Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Sprawozdanie z konferencji naukowej Miłosierdzie a sprawiedliwość, Koszalin, 19 listopada 2016 roku

Autorzy: Edward Sienkiewicz
kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:2017
Liczba stron:5 (323-327)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu