Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Charakterystyka i pochodzenie demonów rodzaju żeńskiego w Testamencie Salomona

Autorzy: Wojciech Kardyś
Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie
Słowa kluczowe: Testament Salomona demonologia pozabiblijna złe duchy demony rodzaju żeńskiego demony
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (31-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Apokryficzny Testament Salomona prezentuje mocno rozbudowaną demonologię. Pomiędzy złymi duchami, które przybywają przed oblicze króla Salomona, są również demony rodzaju żeńskiego: Onoskelis, Obizut i Enefigos. Osobną kategorię stanowi grupa siedmiu złych duchów, którym autor nadaje określenia rodzaju żeńskiego. Charakterystyka i pochodzenie demonów rodzaju żeńskiego, wzmiankowanych w apokryfie, stanowi przedmiot niniejszego artykułu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allaby, Michael. Animals. From Mythology to Zoology. Discovering the Earth. New York: Facts of File, 2010.
2.Arnold, Clinton E., The Colossian Syncretism. The Interface Between Christianity and Folk Belief at Colossae. Wissenschaftlische Untersuchungen zum Neuen Testament, 2. Reihe. Tübingen: Mohr Siebeck, 1995.
3.Blair, Judit M. De–Demonising the Old Testament. An Investigation of Azazel, Lilith, Deber, Qeteb and Reshef in the Hebrew Bible. Forschungen zum Alten Testament, 2. Reihe. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009.
4.Busch, Peter. Das Testament Salomos. Die älteste christlische Dämonologie, kommentiert und in deutscher Erstübersetzung. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 153. Berlin: Walter de Gruyter, 2006.
5.Busch, Peter. „Solomon as a True Exorcist. The Testament of Solomon in Its Cultural Setting”. W: The Figure of Solomon in Jewish, Christian and Islamic Tradition. King, Sage and Architect, red. Joseph Verheyden, 183–196. Leiden: Brill, 2013.
6.Duling, Dennis C. „Testament of Solomon (First to Third Century A.D.). A New Translation and Introduction”. W: The Old Testament Pseudepigrapha. Volume One. Apocalyptic Literature and Testaments, red. James. H. Charlesworth, 935–988. Peabody: Hendrickson Publishers, 2011.
7.Greenbaum, Dorian G. The Daimon in Hellenistic Astrology. Origins and Influences. Leiden: Brill, 2016.
8.Hurwitz, Siegmund. Lilith – The First Eve. Historical and Psychological Aspects of the Dark Feminine. Einsiedeln: Daimon Verlag, 1999.
9.Hutter, Manfred. „Lilith t y l y l ”. W: Dictionary of Deities and Demons in the Bible, red. Karel van der Toorn, Bob Becking, Pieter W. van der Horst (520–521). Leiden–Boston–Köln: Brill, 1999.
10.Jurewicz, Oktawiusz. Słownik grecko-polski. T. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000–2001.
11.Kardyś, Wojciech. Szatan w Starym Testamencie oraz w judaizmie Drugiej Świątyni. Studium z historii tradycji. Studia Biblica Lublinensia 12. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
12.Kościelniak, Krzysztof. Zło osobowe w Biblii. Egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej. Kraków: Wydawnictwo „M”, 2002.
13.Kręcidło, Janusz. „Testament Salomona. Wprowadzenie”. W: Pisma apokaliptyczne i testamenty, red. Marek Parchem. Apokryfy Starego Testamentu 2, 393–412. Kraków–Mogilany: The Enigma Press, 2010.
14.Kręcidło, Janusz. „Testament Salomona. Tłumaczenie i noty”. W: Pisma apokaliptyczne i testamenty, red. Marek Parchem. Apokryfy Starego Testamentu 2, 413–451. Kraków–Mogilany: The Enigma Press, 2010.
15.Larson, Jennifer. Greek Nymphs. Myth, Cult, Lore. Oxford: Oxford University Press, 2011.
16.Loader, William. The Pseudepigrapha on Sexuality. Attitudes towards Sexuality in Apocalypses, Testaments, Legends, Wisdom, and Related Literature. Grand Rapids–Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 2011.
17.McCown, Chester C. The Testament of Solomon, Edited from Manuscripts at Mount Athos, Bologna, Holkham Hall, Jerusalem, London, Milan, Paris and Vienna, with Introduction. Untersuchungen zum Neuen Testament 9. Leipzig: J.C. Hinrichs, 1922.
18.Mędala, Stanisław. Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej. Kraków: The Enigma Press, 1994.
19.Paciorek, Antoni. „Testamenty dwunastu Patriarchów – synów Jakuba”. W: Apokryfy Starego Testamentu, red. Ryszard Rubinkiewicz. Prymasowska Seria Biblijna, 46–81. Warszawa: Vocatio, 1999.
20.Parandowski, Jan. Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian. Londyn: Puls, 1992.
21.Pérez, Gonzalo A. „Apocrifi dell’Antico Testamento”. W: Letteratura giudaica intertestamentaria, red. Gonzalo A. Pérez, Fernández M. Garcia, Fernández M. Pérez. Introduzione allo studio della Bibbia 9, 209–366. Brescia: Paideia, 1998.
22.Schwartz, Howard. Tree of Souls. The Mythology of Judaism. Oxford: Oxford University Press, 2004.
23.Schwarz, Sarah L. „Her Share of the Cursing. Grid and Group, Gender and Demons”. W: A Most Reliable Witness. Essays in Honor of Ross Shepard Kraemer, red. Susan A. Harvey, Nathaniel DesRosiers, Shira L. Lander, Jacqueline Z. Pastin, Daniel Ullucci. Brown Judaic Studies 358, 253–262. Providence: Brown University, 2015.