Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337     DOI: 10.18276/skk.2017.24-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / nr 24 2017
Wyzwania dla współczesnej praktyki przygotowania do bierzmowania na przykładzie doświadczeń Polski i Niemiec

Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (199-214)
Słowa kluczowe: katecheza bierzmowanie przygotowanie do bierzmowania
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Robert Kaczmarek
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Abstrakt

Analiza współczesnego praktycznego przygotowania do sakramentu bierzmowania w Polsce i Niemczech pozwala nam nie tylko zdiagnozować obecną sytuację w obu krajach, ale także odkryć zmiany, które mają być wdrożone. Biorąc pod uwagę trudności pracy duszpasterskiej związanej z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania, cele edukacji religijnej bierzmowanych powinny być jasno zdefiniowane. Wydaje się bardziej precyzyjne, aby mówić o „drodze” do bierzmowania, co oznacza proces, w którym młody człowiek uczestniczy nie tylko przed, ale również po otrzymaniu sakramentu. Głównym wyzwaniem dla obecnej praktyki przygotowania do sakramentu bierzmowania są dwa wymiary. Pierwszym z nich jest rozbieżność oczekiwań wspólnoty parafialnej Kościoła (parafii) wraz z oczekiwaniami młodzieży, z drugiej zaś strony niejednorodność grupy zaangażowanej w proces przygotowania do bierzmowania. Odpowiedzią powinna być poprawa proporcji pomiędzy jednolitym i zróżnicowanym przygotowaniem do sakramentu, stosując właściwą rozmowę wraz z odpowiednim doborem ludzi, którzy towarzyszą młodym na tym etapie ich życia. Wszystkie te działania powinny być podejmowane nie tylko w celu przygotowania młodzieży do sakramentu, ale również by zainicjować ich życie wewnętrzne. Niezbędnym jest, aby podkreślić element ewangelizacji w „drodze do bierzmowania”, a także korzystanie z zasad opracowanych przez katechumenat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alberich, Emilio. Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej. Warszawa, 2003.
2.Biela, Bogdan. „Przygotowanie do sakramentu bierzmowania: czy wykorzystana szansa?”. Studia Pastoralne 4 (2008): 49–52.
3.Biemer, Günter. „Firmung. Theologie und Praxis”. W: Pastorale Handreichungen 6. Würzburg, 1973.
4.Bourgeois, Henri. L’avenir de la confirmation. Lyon, 1972.
5.Buxakowski, Jerzy. „Aspekty duszpasterskie teologii bierzmowania”. W: Program duszpasterski na rok 1991/92. Katowice, 1991.
6.Damit der Funke überspringt. Handreichung für Kursleitung und Katecheten, hg. Bischöfliches Seelsorgeamt Bistum Essen, red. K. Gerhards, M. Kötzel, P. Neysters. München, 2004.
7.„Das katechetische Wirken der Kirche”. W: Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Offizielle Gesamtaufgabe II. Freiburg, 1983.
8.Firmpastoral in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, hg. Bischöfliches Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Rottenburg a. N., 2012.
9.„Geistblitz und Tatendrang”. Firmpastoral neu denken, Erzbistum Köln, Abteilung Jugendseelsorge, hg. M. Kolb. Köln, 2011.
10.Griese, Hartmut M., hrsg. Übergangsrituale im Jugendalter: Jugendweihe, Konfirmation, Firmung und Alternativen Positionen und Perspektiven am „runden” Tisch. Münster, 2000.
11.Hilberath, B.J., Matthias Scharer. Firmung. Wider den feierlichen Kirchenaustritt. Theologisch-praktische Orientierungshilfen. Mainz–Innsbruck, 1998.
12.Hober, David. „Damit der Geist in ihnen brenne… Tagebuchnotizien zu einer Firmung”. W: Glauben lernen – Glauben feiern. Katechetisch-liturgische Versuche und Klärungen. Stuttgart, 1998.
13.Höring, Patrik C. „Firmung als «Sendung zum Apostolat» – eine Zumutung”. W: Firmpastoral heute. Theologischer Anspruch und pastorale Realität. Kevelaer, 2008.
14.„Impulspapier: «Firmung als Beauftragung zum Apostolat». Pastorale Empfehlungen”. W: „Geistblitz und Tatendrang”. Firmpastoral neu denken.
15.Kaczmarek, Robert. Model katechezy przygotowującej do bierzmowania w Polsce i w Niemczech. Katowice, 2015.
16.Kaum zu glauben?! – Anregungen zum Nachdenken über den Glauben der Christen, Erzbistum Köln, Abteilung Jugendseelsorge, hg. M. Kolb, red. G. Schubert. Köln, 2010.
17.Küng, Hans. Was ist Firmung?. Zürich, Einsiedeln, Köln, 1976.
18.Offmański, Andrzej. Koncepcja katechezy o charakterze ewangelizacyjnym według zasad katechumenatu. Szczecin, 2010.
19.Przyczyna, Wiesław, Katarzyna Skowronek. „Język w podręcznikach do nauczania religii w świetle ustawy o języku polskim”. Katecheta 6 (2008): 28–30.
20.Scharer, Matthias. „Feierlicher Kirchenaustritt oder Lebenskultivierung aus dem Geist heraus? Eine Sehschule für die Firmbegleitung”. Christlich Pädagogische Blätter 117 (2004): 66–70.
21.Scharer, Matthias. „Wider den feierlichen Kirchenaustritt. Herausforderungen der Firmbegleitung”. Lebendige Katechese 23 (2001): 1–5.
22.Umfrage zur Firmpastoral im Bistum Limburg 2007/8. Dokumentation der Ergebnisse. Limburg, 2008.
23.„Umfrage zur Firmpraxis in der Diözese Speyer 2006”. Für die Seelsorge. Pastoralbeilage zum OVB. Dokumentation, Firmkatechetischer Kongress für die Diözese Speyer 1 (2007): 29.
24.Wege zur Firmung. Ein Leitfaden für Firmkatechese im Offizialatsbezirk Oldenburg, hg. Bischöflich Münstersches Offizialat, red. D. Blum. Aufgabenbereich Katechese. Vechta, 2009.