Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła. W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium”

Autorzy: Andrzej Proniewski
Uniwersytet w Białymstoku; Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku; Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Studium Teologii w Białymstoku i Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku
Słowa kluczowe: antropologia mariologia Matka Boża Maryja Sobór Watykański II
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (131-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Mariologia kształtowała się w doktrynie Kościoła na przestrzeni wieków. Macierzyństwo Maryi, zapoczątkowane we Wcieleniu Syna Bożego, nie ograniczyło się jedynie do bezpośredniejrelacji z Nim, ale objęło całą społeczność Kościoła – Jego Mistycznego Ciała, oddziaływując swoim zasięgiem na poszczególnych wiernych i uobecniając niepowtarzalną rolę Maryi w rozwijającej się historii zbawienia. Artykuł nawiązuje do charakterystycznych aspektów mariologii jawiących się w trzech historycznie zróżnicowanych okresach: przed Soborem Watykańskim II, w trakcie soboru, którego refleksje mariologiczne zostały zredagowane w VIII rozdziale Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium i w teologii posoborowej. Wykład przedsoborowy czynił z Maryi postać o wymiarze chrysto- i eklezjotypicznym, a więc podkreślającym podobieństwo Maryi do funkcji Chrystusa i pierwowzoru Kościoła (1). Ojcowie Soboru umieścili problematykę mariologiczną w misterium Chrystusa i Kościoła, czyniąc z Maryi Tę, która odegrała niezastąpioną rolę w relacji do Chrystusa historycznego, jak też mistycznego, i pozostając jako Matka Boga-Człowieka jest jednocześnie duchową Matką wszystkich wiernych tworzących wspólnotę Kościoła – Ciała Mistycznego Chrystusa (2). Refleksje posoborowe o Maryi rzutują na postawy egzystencjalne wierzących, pobudzając świadomość współczesnego człowieka do respektowania życia, godności kobiet i wartości rodziny jako związku pomiędzy kobietą i mężczyzną oraz miejsca naturalnego wzrostu i rozwoju dzieci (3).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beinert W., Drogi i bezdroża mariologii, Warszawa 1993.
2.Bossard A., Macierzyństwo duchowe, w: Mały słownik maryjny, Warszawa 1987, s. 44-46.
3.Florkowski E., Wprowadzenie do Konstytucji dogmatycznej o Kościele, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań 1968.
4.Garonne G.M., Maryja wczoraj i dziś, Warszawa 1988.
5.Graber R., Maryja w tajemnicy Kościoła. Komentarz do VIII rozdziału soborowej Konstytucji „Lumen Gentium”, w: J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, R. Graber, Dlaczego właśnie
6.Ona? Soborowa teologia maryjna, Warszawa 1991, s. 57-107.
7.Granat W., Konstytucja dogmatyczna „Lumen Gentium” Soboru Watykańskiego II, „Collectanea Theologica” (1966), nr 36, f. 1-4, s. 47-73.
8.Jan Paweł II, Evangelium vitae, Citta del Vaticano 1995.
9.Krupa A., Kult Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 18(1971), nr 2, s. 73-104.
10.Krupa A., Maryja Matka Kościoła, w: Pastori et Magistro, Lublin 1966, s. 41-71.
11.Krupa A., Matka Boża w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” (1965), t. 68, nr 340-341, s. 357-368.
12.Kumała J., Maryja eschatologiczną ikoną Kościoła, w: Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła, Warszawa 1993, s. 277-290.
13.Laurentin R., La question mariale, Paris 1963.
14.Laurentin R., Matka Pana, Warszawa 1989.
15.Manteau-Bonamy H.M., Sobór Watykański II a Maryja, w: Mały słownik maryjny, Warszawa 1987, s. 85-87.
16.Napiórkowski S.C., Gdzie jest mariologia? Perspektywa protestancko-katolickiego dialogu ekumenicznego w świetle VIII rozdziału Konstytucji Lumen Gentium, „Concilium” 4(1968), nr 1-10, s. 46-58.
17.Napiórkowski S.C., Matka mojego Pana. Problemy – poszukiwania – perspektywy, Opole 1988.
18.Napiórkowski S.C., Matka naszego Pana, Tarnów 1992.
19.Napiórkowski S.C., Na czym polega odnowa kultu maryjnego?, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29(1982), nr 2, s. 169-182.
20.Napiórkowski S.C., O mariologii eklezjotypicznej, w: Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła, Warszawa 1993, s. 19-36.
21.Napiórkowski S.C., Trudne dojrzewanie mariologii soborowej, w: S.C. Napiórkowski, J. Usiądek, Matka i Nauczycielka, Mariologia Soboru Watykańskiego II, Niepokalanów 1992, s. 64-139.
22.Pietkun W., Duchowe macierzyństwo MNP a Współodkupienie. Dyskusyjny referat na wiosennej sesji Mariologów Polskich, Warszawa 1963, mps, s. 9.
23.Piotrowski S., Jeden, święty, powszechny, apostolski, Białystok 1993.
24.Piotrowski S., Matka Boga i Matka Kościoła, Białystok 1994.
25.Potocki C., Nauczanie papieży (1878-1939) o kulcie maryjnym w świetle Konstytucji o Kościele Vaticanum II, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29(1982), nr 2, s. 195-214.
26.Przybylski B., Matka Boża w Kościele, w: Kościół w świetle Soboru, Poznań 1968, s. 301-331.
27.Przybylski B., Miejsce i zadania Maryi w Kościele, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 11(1964), nr 2, s. 133-150.
28.Ratzinger J., Mariologia i pobożność maryjna w odniesieniu do wiary i teologii, w: J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, R. Graber, Dlaczego właśnie Ona? Soborowa teologia maryjna, Warszawa 1991, s. 11-30.
29.Siudy T., Macierzyński udział Maryi w budowaniu Kościoła Nowego Przymierza, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29(1982), nr 2, s. 215-232.
30.Słomkowski A., Maryja jako Matka Nowego Ludu Bożego. Geneza zagadnienia, „Studia Gnesnesia” 4(1978), t. 4, s. 17-33.
31.Suenens L.J., Kim jest Ona? Synteza mariologii, Warszawa 1988.
32.Śliwiński A., Miejsce Maryi w dziele zbawienia. Maksymalizm czy minimalizm w mariologii?, „Studia Pelplińskie” (1975), t. 6, s. 109-122.
33.Usiądek J., Błogosławiona w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Studium mariologicznego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II, w: S.C. Napiórkowski, J. Usiądek, Matka i Nauczycielka. Mariologia Soboru Watykańskiego II, Niepokalanów 1992, s. 183-274.