. Egzegeza tych fragmentów ma charakter pewnego wglądu i rozjaśnienia często niejasnych wypowiedzi austriackiego filozofa na temat Biblii. Uwagi Wittgensteina są zestawione również ze współczesnymi historyczno-krytycznymi poglądami na temat ksiąg biblijnych. Wybrane do analizy fragmenty, mimo że nie pochodzą z „oficjalnych” dzieł austriackiego filozofa, czyli Traktatu logiczno-filozoficznego oraz Dociekań filozoficznych i prawdopodobnie nigdy nie miały zostać opublikowane, są jednak świadectwem jego intelektualnej aktywności i stanowią ważne źródło dla filozofii religii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barclay, John M.G. „Jezus a Paweł”. W: Słownik teologii św. Pawła, red. Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid. Warszawa: Vocatio. 2010, 342–352.
2.Baur, Ferdinand C. Paul, the Apostle of Jesus Christ, his life and work, his epistles and his doctrine. Tłum. Eduard Zeller. London–Edinburgh: Williams and Norgate, 1876.
3.Bultmann, Rudolf. New Testament und Mythology and Other Writings. Tłum. i red. Schubert M. Ogden. Augsburg, Fortress Press, 1984.
4.Crary, Alice, Read Rupert, red. Wittgenstein – nowe spojrzenie, red. nauk. wyd. polskiego Piotr Dehnel. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2009.
5.Dehnel, Piotr. Ludwig Wittgentein: teoria a terapia. Od „Traktatu” do „Dociekań filozoficznych” – studia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
6.Ehrman, Bart D. Nowy Testament. Historyczne wprowadzenie do literatury wczesnochrześcijańskiej. Tłum. Sergiusz Tokariew. Warszawa–Stare Groszki: Cis, 2014.
7.Fowl, Stephen E. „Naśladowanie Pawła/Chrystusa”. W: Słownik teologii św. Pawła, red.
8.Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid, 515–518. Warszawa: Vocatio, 2010.
9.Glock, Hans-Johann. Słownik wittgensteinowski. Tłum. Mikołaj Hernik, Michał Szczubiałka. Warszawa: Spacja, 2001.
10.Gomułka, Jakub. Gramatyka wiary. Dziedzictwo wittgensteinowskiego fideizmu. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2011.
11.Harnack, Adolf von. Das Wesen des Christentums. Lepizig: J.C. Hinrisch, 1900.
12.Kerr, Fergus. Theology after Wittgenstein. London: Society for Promoting Christian Knowledge. 1997.
13.Labron, Tim. Wittgenstein and theology. London–New York: Bloomsbury Academic, 2009.
14.Longennecker, Richard N. The Epistle to the Romans. A Commentary on the Greek Text. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2016.
15.Meier, John P. A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus. The Roots of the Problem and the Person. New Haven–London: Yale University Press, 1991.
16.Monk, Ray. Ludwig Wittgenstein. Powinność geniusza. Tłum. Adam Lipszyc, Łukasz Sommer. Warszawa: KR, 2003.
17.Moo, Douglas. The Epistle to the Romans. Grand Rapids–Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 1996.
18.Painter, John. Theology as Hermeneutics: R. Bultmann’s Interpretations of the History of Jesus. New York: Bloomsbury Academic, 2015.
19.Rhees, Rush. Przedmowa do Ludwig Wittgenstein, Niebieski i brązowy zeszyt. Szkice do Dociekań filozoficznych. Tłum. Adam Lipszyc, Łukasz Sommer. Warszawa: Spacja, 1998.
20.Sady, Wojciech, „Wittgenstein: życie 1919–1951”. Dostęp 2.05.2017. http://sady.up.krakow.pl/sady.witt.zycie1919-1951.html.
21.Soin, Maciej. Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina. Wrocław: Wydawnictwo Funna, 2001.
22.Tronina, Antoni. „Historia oddziaływania tekstu”. W: Metodologia Nowego Testamentu, red. Hugolin Langkammer, 205–229. Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1994.
23.Wittgenstein, Ludwig. Dociekania filozoficzne. Tłum. Bogusław Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
24.Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Tłum. Bogusław Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
25.Wittgenstein, Ludwig. Uwagi o barwach. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Aletheia, 2014.
26.Wittgenstein, Ludwig. Uwagi o religii i etyce. Tłum. Małgorzata Kawecka, Wojciech Sady, Wiesław Walentukiewicz. Kraków: Znak, 1995.
27.Wrede, William. Paul. Tłum. Eduard Lummis. London: Philip Green, 1907.