Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Der Tod nach Boethius in der Consolatio philosophiae
(Śmierć według Boecjusza w Consolatio philosophiae)

Autorzy: Paweł Mielnik
doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: dusza filozofia antyczna śmierć neoplatonizm Platon Boecjusz
Rok wydania:2017
Liczba stron:19 (149-167)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Śmierć jest jednym z ważniejszych tematów filozoficznych już od czasów antycznych. Niniejszy artykuł jest próbą analizy ostatniego dzieła Boecjusza Consolatio philosophiae właśnie w kontekście problematyki śmierci. Artykuł dzieli się na dwie części, w których autor najpierw stara się przedstawić punkt widzenia poprzedników Boecjusza. Wśród nich do najważniejszych postaci należą: Platon, Plotyn, św. Augustyn i Proklos. Dzięki temu w drugiej części analiza fragmentów Consolatio… odnoszących się do śmierci, zyskuje swoją głębię i zarazem jasność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boethius, Anicius Manlius Severinus. Trost der Philosophie. Stuttgart: Reclam Verlag, 2010.
2.Beierwaltes, Werner. Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihre Wirkungsgeschichte. Frankfurt am Main, 1985.
3.Glei, Reinhold F. Nicola Kaminski, Franz Lebsanft. Boethius Christianus? Transformationen der Consolatio philosophiae in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin, 2010.
4.Gruber, Joachim. Boethius. Eine Einführung. Stuttgart, 2011.
5.Gruber, Joachim. Kommentar zu Boethius, De consolatione philosophiae. Berlin, 2006.
6.Gruber, Joachim, Manfred Fuhrmann. Boethius. Darmstadt, 1984.
7.Guardini, Romano. Der Tod des Sokrates. Eine Interpretation der platonischen Schriften Euthyphron, Apologie, Kriton und Pheidon. Bern, 1945.
8.Halfwassen, Jens. Der Aufstieg zum Einen. Untersuchung zu Platon und Plotin. Stuttgart, 1992.
9.Halfwassen, Jens. Plotin und der Neuplatonismus. München: Verlag C.H. Beck oHG, 2004.
10.Hirschberger, Johannes. Geschichte der Philosophie. Bd. 1, Altertum und Mittelalter. Freiburg im Breisgau, 1991.
11.Kirchner, Carl Hermann. Die Philosophie des Plotin. Darmstadt: Scientia Verlag Aalen, 1978.
12.Schmidt-Kohl, Volker. Die neuplatonische Seelenlehre in der Consolatio Philosophiae des Boethius. Meisenheim am Glan, 1965.
13.Schöpf, Alfred. Augustinus. Einführung in sein Philosophieren. Freiburg–München, 1970.
14.Schubert, Venanz. Plotin. Einführung in sein Philosophieren, Freiburg–München, 1973.