Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Sprawozdanie z 12. Zjazdu Teologów Fundamentalnych 1050-lecie Chrztu Polski. Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijańskiej, WSD Koszalin, 22–23 września 2016 roku

Autorzy: Wojciech Wójtowicz
rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie, Instytut Teologiczny w Koszalinie
Rok wydania:2017
Liczba stron:6 (329-334)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu