Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Nierozerwalność małżeństwa według św. Jana Pawła II na podstawie wybranych dokumentów

Autorzy: Tomasz Mędrek
Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie - dyrektor administracyjny
Słowa kluczowe: personalizm communio personarum chrześcijańska antropologia nauczanie Jana Pawła II teologia małżeństwa i rodziny teologia ciała
Rok wydania:2017
Liczba stron:21 (127-147)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W związku z ostatnimi synodami biskupów (2014 i 2015 r.) pojawiła się w społeczeństwie dyskusja na temat dopuszczania osób rozwiedzionych, którzy ponownie zawarli związek z innymi osobami, do Komunii Świętej. Problem ten dotyka zagadnienia nierozerwalności małżeństwa. Jan Paweł II w odpowiedzi na kryzys wynikający z „plagi rozwodów” przedstawiał w swoim nauczaniu Boży zamysł wobec małżeństwa i rodziny, broniąc nierozerwalności małżeństwa. Podstawą normy dotyczącej nierozerwalności dla św. Jana Pawła II jest rozmowa Jezusa z faryzeuszami (Mt 19, 1–9), w której Chrystus nie tylko potwierdził normę, ale odwołał się do biblijnego „początku”. Podążając za tym nauczaniem, papież konsekwentnie buduje swoją antropologię opartą na opisie stworzenia człowieka. Fundamentem jego wizji jest soborowe nauczanie, że człowiek „nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes 24). Małżeństwo jest wspólnotą osób (communio personarum) opartą na całkowitym i bezinteresownym darze z siebie, co zakłada nierozerwalność małżeństwa. Ponadto instytucja małżeństwa ukierunkowana jest na pełnię sakramentalną, którą osiąga wraz z przyjściem Chrystusa. Jako sakrament małżeństwo uczestniczy i wyraża nierozerwalną miłość Chrystusa do Kościoła. Na tej podstawie, antropologicznej i sakramentalnej, św. Jan Paweł II broni nierozerwalności związku małżeńskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, Carl A., José Granados. Called to Love. Approaching John Paul II’s Theology of the Body. New York: Doubleday, 2009.
2.Balthasar, Hans Urs von. „On the concept of person”. Communio 13 (Spring 1986): 18–26.
3.Bartnik, Czesław S., Personalizm. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.
4.Boecjusz, Anicius Manlius Severinus. Liber de persona et duabus naturis III. Centrum Badania Opinii Społecznej. „Oczekiwane Zmiany w Nauczaniu Kościoła”, oprac.
5.Beata Roguska. Komunikat z badań CBOS 32 (marzec 2015).
6.Crawford, David S. Marriage and the Sequela Christi. A Study of Marriage as a “State of Perfection” in the Light of Henri de Lubac’s Theology of Nature and Grace. Rome, Lateran University Press, 2004.
7.Farley, Margaret A. „Divorce, Remarriage, and Pastoral Practice”. W: Readings in Moral Theology. No. 15: Marriage, red. Charles E. Curran, Julie Hanlon Rubio, 426–455. New York, Mahwah, NJ: Paulist Press, 2009.
8.Franciszek. Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”. Rzym, 19 marca 2016 r.
9.Frossard, André. „Be Not Afraid!“ Pope John Paul II Speaks out on His Life, His Beliefs, and His Inspiring Vision for Humanity. New York: St. Martin’s Press, 1984.
10.Catholic Herald. „Cardinal Müller: «Amoris laetitia is in Line with Previous Teaching on Communion»”. Wiadomość, 4 maja 2016 r. Dostęp 27.12.2016. http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/05/04/cardinal-muller-amoris-laetitia-is-in-line-with-previousteaching-on-communion.
11.Catholic Herald. „Full text: Cardinals’ letter to Pope Francis on «Amoris laetitia»”. Wiadomość, 14 listopada 2016 r. Dostęp 27.12.2016. http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/11/14/full-text-cardinals-letter-to-pope-francis-on-amoris-laetitia.
12.Grabowski, John S. „Person: Substance and Relation”. Communio 22 (Spring 1995): 139–163.
13.Himes, Kenneth R., James A. Coriden. „The Indissolubility of Marriage: Reasons to Reconsider”. Theological Studies 65 (September 2004): 453–499.
14.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Christifideles laici”. Rzym, 30 grudnia 1988 r.
15.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”. Rzym, 22 listopada 1981 r.
16.Jan Paweł II. Encyklika „Centesimus annus”. 1 maja 1991 r.
17.Jan Paweł II. Encyklika „Dominum et Vivificantem”. Rzym, 18 maja 1986 r.
18.Jan Paweł II. Encyklika „Fides et ratio”. Rzym, 14 września 1998 r.
19.Jan Paweł II. Encyklika „Redemptor hominis”. Rzym, 4 marca 1979 r.
20.Jan Paweł II. Encyklika „Veritatis splendor”. Rzym, 6 sierpnia 1993 r.
21.Jan Paweł II. List do rodzin „Gratissimam sane”. Rzym, 2 lutego 1994 r.
22.Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, red. Tadeusz Styczeń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
23.Jan Paweł II. Przekroczyć próg nadziei. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1994.
24.Jan Paweł II. „Przemówienie do roty rzymskiej”. Dostęp 6.06.2016. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/ /WP/jan_pawel_ii/przemowienia/rota_rz_01022001.html.
25.Kaczyński, Edward. „Małżeństwo i rodzina jako komunia osób”. Communio 36 (1986): 3–17.
26.Kasper, Walter. „«Amoris laetitia»: Bruch oder Aufbruch?”. Stimmen der Zeit 11 (2016): 723–732.
27.Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
28.Kodeks prawa kanonicznego. Poznań: Pallottinum, 1984.
29.Kuc, Leszek. „Uczestnictwo w człowieczeństwie innych?”. Analecta Cracoviensia 5–6 (1973–1974): 183–190.
30.Kupczak, Jarosław. Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.
31.Lawler, Michael G. Marriage and Sacrament. A Theology of Christian Marriage. Collegeville: The Liturgical Press, 1993.
32.Lubowicki, Kazimierz. Duchowość małżeńska w nauczaniu bł. Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów, 2005.
33.Łużyński, Wiesław. Rodzina chrześcijańska w nauczaniu Jana Pawła II. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
34.Ouellet, Mark. Divine Likeness. Toward a Trinitarian Anthropology of the Family. Tłum. Philip Milligan i Linda M. Cicone. Grand Rapids, Michigan; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2006.
35.Pius XI, „Encyklika «Castii Connubi»”. W: Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. Stanisław Głowa, Ignacy Bieda, 608–616. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 2000.
36.Ratzinger, Joseph. „Znaczenie «osoby» w teologii”. Personalizm 8 (2005): 35–48.
37.Schillebeeckx, Edward. „Christian Marriage and the Reality of Complete Marital Breakdown”. W: The Deception of Annulments, red. Pierre Hégy, Joseph Martos, 82–107. New York: The Continuum International Publishing Group Inc., 2006.
38.Schindler, David L. „The Embodied Person as Gift and the Cultural Task in America: «Status Quaestionis»”. Communio 35 (Fall 2008): 397–431.
39.Scola, Angelo. The Nuptial Mystery. Tłum. Michelle K. Borras. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2005.
40.Sobór Trydencki. „Sesja XXIV”. W: Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. Stanisław Głowa, Ignacy Bieda, 594–607. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 2000.
41.Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele «Gaudium et spes»” (1965). W: Konstytucje, dekrety, deklaracje, 511–606. Poznań: Pallottinum, 2002.
42.Sobór we Florencji. „Dekret dla Ormian”. W: Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. Stanisław Głowa, Ignacy Bieda, 593. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 2000.
43.Synod Biskupów, III Nadzwyczajne Zgromadzenie. „The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization. Instrumentum Laboris”. Dostęp 29.05.2016. http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_en.html.
44.Synod Biskupów, III Nadzwyczajne Zgromadzenie. „The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization. Relatio Synodii”. Dostęp 29.05.2016. http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_en.html.
45.Synod Biskupów, XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne. „The Vocation and Mission of the Family in the Church and in the Contemporary World. The Final Report of the Synod of Bishops to the Holy Father, Pope Francis”. Dostęp 29.05.2016. http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_en.html.
46.Tabaczyński, Wojciech. „«Kościół domowy» w świetle nauki papieża Jana Pawła II”. Ateneum Kapłańskie 122 (1986): 15–29.
47.Tertullian. „Against Praxeas”. Dostęp 6.06.2016. http://www.newadvent.org/fathers/0317.htm.
48.Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna.
49.Tyrawa, Jan. „Rodzina – wspólnota osób”. Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne 25 (1993): 243–263.
50.Wojtyła, Karol. „Człowiek jest osobą”. W: „Aby Chrystus się nami posługiwał”, red. Józefa Hennelowa, 230–232. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009.
51.Wojtyła, Karol. „Kazanie na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego w kościele świętej Anny w Krakowie (fragmenty)”. W: „Aby Chrystus się nami posługiwał”, red. Józefa Hennelowa, 219–225. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009.
52.Wojtyła, Karol. „Podmiotowość i «to, co nieredukowalne» w człowieku”. W: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń, Wojciech Chudy, Jerzy W. Gałkowski, Adam Rodziński, Andrzej Szostek, 433–444. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.
53.Wojtyła, Karol. „Słowo końcowe po dyskusji nad «Osobą i czynem»”. W: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń, Wojciech Chudy, Jerzy W. Gałkowski, Adam Rodziński, Andrzej Szostek, 347–369. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.