Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / nr 24 2017
„Młodzi na progu” – propozycja kerygmatyczno-mistagogicznego przygotowania do sakramentu bierzmowania

Autorzy: Jan Kochel
Katedra Antropologii i Teologii Rodziny Uniwersytetu Opolskiego
Słowa kluczowe: program Młodzi na progu katecheza inicjacyjna katecheza Duch Święty bierzmowanie animator
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (215-230)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Katecheza inicjacyjna obejmuje różne formy nauczania i wychowania prowadzące do przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ten rodzaj katechezy jest realizowany w ramach programu Młodzi na progu jako materiał do pracy z młodymi ludźmi przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania w swoich parafiach. Jest to swoisty sposób by odpowiedzieć na pytanie: Jak pomóc bierzmowanym pozostać w Kościele i być Kościołem? Zasadniczym celem programu jest zachęcenie uczestników spotkań formacyjnych do pracy nad własnym rozwojem, zarówno intelektualnym, jak i duchowym. W tym programie najbardziej dominującymi aspektami są aspekty egzystencjalne, kerygmatyczne i mistagogiczne. Oznacza to, że program stara się budzić wiarę i towarzyszyć młodym ludziom w ich przygotowaniu do przyjęcia sakramentu. Współczesna katecheza powinna być katechezą o życiu, które „nie tylko daje pomysły, ale również towarzyszy nam w naszej pielgrzymce” (Franciszek, Evangelii gaudium, 156–175).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowicz, Joanna. Przygotowanie bezpośrednie młodzieży w Polsce do sakramentu bierzmowania. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin, 2016 (mps, Archiwum Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II).
2.Franciszek. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”. Kraków, 20132.
3.Franciszek. Błogosławieni miłosierni. Słowa do młodych. Kraków, 2016.
4.Gladen, Steve. Małe grupy świadome celu. Jak tworzyć zdrowe wspólnoty. Tłum. Anna Krupa. Gubin, 2016.
5.Kaszowski, Michał. Poradnik animatora. Podstawy chrześcijańskiej formacji. Katowice, 1990.
6.Mąkosa, Paweł. Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin, 2009.
7.Ożóg, Tomasz. „Animator”. W: Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński. Lublin, 2006.
8.Panuś, Tadeusz. „Młodzież nadzieją Kościoła! A czy Kościół jest nadzieją młodzieży?”. W: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, red. Andrzej Offmański. Studia i rozprawy 17. Szczecin, 2008.
9.Panuś, Tadeusz. „Parafia uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Doświadczenia krakowskie”. W: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, red. Józef Stala. Kielce, 2005.
10.Paweł VI. Adhortacja apostolska „O ewangelizacji w świecie współczesnym «Evangelii nuntiandi»”. Warszawa, 1986.
11.Prado Flores, J.H. Jak ewangelizować ochrzczonych?. Tłum. K. Skorupski. Łódź, 1993.
12.Prado Flores, J.H. Nowe Życie. Stryszawa, 2010.
13.Sepioło, Artur. „Jak pomóc bierzmowanym zostać w Kościele? Doświadczenie diecezji gliwickiej”. Homo Dei 84, 2 (2015): 43.
14.Sepioło, Artur, Janusz Kasperczyk. „Młodzi na Progu, program do pracy z młodzieżą przygotowującą się do Bierzmowania”. Dostęp 22.09.2016. http://ne.kuria.gliwice.pl/mlodzi-na-progu.
15.Sepioło, Artur, Janusz Kasperczyk. Młodzi na progu. Materiały do pracy z młodzieżą przy parafii. Przygotowanie do bierzmowania. Gliwice, 2010.
16.Sepioło, Artur, Janusz Kasperczyk. Twoje codzienne „Minuty przed Bogiem”. Ćwiczenia. Gliwice, 2010.
17.Sobeczko, Helmut Jan. „Odnowa duszpasterstwa sakramentalnego w oparciu o obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. W: Servitium liturgiae. Wybór artykułów, red. Erwin Mateja, Rudolf Pierskała, Marcin Worbs. Opolska Biblioteka Teologiczna OBT 70. Opole, 2004.
18.Szkatuła, Agnieszka. Katecheza inicjacyjna w gimnazjum. Studium teoretyczno-empiryczne. Opole, 2012 (mps, Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego).
19.Vopel, Klaus W. Poradnik dla prowadzących grupy. Tłum. M. Jałowiec. Kielce, 2003.