Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Józefa Kopcia CP

Autorzy: Piotr Pękul
Instytut Teologiczny w Koszalinie
Słowa kluczowe: pobożność pasyjna pobożność ludowa liturgika historia liturgii misterium paschalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (191-200)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych relacji między liturgią a pobożnością ludową, szczególnie w okresie średniowiecza. To zwłaszcza w tym okresie nastąpiło rozbicie jedności misterium paschalnego w umysłach wiernych. Efektem przemian religijno-kulturowych dokonujących się w wiekach średnich było powstanie pobożności pasyjnej, mniej teologicznej, bardziej nastawionej na emocjonalne przeżywanie relacji z Chrystusem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Konstytucja o liturgii świętej «Sacrosanctum Concilium» (4 XII 1963)”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, 48–78. Poznań: Pallottinum, 20022.
2.Blachnicki, Franciszek. „Konieczność odnowy liturgii na tle jej tradycyjnej koncepcji”. W: Wprowadzenie do liturgii, red. Franciszek Blachnicki, Wacław Schenk, Rudolf Zielasko, 19–34. Poznań–Warszawa–Lublin: Wydawnictwo św. Wojciecha, 1967.
3.Bouyer, Louis. Le mystère Pascal. Paris: Cerf, 1957.
4.Casel, Odo. Das chrystliche Kultmysterium. Regensburg: Pustet, 1935.
5.Huizinga, Johan. Jesień średniowiecza. Warszawa: PIW, 19924.
6.Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii. Poznań: Pallottinum, 2003.
7.Kopeć, Jerzy Józef. „Liturgia i pobożność ludowa w świetle historii”. W: Liturgia i pobożność ludowa, red. Władysław Nowak, 25–38. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003.
8.Kopeć, Jerzy Józef. „Nurt pasyjny w średniowiecznej religijności polskiej”. W: Męka Chrystusa wczoraj i dziś, red. Henryk Damian Wojtyska, Jerzy Józef Kopeć, 36–60. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1981.
9.Kopeć, Jerzy Józef. „Przemiany ideowe w pasyjnej pobożności średniowiecza”. W: Studia z dziejów liturgii. T. 2, red. Marian Rechowicz, Wacław Schenk, 465–548. Lublin: Wydawnictwo TN KUL, 1976.
10.Kopeć, Jerzy Józef. „Recepcja oficjum św. Bonawentury «De passione Domini» w Polsce”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 21, 2 (1974): 69–88.
11.Kopeć, Jerzy Józef. Męka Pańska w religijnej kulturze polskiego średniowiecza. Studium nad pasyjnymi motywami i tekstami liturgicznymi. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1975.
12.OʹCollins, Gerald. Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie zbawienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.