Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Pozorny smutek sprawiedliwego w Księdze Mądrości

Autorzy: Marcin Zieliński
Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Słowa kluczowe: cnota emocje stoicyzm mądrość cierpienie
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (135-146)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł analizuje kwestię cierpienia człowieka sprawiedliwego w I części Księgi Mądrości. Problem ten, traktowany często przez egzegetów jako smutna rzeczywistość dotykająca sprawiedliwego, przy uważnej analizie okazuje się być pozorny. Analiza tekstów pokazuje, że autor intencjonalnie unika łączenia cierpienia z życiem sprawiedliwego i chce podkreślić, że pobożne życie, praktykowanie cnót oraz Boża opieka bronią sprawiedliwego przed doświadczeniem cierpienia. Jedyny przypadek cierpienia człowieka sprawiedliwego (Mdr 8,9) jest, w ujęciu autora, skutkiem błędów, od których nie są wolni nawet mędrcy. To cierpienie może zostać usunięte poprzez wcielanie w życie pouczeń mądrości, która objawia się nie jako pocieszycielka, ale jako ta, która przestrzega i poucza. Autor artykułu sugeruje też wpływ myśli stoickiej na obraz sprawiedliwego, który jest sportretowany jako prawdziwy mędrzec, żyjący cnotliwie i w konsekwencji wolny od cierpienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annas, Julia. La morale della felicità in Aristotele e nei filosofi dell’età ellenistica. Milano: Vita e Pensiero 1997.
2.Bizzeti, Paolo. Il libro della Sapienza. Struttura e genere letterario. Brescia: Paideia, 1984.
3.Collins, John. J. Seers, sybils (sic!) and sages in Hellenistic-Roman Judaism. Leiden: Brill, 1997.
4.Crenshaw, James L. A Whirlpool of Torment: Israelite Traditions of God as an Oppressive Presence. Philadelpia: Fortress, 1984.
5.Georgi, Dieter. Weisheit Salomonis. Gütersloh: Mohn, 1980.
6.Gilbert, Maurice. “Il giusto perseguitato (Sap 2,12–20)”. W: La Sapienza di Salomone, red. Maurice Gilbert, 39–61. Roma: Edizioni ADP, 1995.
7.Harrington, Daniel J. “Transcending Death. The Reasoning of the “Others” and Afterlife Hopes in Wisdom 1–6”. W: The “Others” in Second Temple Judaism. Essays in Honor of John J. Collins, red. Daniel C. Harlow et al., 204–217. Grand Rapids: Eerdmans, 2011.
8.Mattioli, Anselmo. Beatitudine e felicità nella Bibbia d’Israele. Prato: Città Nuova, 1992.
9.Mazzinghi, Luca. „Morte e immortalità nel libro della Sapienza: alcune considerazioni su Sap 1,12–15; 2,21–24; 3,1–9”. Vivens Homo 17 (2006): 267–286.
10.McDermott, John. M. La sofferenza umana nella Bibbia: saggio di teologia biblica. Roma: Dehoniane, 1990.
11.Nickelsburg, George W.E. Resurrection, Immortality, and Eternal Life in Intertestamental Judaism. Cambridge: Harvard University Press, 1972.
12.Pohlenz, Max. La Stoa. Storia di un movimento spirituale I-II. Firenze: La Nuova Italia, 1967–1978.
13.Poniży, Bogdan. Księga Mądrości: wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2012.
14.Romaniuk, Kazimierz. Księga Mądrości: wstęp–przekład z oryginału–komentarz. Poznań–Lublin: Pallottinum, 1969.
15.Ruppert, Lothar. Der leidende Gerechte: Eine Motivgeschichtliche: Untersuchung zum Alten Testament und zwischentestamentlichen Judentum. Würzburg: Echter, 1972.
16.Scarpat, Giuseppe. Libro della Sapienza: Testo, traduzione, introduzione e commento. I–III. Brescia: Paideia, 1989–1996.
17.Sisti, Adalbero. “La figura del giusto perseguitato in Sap 2,12–20”. Bibbia e Oriente 19 (1977): 129–144.
18.Suggs, M. Jack. “Wisdom of Salomon 2,10–15: A Homily based on the Fourth Servant Song”. Journal of Biblical Literature 76 (1957): 26–33.
19.Vílchez Líndez, José. Sapienza: traduzione e commento. Roma: Borla, 1990.
20.Vitulli, Domenico. “Il giusto perseguitato nel Libro Sella sapienza”. W: Retorica biblica e semiotica 2: Atti del secondo convegno EBS, red. Roland Meynet, J. Oniszczuk, 67–81. Bologna: EDB, 2011.
21.Witaszek, Gabriel. Giobbe: la sofferenza vissuta nella fede. Roma: Lateran University Press, 2012.