Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Sprawności moralne w wychowaniu wobec wyzwań współczesnej polityki

Autorzy: Ewa Wnuk
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: sprawności moralne cnoty cele wychowawcze cele polityczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (231-243)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem powyższego opracowania było przedstawienie zależności zachodzących pomiędzy wychowaniem do wartości moralnych a celami osiąganymi polityce. Autor omawia koncepcje polityki i wychowania przyjęte przez Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i św. Katarzynę ze Sieny. Na ich podstawie analizuje, w jaki sposób usprawnianie cnót w człowieku wpływa na jego życie codzienne, podejmowane wybory, na życie społeczne i zaangażowanie polityczne. Omówione zostały cztery cnoty kardynalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Dokonano próby wyjaśnienia, jakie jest ich znaczenie w osiąganiu przez osobę dojrzałości moralnej. Autor wskazał, jak ważne są predyspozycje moralne osób obejmujących i sprawujących władzę. Odnosi się też do aktualnej sytuacji w szkołach, do programów wychowawczych i perspektyw dla kształcenia młodego człowieka, który jako obywatel będzie musiał odnaleźć się we współczesnym świecie. Na podstawie dokonanej analizy wskazano cechy dobrego obywatela i polityka. Od prawości rządzących w znacznej mierze zależy bowiem dobrostan państwa i jego obywateli.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balducci, Anna Maria, red. Massime di reggimento civ ile di Santa Caterina da Siena. Roma: Edizioni Cateriniane, 1971.
2.Caterina da Siena. La città prostata. Consigli ai politici. Roma: Città nuova, 1990.
3.Encyklopedia PWN. „Arystoteles”. Dostęp 27.05.2016. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Arystoteles;3871513.html.
4.http://www.gilsonsociety.pl/app/download/8824346/H.+Majkrzak%2C+Filozofia+wychowania+w+uj%C4%99ciu+%C5%9Bw.+Tomasza+z+Akwinu%2C+s.+201-212.pdf.
5.Kalinowski, Jarosław. „Polityka a przesłania etyki”. W: Polityka a moralność, red. Maria Szyszkowska, Tomasz Kozłowski. Warszawa: Liber, 2001.
6.Katarzyna ze Sieny. Miasto duszy. Listy o Bogu i polityce. Poznań: W drodze, 2001. Katarzyna ze Sieny. Listy. Poznań: W drodze, 1988.
7.Kowalczyk, Stanisław. Zarys filozofii polityki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.
8.Łyko, Zachariasz. „Etyczne wymiary polityki”. W: Polityka a moralność, red. Maria Szyszkowska, Tomasz Kozłowski. Warszawa: Liber, 2001.
9.Madras, Tomasz. „Święty Tomasz z Akwinu”. W służbie Miłosierdzia 7 (2010). Dostęp 28.05.2016. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/w_sluzbie_07_2010_s_tomasz.html.
10.Majchrowski, Jan. „Moralność a działalność partii politycznych”. W: Polityka a moralność, red. Maria Szyszkowska, Tomasz Kozłowski. Warszawa: Liber, 2001.
11.Majkrzak, Henryk. „Filozofia wychowania według św. Tomasza z Akwinu”. Człowiek w Kulturze 17 (2005). Dostęp 28.05.2016.
12.Merton, Tomasz. Nikt nie jest samotną wyspą, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska, 2008.
13.Miluska, Jolanta, red. Wartości w świecie polityki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012.
14.Morawski, Bogusław. „Moralność polityków w procesie polskiej transformacji”. W: Polityka a moralność, red. Maria Szyszkowska, Tomasz Kozłowski. Warszawa: Liber, 2001.
15.Radomski, Grzegorz, Katarzyna Kalinowska, red. Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.
16.Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii. T I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
17.Tomasz z Akwinu. „Polityka”, I, 12,1253 a 31, w: Dzieła wszystkie. T. VI. Warszawa, 2001.
18.Tomasz z Akwinu. Suma Teologiczna w skrócie. Warszawa: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2002.
19.Tomasz z Akwinu. „Traktat o władzy”. Dostęp 20.05.2016. http://www.it.dominikanie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=143&lang=pl.
20.Ulanowska, Beata. „Ideał i cele wychowania – aksjologia i etyka wychowania”. Dostęp 27.05.2016. http://edujrinne7.w.interiowo.pl/ideal.htm.
21.Zachariasz, Andrzej L. „Czy moralność może być narzucana rządzonym?”. W: Polityka a moralność, red. Maria Szyszkowska, Tomasz Kozłowski. Warszawa: Liber, 2001.
22.Zarzecki, Leon. Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie (Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012). Dostęp 27.05.2016. http://www.dbc.wroc.pl/Content/15404/TEORETYCZNE%20PODSTAWY%20WYCHOWAN._.pdf.