Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Król Saul jako przykład osoby chorej psychicznie w Starym Testamencie

Autorzy: Klaudia Rosińska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: Pismo Święte 1 Księga Samuela zdrowie paranoja schizofrenia depresja choroby psychiczne Dawid Saul
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (121-133)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Choroby psychiczne są bardzo dużym problemem współczesnego świata. Coraz więcej osób jest dotkniętych jakimiś zaburzeniami psychicznymi i niemal już w każdej rodzinie można spotkać kogoś z takimi trudnościami. Ta praca przedstawia analizę stanu psychicznego Saula, pierwszego króla Izraela. Przypadek Saula jest na pewno skomplikowany, ale jednocześnie daje ogromne przesłanki, by przypuszczać, że pierwszy król Izraela miał problemy psychiczne. Najbardziej prawdopodobne w jego przypadku wydawały się trzy choroby. Była to schizofrenia, zespół urojeniowy oraz choroba dwubiegunowa. Aby jeszcze dokładniej określić, na którą z tych chorób cierpiał Saul, przyjęto trzy kryteria. Pierwszym z nich było kryterium wieku, w którym zaczęły pojawiać się pierwsze objawy. To kryterium wyeliminowało schizofrenię, gdyż okazało się, że pierwsze objawy choroby wystąpiły u Saula po 30. r.ż., co w przypadku schizofrenii raczej się nie zdarza. Drugie kryterium dotyczyło rodzajów urojeń, jakie miał Saul. Były to urojenia paranoiczne, dość logiczne, bez omamów. Ten rodzaj urojeń potwierdza prawdopodobieństwo, że Saul cierpiał na zespół paranoiczny. Ostatnie kryterium dotyczyło zmienności w zachowaniu króla. Okazało się, że zmiany te były niewystarczające, by uznać je za chorobę afektywną dwubiegunową. Ostateczną diagnozą jest więc zespół paranoiczny skoncentrowany w osobie Dawida. Ponieważ nie ma możliwości bezpośredniej konfrontacji z pacjentem ani obserwacji jego zachowania, te rozważania są jedynie analizą objawów opisanych w Biblii. Nie wiadomo, na ile dokładnie opisał je autor, dlatego nie można być do końca pewnym diagnozy. Przypadek Saula pokazuje coś jeszcze. Odrzucenie i osamotnienie są podstawą chorób psychicznych. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy tak wielu ludzi nie czuje się akceptowanymi i kochanymi, znacznie wzrasta ryzyko występowania chorób związanych z psychiką człowieka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chrostowski, Waldemar. „Chorzy psychicznie w świetle Biblii”. Collectanea Theologica 84, 1 (2014): 18–21.
2.Dziadosz, Dariusz. Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu. Przemyśl, 2006.
3.Fitzmyer, Joseph A., Roland Murphy, Raymond Brown. Katolicki komentarz biblijny. Prymasowska Seria Biblijna. Warszawa, 2013.
4.Hahn, Wilfred. Zaburzenia psychiczne w świetle Biblii. Ustroń, 2008.
5.Haslam, Michael. Psychiatria. Poznań, 1990.
6.Merecz, Robert. (Współ)odpowiedzialność Boga za bieg historii według Ksiąg Samuela i Królewskich. Warszawa, 2010.
7.Metzger, Bruce, David Goldstein, John Ferguson. Wielkie wydarzenia czasów biblijnych. Warszawa, 1998.
8.Pawlaczyk, Bogusław. Biblia a medycyna. Poznań, 2007.
9.Popowski, Remigiusz. Septuaginta, czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, Prymasowska Seria Biblijna. Warszawa, 2013.
10.Rydzyński, Zbigniew. Psychiatria. Łódź, 1996.
11.Ryken, Leland, James C. Wilhoit, Tremper Longman III. Słownik symboliki biblijnej. Prymasowska Seria Biblijna. Warszawa, 2003.
12.Skowronek, Alfons. Chorzy i ich sakrament. Włocławek, 1997.
13.Stefański, Jerzy. Sakrament chorych w dziejach i życiu Kościoła. Gniezno, 2000.
14.Tsumura, David T. The First Book of Samuel. The new International Commentary to the Old Testament. Cambridge, 2007.
15.Walden-Gałuszko, Krystyna. Zarys psychopatologii ogólnej i psychiatrii. Gdańsk, 1999.
16.Walton, John H., Victor H. Matthews, Mark W. Chavalas. Komentarz historyczno-kulturowy do Starego Testamentu. Księgi protokanoniczne. Prymasowska Seria Biblijna. Warszawa, 2014.