Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie

Autorzy: Andrzej Sochaj
Słowa kluczowe: teologia pastoralna liturgia modlitwa Romowie język romani (romski) język ojczysty wiara
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (273-281)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pół wieku od zakończenia Vaticanum II (1962-1965) często zapomina się o dobrodziejstwie, jakie przyniósł sobór całemu Kościołowi w czynnym przeżywaniu wiary, liturgii przez wiernych.A stało się to możliwe przez dopuszczenie języków narodowych do liturgii. Autor niniejszego artykułu na przykładzie języka romani pokrótce ukazuje, jaką rolę pełni i powinien pełnić język ojczysty, w tym przypadku romski, w wierze i duszpasterstwie dla tych osób, zarówno duchownych, jak i wiernych świeckich, które się nim posługują i w ten sposób oddają cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Rola, jaką odgrywa język ojczysty w wierze i duszpasterstwie, winna wpływać na troskę duszpasterzy o jego używanie, m.in. w posłudze słowa, szczególnie w czasie sprawowania sakramentów św. i nabożeństw liturgicznych, aby ukazać współczesnemu człowiekowi prawdę, piękno i radość przeżywanej przez niego wiary, by była ona żywa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosz A., Nie bój się Cygana, Sejny 1994, 2004.
2.Benedykt XVI, Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Homilia Benedykta XVI podczas Mszy św. na rozpoczęcie Synodu Biskupów, „L’Osservatore Romano” (2012), nr 11, s. 17-19.
3.Bujak J., Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu Nowej Ewangelizacji, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s.105-122.
4.Encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk, Kielce 2000.
5.Franciszek, Adhortacja apostolska „Ewangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, Rzym 2013.
6.http://edu.gazeta.pl/edu/h/Zefiryn+Gim%C3%A9nez+Malla (dostęp 29.08.2013).
7.http://episkopat.pl/kosciol/kosciol_w_polsce/duszpasterze_krajowi/68.1,duszpasterz.html (dostęp 27.06.2013).
8.http://www.diecezja.opole.pl/index.php/duszpasterstwo/mniejszosci-narodowych (dostęp 29.08.2013).
9.Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio” o stałej aktualności posłania misyjnego, Watykan 1990.
10.Kacprzak U., Romano Raszaj – cygański ksiądz, w: Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, red. J. Faryś, P.J. Krzyżanowski, B.A. Orłowska, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 327-342.
11.Kościół wobec Romów – materiały z sesji, Kraków 1994.
12.Mrozowska D., Coroczna pielgrzymka Romów do Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie Królewskim, „Romano Atmo” Szczecinek (2011), nr 4, s. 28-30.
13.Mrozowska D., Ks. Stanisław Opocki, Krajowy Duszpasterz Romów. Człowiek o wielkim sercu, „Romano Atmo”, Szczecinek, nr 2 2012 (38), s. 24-25.
14.Mrozowska D., Romskie formy ewangelizacji, „Romano Atmo” Szczecinek, (2010), nr 6, s. 26.
15.Mrozowska D., W pułapce stereotypu. Jacy naprawdę są polscy Romowie? w: Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, red. K. Glinka, Zielona Góra 2012, s. 185-190.
16.Mrozowska D., XXVI Międzynarodowa Pielgrzymka Romów do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej do Limanowej, „Romano Atmo” Szczecinek (2011), nr 5, s.14-15.
17.Opocki S., Doświadczenia duszpasterza Romów, w: U nas dole i niedole. Sytuacja Romów w Polsce., red. E. Nowicka, Kraków 1999, s. 83-92.
18.Opocki S., Dusza człowiek, „Romano Atmo” Szczecinek (2013), nr 5, s. 12-13.
19.Opocki S., Rola duszpasterstwa w rozbudzaniu aktywności społecznej Romów, w: Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, red. J. Faryś, P. J. Krzyżanowski, B.A. Orłowska, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 319-326.
20.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań-Warszawa 1980.
21.Sochaj A., Bł. Zefiryn Gimenez Malla (1861-1936). Problematyczna data śmierci i liturgicznego wspomnienia patrona Romów, „Romano Atmo” Szczecinek (2013), nr 6, s. 19.
22.Sochaj A., Jan Paweł II Wielki. Pontyfikat Jana Pawła II i Jego poprzedników. Podobieństwa i różnice, Chicago 2010.
23.Sochaj A., Niezwykle lustro Nikodema, Szczecinek 2014.
24.Sochaj A., Tożsamość, prawdziwe imię człowieka, Gdynia 2011.
25.Sochaj A., Wielka wędrówka – wielki postój, mps., Szczecinek 2015.
26.Sochaj A., XXVIII Międzynarodowa Pielgrzymka Romów do Sanktuarium NMP Matki Bolesnej w Limanowej, „Romano Atmo” Szczecinek (2013), nr 6, s. 10-13.
27.Wesołek E., ¡Viva Cristo Rey!, Warszawa 2008.
28.Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska i W. Przyczyna, Tarnów 2005.
29.Zasoby Archiwum Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu działający przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, Sygn. 1-292.