Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Przygotowanie i przebieg I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Autorzy: Łukasz Łukaszewicz
Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Słowa kluczowe: synod diecezjalny diecezja koszalińsko-kołobrzeska biskup Ignacy Jeż prawo synodalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:24 (377-400)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Synod diecezjalny to zgromadzenie wybranych kapłanów oraz wiernych świeckich, którzy służą pomocą biskupowi dla dobra ich Kościoła partykularnego. Jedynym ustawodawcą na synodzie jest biskup diecezjalny, zaś pozostali jego członkowie mają wyłącznie głos doradczy. Po zakończeniu wszystkich sesji biskup diecezjalny dokonuje ostatecznej redakcji uchwał synodalnych, podpisuje je i zarządza ich opublikowanie. Mając na uwadze wskazania prawa kościelnego, pierwszy biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Ignacy Jeż podjął decyzję o zwołaniu synodu diecezjalnego. Faza przygotowawcza synodu przypadła na lata 1984–1985. Synod rozpoczął się uroczyście 10 maja 1986 roku, a zakończył 9 grudnia 1989 roku. Złożyły się na niego przede wszystkim, następujące po sobie na przemian, prace Synodalnych Komisji Problemowych, prace i spotkania Komisji Głównej oraz kolejne sesje plenarne. Owocem prac synodu był zbiór prawa diecezjalnego promulgowany przez biskupa Ignacego Jeża w dniu ostatniej sesji synodu, 9 grudnia 1989 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Kalendarium synodu”. W: I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986–1990. Bmirw.
2.„Regulamin prac Synodalnych Komisji Przygotowawczych I-go Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 12, 9–10 (1985): 272–274.
3.„Skład komisji I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – skład Synodalnych Komisji Problemowych”, Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 12, 9–10 (1985): 271–272.
4.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Stanisław Wojnar. Propozycje niektórych ustaw na pierwszy synod diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (2.08.1984).
5.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Dokumenty wydane w związku z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Glemp, Józef. Pismo związane z I synodem diecezjalnym (11.03.1986). Drukiem: I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986–1990. Bmirw.
6.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Dokumenty wydane w związku z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Ignacy Jeż. Dekret promulgacyjny I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (9.12.1989). Drukiem: I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986–1990. Bmirw.
7.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Dokumenty wydane w związku z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Ignacy Jeż. Dekret powołujący członków I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (23.04.1986). Drukiem: I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986–1990. Bmirw.
8.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Dokumenty wydane w związku z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Ignacy Jeż. Dekret ustanawiający Synodalne Komisje Problemowe (10.05.1986). Drukiem: I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986–1990. Bmirw.
9.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Dokumenty wydane w związku z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Ignacy Jeż. Dekret ustanawiający urzędy synodalne (9.04.1986). Drukiem: I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986–1990. Bmirw.
10.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Dokumenty wydane w związku z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Ignacy Jeż. Kazanie na otwarcie drugiej sesji plenarnej synodu diecezjalnego (23.02.1987). Drukiem: Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 15, 3–4 (1987): 85–88.
11.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Dokumenty wydane w związku z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Ignacy Jeż. Regulamin I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (23.04.1986). Drukiem: I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986–1990. Bmirw.
12.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Dokumenty wydane w związku z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Eduardo Martinez. Pismo Sekretariatu Stanu z błogosławieństwem Ojca świętego Jana Pawła II dla I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (5.04.1986). Drukiem: I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986–1990. Bmirw.
13.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „I Synod Diecezjalny-materiały różne”. Ignacy Jeż. Zarządzenie o wyborze reprezentanta dekanatu i jego zastępcy na I synod diecezjalny (27.09.1985).
14.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „I Synod Diecezjalny-materiały różne”. Tadeusz Werno. Zaproszenie na szóstą sesję plenarną synodu diecezjalnego (31.12.1988).
15.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół z posiedzenia przygotowawczego I synodu diecezjalnego (11.06.1985).
16.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół z zebrania Synodalnych Komisji Przygotowawczych (25.09.1985).
17.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (12.06.1986).
18.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (23.10.1986).
19.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (16.02.1987).
20.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (24.06.1987).
21.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (26.11.1987).
22.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (22.02.1988).
23.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (22.03.1988).
24.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (6.04.1988).
25.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (27.04.1988).
26.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (18.05.1988).
27.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (26.09.1988).
28.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (25.10.1988).
29.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania Komisji Głównej I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (17.11.1988).
30.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania posiadających urzędy synodalne (16.04.1986).
31.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania przewodniczących i wiceprzewodniczących Synodalnych Komisji Przygotowawczych (17.02.1986).
32.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Inne dokumenty związane z I synodem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Andrzej Choroba. Protokół ze spotkania przewodniczących i wiceprzewodniczących Synodalnych Komisji Przygotowawczych (15.04.1986).
33.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Sprawy synodalne – I”. Otwarcie synodu – plan roboczy.
34.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Sprawy synodalne – I”. Program II Sesji Plenarnej I Synodu Koszalińsko-Kołobrzeskiego.
35.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Synod-Materiały”. Ignacy Jeż. Zaproszenie na spotkanie Komisji Synodalnych (12.09.1985).
36.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Synod-Materiały”. Tadeusz Werno. Zaproszenie na czwartą sesję plenarną synodu diecezjalnego (9.08.1988).
37.Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Teczka „Synod-Materiały”. Stanisław Wojnar. W drodze na synod,
38.Bończa-Bystrzycki, Lech. „Przyczynek do dziejów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w latach 1972–1992”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 11 (2007): 7–22.
39.Choroba, Andrzej. „Sesja plenarna I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskie”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 17, 2 (1989): 45–46.
40.Dajczak, Edward. „List pasterski przed pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu” (9.09.2015). Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 43, 3 (2015): 35–38.
41.Dudziak, Jan. „Synod diecezjalny (Organizacja i zadania)”. W: Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Tarnów 17–18 września 2002, red. Józef Krukowski, Tomasz Rozkręt. Tarnów: Biblos, 2004.
42.Dudziak, Jan. „Synod diecezjalny, jego struktura i rola w Kościele partykularnym”. Colloquium Salutis 16 (1985): 47–80.
43.Dullak, Kazimierz. Podstawy prawno-organizacyjne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin: Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 1996.
44.Dullak, Kazimierz. „Synod instrumentem prawnym biskupa”. W: Biskupi: wybrane elementy kanonicznej ekspresji osoby biskupa, red. Aleksander Sobczak. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2001.
45.Dyduch, Jan, Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego t. 2/1: Księga II. Lud Boży. Poznań: Pallottinum, 2005.
46.Dyduch, Jan. „Synod diecezjalny – narzędziem odnowy Kościoła partykularnego”. Prawo Kanoniczne 40, 3–4 (1997): 23–35.
47.Fąka, Marian. „Zarządzanie diecezją w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego”. Poznańskie Studia Teologiczne 5 (1984): 273–302.
48.Góralski, Wojciech. „Sprawowanie władzy ustawodawczej przez biskupa na synodach diecezjalnych w Polsce pod rządami KPK z 1983 r.”. Prawo Kanoniczne 46, 3–4 (2003): 15–38.
49.Górecki, Edward. „Synod diecezjalny w Kościele posoborowym”. Colloquium Salutis 17 (1985): 295–306.
50.Jeż, Ignacy. „Kazanie na rozpoczęcie pierwszej sesji pierwszego synodu diecezjalnego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej” (10.05.1986). W: I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986–1990. Bmirw.
51.Jeż, Ignacy. „List pasterski zapowiadający zwołanie I-ego synodu diecezjalnego” (6.06.1985). W: I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986–1990. Bmirw.
52.Jeż, Ignacy. „Słowo wprowadzające Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego” (23.04.1990). W: I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986–1990. Bmirw.
53.Kongregacja Biskupów. „Instrukcja «Ecclesiae imago» na temat pasterskiej posługi biskupów” (22.02.1973) (Typis Polyglottis Vaticanis, 1973). Tekst polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. Wiesław Kacprzyk, Mirosław Sitarz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.
54.Kongregacja ds. Biskupów, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów. „Instrukcja «De synodalis diocesanis agendis instructio» o synodach diecezjalnych” (19.03.1997). Acta Apostolice Sedis 89(1997): 706–727. Tekst polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. Mirosław Sitarz, Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, Paweł Zając. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2013.
55.Majer, Piotr. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2011.
56.Pawluk, Tadeusz. „Uwagi na temat ustawodawstwa diecezjalnego”. Prawo Kanoniczne 34, 1–2 (1991): 25–36.
57.Program Pierwszej Sesji Plenarnej Synodu Koszalińsko-Kołobrzeskiego. Teczka „Sprawy synodalne – I”. Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
58.Rozkrut, Tomasz. „Nowa instrukcja o synodach diecezjalnych”. Prawo Kanoniczne, 42, 1–2 (1999): 145–156.
59.Sitarz, Mirosław. „Organy kolegialne w Kościele partykularnym”. W: Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.
60.Szczepaniuk, Piotr. „Obraz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w „Listach pasterskich” biskupa Ignacego Jeża w latach 1972–1992”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 6 (2001): 249–258.
61.Sztafrowski, Edward. „Instytucja synodu diecezjalnego przed Soborem Watykański Drugim”. Prawo Kanoniczne 31, 3–4 (1988): 21–33.
62.Turkiel, Jan. „Sekcja synodalna I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 15, 11–12 (1987): 361.
63.Turkiel, Jan. „Uroczystości zakończenia I Synodu w diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 17, 12 (1989): 334.
64.Wojnar, Stanisław. „O synodzie diecezjalnym. Referat wygłoszony na konferencjach rejonowych kolejno w Koszalinie, Słupsku i Szczecinku w dniach: 9, 10, 11 września 1985 roku”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 13, 9–10 (1985): 274–285.
65.Wójcik, Walenty. „Synod diecezjalny w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego”. Prawo Kanoniczne 29, 1–2 (1986): 93–129.