Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
(Nie)zdolność gimnazjalistów do owocnego przyjęcia bierzmowania

Autorzy: Janusz Mastalski
prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: bierzmowanie owocność sakramentu zdolność niezdolność
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (243-255)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor artykułu odpowiada na pytanie: Co rozumiemy przez niezdolność owocnego przyjęcia sakramentu bierzmowania? Jest to brak warunków niezbędnych do pomnażania łask wynikających z przyjętego sakramentu. To rodzaj odporności na wykorzystanie wszystkich darów, które są związane z przyjęciem sakramentu. Niemożność ta powoduje utratę siły danej przez Pana. Autor omawia przyczyny tej niezdolności, a jednocześnie pokazuje czynniki, które mogą zwiększyć owocne przyjmowanie sakramentów, koncentrując się na sakramencie bierzmowania. Wśród czynników stojących na przeszkodzie pełnego przyjęcia daru autor przedstawia: netoholizm, fonoholizm (uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego), defamiliaryzację (pomniejszanie wartości rodziny), „nieodpowiedzialność”, dewocję, psychobójstwo i duchobójstwo, natręctwo globalnych trendów i brak kreatywności duszpasterskiej w pracy ze współczesną młodzieżą. Ukazuje również czynniki, które mogą wspierać zdolność nastolatków w skutecznym przyjęciu sakramentu bierzmowania. Należą do nich metody ewangelizacyjne, współczesna afirmacja integralnego rozwoju „plastyczność” osobowości, pragnienie wspólnoty wynikające z potrzeby rozwoju, tęsknoty za sacrum i szukaniem drogi życiowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielecki, Jan. „Integralny rozwój osobowy i jego uwarunkowania”, 2–3. Dostęp 10.05.2015. http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/bielecki5.pdf.
2.Dajczer, Tadeusz. Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, 166. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 1996.
3.Denek, Kazimierz. Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, 14. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
4.Denek, Kazimierz. „W stronę pedagogiki czasu”. W: Opieka. Wychowanie. Kształcenie. Moduły edukacyjne, red. Wanda Woronowicz, Danuta Apanel, 16. Kraków: Impuls, 2010.
5.Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 11. Kraków, 2001.
6.Fischer, Richard. „Just can’t get enough”. New Scientist 20.12.2006 (2006): 34.
7.Franciszek. „Adhortacja apostolska «Evangelii gaudium». Do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie”, 1. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii-w2_24112013.html.
8.Franciszek. „Audiencja generalna (3.09.2014)”. L’Osservatore Romano 10 (2014): 46.
9.Goldberg, Ivan K. „Are You Suffering Internet Addiction Disorder?”. Dostęp 4.01.2013. http://www.iucf.indiana.edu/-brown/hyplan/addict.html.
10.Gregorio, Luciano di. Psicopatologia del cellulare. Dipendenza e possesso del telefonino, 21. Milano: Franco Angeli, 2003.
11.Jan Paweł II. „Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży (1989)”, 2. Dostęp 20.05.2016. http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_iv_swiatowy_dzieni_mlodziezy__1989__d7184_pol.html.
12.Konstankiewicz, P. Wieloznaczność jako podstawa konstruowania tożsamości, 56. Poznań: UAM, 1998.
13.„Kryzys w Kościele. Z ankiety wypełnionej przez s. B. Chyrowicz”. Znak 689 (2012): 8.
14.Mastalski, Janusz. Modlitwa kapłańska, 45. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2014.
15.Mastalski, Janusz. „Pedagogika zagrożeń wychowawczych wśród uczniów szkół gimnazjalnych”. W: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, red. Józef Stala. Cz. 1, 375. Tarnów: Biblos, 2007.
16.Mastalski, Janusz. Samotność globalnego nastolatka, 405–406. Kraków: Wydawnictwo PAT, 2007.
17.Melosik, Zbyszko. „Edukacja a przemiany współczesnej. Implikacje dla teorii i praktyki”. W: Nowe konteksty dla edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, 25. Kraków: Impuls, 2001.
18.Pieri, Severino de. Ukierunkowanie w wychowaniu i towarzyszenie powołaniu. Tłum. Lidia Furman, 99. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2002.
19.Romaniuk, Kazimierz. „Nowa ewangelizacja według synodalnego Instrumentum laboris”. Anamnesis 4 (2012): 77–78.
20.Sepioło, Artur. „Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II”. W: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, red. Piotr Sowa, Kasper Kaproń, 144–145. Gubin, 2012.
21.Sobol, Elżbieta, red. Słownik języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002), 533.
22.Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen Gentium»”, 56. Dostęp 9.01.2017. http://www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-/345.html.
23.Surrat, Carla G. Netaholics? The Creation of a Pathology?. New York: Commack, 1999.
24.Taboł, Sebastian. „Cyberuzależnienia”. Edukacja Medialna 1 (2003): 26.
25.Wojtyła, Karol. Osoba i czyn, 207. Kraków: Znak, 1995.
26.Zellma, Anna. „Zaangażowanie nauczyciela religii w holistyczny rozwój młodzieży”. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2 (2014): 216.
27.Żeromska-Charlińska, Joanna. „Uniwersalność postrzegania jakości form życia współczesnej rodziny”. Łódzkie Studia Teologiczne 21 (2012): 264.