Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Rola świeckich w przygotowaniu kandydatów do sakramentu bierzmowania

Autorzy: Mirosław Gogolik
Zakład Katechetyki i Pedagogiki Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: animator świecki katecheza parafialna bierzmowanie
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (185-197)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z podstawowych zadań spoczywających na wspólnocie parafialnej Kościoła katolickiego jest tworzenie przestrzeni umożliwiających spotkanie z Bogiem na wspólnej modlitwie, w sakramentach świętych i w słowie Bożym. Ważne jest, by parafie stwarzały również warunki, które mogą pomóc kształtować wiarę i umożliwić jej doświadczenie. Tak wielowymiarowe zadanie, spoczywające na wspólnotach parafialnych, realizuje się m.in. przez planowaną i systematyczną posługę katechetyczną, zwłaszcza tę przygotowującą do przyjęcia sakramentów świętych. Mając na uwadze pluralizm doświadczeń religijnych współczesnej młodzieży oraz potrzebę jak najskuteczniejszego oddziaływania katechetycznego, zwłaszcza w przygotowaniu kandydatów do sakramentu bierzmowania, proponuje się obecnie m.in. zaangażowanie w to przygotowanie większej grupy osób, zarówno duchownych, jak i świeckich, którzy świadectwem swojego życia wiary wzmocnią przekaz katechetyczny. W niniejszym opracowaniu ukazana została rola świeckich animatorów w przygotowaniu kandydatów do sakramentu bierzmowania, istotne elementy formacji animatorów oraz formy posługi. Odpowiedzialna współpraca prowadzona w duchu dialogu oraz wielkoduszności może zaowocować w przyszłym dorosłym życiu katechizowanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Bierzmowany, animator, grupa domowa na drodze przygotowania do sakramentu bierzmowania”. Dostęp 30.10.2016. http://katechetyka.wyklady.org/wyklad/960_bierzmowanyanimator-grupa-domowa-na-drodze-przygotowania-do-sakramentu-bierzmowania_strona-4.html.
2.„Dekret o apostolstwie świeckich”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Poznań, 1967.
3.Dziwisz, Stanisław. „Dekret Metropolity Krakowskiego w sprawie organizacji i funkcjonowania katechezy parafialnej”. Dostęp 30.10.2016. http://www.katecheza.diecezja.krakow.pl/data/_uploaded/file/dekret_katecheza_parafialna.pdf.
4.Gaudemet, Jean. „Świeccy w pierwszych wiekach Kościoła”. Communio 3 (1997): 3–15.
5.„Instrukcja biskupa opolskiego o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania”. Dostęp 29.10.2016. http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/rozporzadzenia/1248-instrukcja-biskupa-opolskiego-o-przygotowaniu-i-celebracji-sakramentu-bierzmowania.
6.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae”. Rzym, 1979.
7.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Christifideles laici”. Rzym, 1988.
8.Jan Paweł II. Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, red. Stanisław Dziwisz, Józef Kowalczyk, Tadeusz Rakoczy. Citta del Vaticano, 1987.
9.Jaworski, Romuald. „Mała grupa religijna”. W: Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński. Lublin, 2006.
10.Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
11.Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków, 2001.
12.Kongregacja do spraw Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Rzym, 1997.
13.Kongregacja do spraw Duchowieństwa. Ogólna Instrukcja Katechetyczna. Rzym, 1971.
14.„Konstytucja dogmatyczna o Kościele”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Poznań, 1967.
15.„Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Poznań, 1967.
16.„Ku wolności wewnętrznej. Z o. Józefem Augustynem o kierownictwie duchowym rozmawia Cezary Sękowski”. Życie duchowe 2 (1995): 70–72, 74.
17.„Rozmowy o bierzmowaniu”. Dostęp 30.10.2016. http://www.bialystok.opoka.org.pl/katecheza/2-2003/art3.php.
18.„Zasady przygotowania i formacji animatorów dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania w Diecezji Warszawsko-Praskiej”. Dostęp 30.10.2016. www.ddmonline.pl.
19.Łabendowicz, Stanisław. „Formacja katechetów według Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji”. W: Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji. Kraków, 1999.
20.Majewski, Józef. „Jak obudzić śpiącego olbrzyma? Pytanie o świeckich w Kościele”. Chrześcijaństwo. Świat. Polityka. Zeszyty społecznej myśli Kościoła 1 (2010): 5–6.
21.Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów Diecezji Polskich. Katowice, 1995.
22.Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Poznań, 1967.
23.Weron, Eugeniusz. „Laikat”. W: Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, 418. Lublin, 2006.
24.Zellma, Anna. „Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania jako kategoria badawcza we współczesnej katechetyce”. Studia Pastoralne 4 (2008): 85–88.