Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Komunia Święta na sposób Wiatyku

Autorzy: Robert Kaszak
Słowa kluczowe: Komunia św. Najświętsza Eucharystia niebezpieczeństwo śmierci wierny chrześcijanin
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (107-114)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Specyfika Komunii św. na sposób Wiatyku polega na tym, że wierny chrześcijanin przyjmuje Go w najbardziej decydującym, a zarazem delikatnym momencie swojego życia, tzn. w chwili przejścia z tego świata do wieczności, a przynajmniej w bliskiej perspektywie tego momentu. Udzielanie i przyjmowanie Komunii św. jako Wiatyku jest jednym z najstarszych zwyczajów Kościoła. Wiatyk powinien przyjąć wierny znajdujący się z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpieczeństwie śmierci. O wypełnienie tego obowiązku powinni zadbać przede wszystkim duszpasterze, ale także sam wierny oraz jego rodzina lub najbliżsi. W przypadku zaistnienia różnych wątpliwości duszpastersko-prawnych zawsze należy rozstrzygać na korzyść wiernego, zgodnie z zasadą, że najwyższym prawem jest zbawienie dusz.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983), s. 1-317.
2.Codex Iuris Canonici auctoritate Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, AAS 9 (1917).
3.Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Sitarz M., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2/1, księga II, Poznań 2005.
4.Falisini R., Il senso del Viatico ieri ed oggi, w: Il sacramento dei malati, Torino 1975.
5.Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
6.Michalski M., Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975.
7.Mokrzycki B., Kościół w oczyszczeniu, Warszawa 1986.
8.Nadolski B., Liturgika, t. 4 Eucharystia, Poznań 1992.
9.Osińska K., Spojrzenie lekarza na sakrament namaszczenia chorych, w: Ludzie chorzy i starzy w Kościele, Warszawa 1981.
10.Pastuszko M., Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Kielce 1997.
11.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1984.
12.Rituale Romanum Pauli V, Coloniae Agrippinae 1640.
13.Rituale Romanum, Ordo Unctionis Infirmorum eorumque pastoralis curae, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.
14.Szafrański L.A., Teologia liturgii eucharystycznej, Lublin 1974.
15.Wójcik W., Wiatyk w średniowiecznym ustawodawstwie biskupów polskich, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (1953), nr 6.