Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Bezpieczeństwo egzystencjalne i specyfika jego wybranych noetycznych zagrożeń

Autorzy: Zbigniew Danielewicz
Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo egzystencjalne i jednostki zagrożenia „miękkie” niepokój egzystencjalny frustracja potrzeby sensu
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (293-304)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor podejmuje analizę rozumienia idei bezpieczeństwa jednostki i w jej ramach bezpieczeństwa egzystencjalnego, a następnie dokłada starań w celu ustalenia tożsamości zagrożeń tych wymiarów bezpieczeństwa. Przybierają one postać zagrożeń „miękkich”, atakujących wrażliwą sferę noetyczną człowieka, związaną z pojmowaniem sensu życia i tego, jak ów sens kształtuje się poprzez wielkie kulturowe narracje. Zagrożeniom tym często towarzyszy apatia i lęk. Przejawy te są coraz powszechniej i intensywniej odnotowywane we współczesnych społeczeństwach. Obrona sensu ostatecznego (V.E. Frankl), wiązanego w sposób konieczny z uznaniem Boga, pomaga ustrzec się od pułapek owych zagrożeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Zygmunt. Gdyby nie było terrorystów, trzeba by ich było wymyślić. Rozmowa Sławomira Sierakowskiego dla WP. Dostęp 6.04.2016. http://wiadomosci.wp.pl/kat,-141202,title,Prof-Zygmunt-Bauman-gdyby-nie-bylo-terrorystow-trzeba-by-ich-bylowymyslic,wid,18246674,wiadomosc.html.
2.Bauman, Zygmunt. No one is in control. That is the major source of contemporary fear. Dostęp 4.05.2016. http:// www.guardian.co.uk/commentisfree/video/2011/sep/01/zygmunt-bauman-terrorism-video?INTCMP =SRCH.
3.Bauman, Zygmunt. Płynny lęk, przeł. J. Margański. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008.
4.Beck, U. Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
5.Boot, Ken, Nicholas J. Wheeler „Niepewność”, przeł. W. Nowicki. W: Studia bezpieczeństwa, red. Paul D. Williams, 131–147. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2012.
6.Czech, Franciszek. Koszmarne scenariusze. Socjologiczne studium konstruowania lęku w dyskursie globalizacyjnym. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.
7.Erikson, Eric H. Tożsamość a cykl życia, przeł. M. Żywicki. Poznań: Zysk i S-ka, 2004.
8.Erikson, Eric H. Dzieciństwo i społeczeństwo, przeł. P. Hejmej. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 1997.
9.Frankl, Viktor E. Psychoterapia dla każdego, Warszawa: IW PAX, 1978. Dostęp 5.04.2016. http://pl.bookzz.org/book/1431755/d7b70f.
10.Frankl, Viktor E. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holakaustu, przeł. A. Wolnicka. Warszawa: Czarna Owca, 2009.
11.Frankl, Viktor E. Man’s search for Ultimate Meaning. New York: Barnes&Noble Books, 2000.
12.Frankl, Viktor E. Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, przeł. A. Wolnicka. Warszawa: Czarna Owca, 2010.
13.Furedi, Frank. Culture of Fear. Risk-taking and the Morality of Low Expectation. London New York: Continuum, 2002.
14.Gardner, Daniel. The Science of Fear. How the Culture of fear Manipulates Your Brain, Plume. Penquin Group, 2009.
15.Giddens, Anthony. Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008.
16.Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka. Warszawa: WN PWN, 2010.
17.Głaz, Stanisław. „Logoterapia i religia”. W: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. Stanisław Głaz, 477–489. Kraków: WAM, 2006.
18.Hampson, Fen O. „Bezpieczeństwo jednostki”. W: Williams. Studia bezpieczeństwa, przeł. W. Nowicki, 225–240. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2012.
19.Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”.
20.Kapuściński: nie ogarniam świata. Z Ryszardem Kapuścińskim spotkają się Witold Bereś i Krzysztof Burnetko. Warszawa: Świat Książki, 2007.
21.Kinnvall, Catarina. Globalization and Religious Nationalism in India. The Search for Ontological Security. London–New York: Routledge, 2006.
22.Maslow, Abraham H. Motywacja i osobowość. Przeł. P. Sawicka. Warszawa: IW PAX 1990.
23.Owen, Taylor, Martin Mary. „Conclusion”. W: Routledge Handbook of Human Security, red. Taylor Owen, Mary Martin, 331–333. New York: Routledge, 2013.
24.Report of the Commission on Human Security 2003. Dostęp 28.04.2016. http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/chs_final_report_-_english.pdf.
25.Rushkoff, Douglas. Present Shock. When Everything Happens Now. New York: Current. Penguin Group, 2013.
26.Sennett, Richard. Together. The Rituals, Pleasures & Politics of Cooperation. London: Penquin Books 2012.
27.Soyinka, Wole. Climate of Fear. The Quest for Dignity in a Dehumanized World. Random House, 2005.
28.Sztompka, Piotr. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.
29.Tadjbakhsh, Shahtbanou. „In Defence of the Broad Sense of Human Security”. W: Routledge Handbook of Human Security, red. Taylor Owen, Mary Martin, 43–57. New York: Routledge, 2013.
30.Tillich, Paul. Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek. Poznań: Rebis, 1994.
31.UN Human Development Report 1994. Dostęp 28.04.2016. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf.
32.Williams, Paul D. „Badania bezpieczeństwa. Wprowadzenie”. W: Paul D. Williams, red. Studia bezpieczeństwa, przeł. W. Nowicki, 1–15. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2012.
33.Żakowski, Jacek. Trwoga i nadzieja. Warszawa: Sic!, 2003.