Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Ontologia ed epistemologia nell’itinerario scientifico e spirituale di Padre Pavel. A. Florenskij
(Ontologia i epistemologia w naukowej i duchowej wędrówce ojca Pawieła A. Fłorienskiego)

Autorzy: Diana Del Mastro ORCID
l’Istituto di Scienze Teologiche e l’Istituto di Scienze Applicate dell’Università di Stettino dove insegna Filosofia ed Estetica
Słowa kluczowe: Fłorienski Cantor matematyka epistemologia ontologia
Rok wydania:2020
Liczba stron:10 (349-358)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pawieł A. Fłorienski był autentycznym gigantem zarówno kultury naukowej, jak i teologicznej, wyraźnie uznanym za jednego z wielkich mistrzów wiary w encyklice Fides et ratio przez papieża Jana Pawła II w 1998 r.; myśliciela, który był w stanie przekroczyć wszystkie pola wiedzą, autentycznie transdyscyplinarny, określany przez wielu jako Leonardo da Vinci z Rosji. Integralna wizja wiedzy popycha go do próby zgłębienia „żywych włókien nauki” i dostrzeżenia możliwości wzajemnego powiązania wiedzy i ich różnych języków za pomocą klucza tego symbolu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aa.Vv. Pavel Florenskij tra Icona e Avanguardia, Atti del convegno internazionale di Venezia, a cura di M. Bertelé. Crocetta del Montello: Terra Ferma, 2015.
2.Angelini, Massimo. Dalla cultura al culto. Genova: Nova Scripta, 2012.
3.Betti, Renato. “P. Florenskij. Matematica e visione del mondo”. Emmeciquadro 35 (2009): 83–97.
4.Clement, Olivier. Riflessioni sull’uomo. Milano: Jaca Book, 1991.
5.Florenskij, Pavel A. Ai miei figli. Memoria dei giorni passati. Milano: Mondadori, 2014.
6.Florenskij, Pavel A. Il cuore cherubico. Scritti teologici e mistici, a cura e con introduzione di Natalino Valentini e Lubomír Žák, traduzione di Rossella Zugan. Casale Monferrato: Piemme, 1999; nuova ed. riveduta e ampliata Cinisello Balsamo: San Paolo, 2014.
7.Florenskij, Pavel A. Il significato dell’idealismo, a cura di Natalino Valentini, traduzione di Rossella. Milano: Zugan Rusconi, 1999.
8.Florenskij, Pavel A. Il simbolo è la forma. Scritti di filosofia della scienza, a cura di Natalino Valentini, Alexandre Gorelov. Torino: Bollati Boringhieri, 2007.
9.Florenskij, Pavel A. La filosofia del culto, a cura di Natalino Valentini. Milano: San Paolo edizioni, 2016.
10.Florenskij, Pavel A. La prospettiva rovesciata e altri scritti, traduzione di Carla Muschio, Nicoletta Misler. Roma: Casa del libro, 1983.
11.Florenskij, Pavel A. Non dimenticatemi: Le lettere dal gulag del grande matematico, filosofo e sacerdote russo. Milano: Mondadori, 2006.
12.Florenskij, Pavel A. Stupore e dialettica, a cura di Natalino Valentini. Macerata: Quodlibet, 2013.
13.Ioannes Paulus PP. II. “Litterae encyclicae «Fides et ratio»” (14.09.1998). Acta Apostolicae Sedis 91 (1999): 5–88.
14.Lingua, Graziano. Oltre l’illusione dell’Occidente. P.A. Florenskij e i fondamenti della filosofia russa. Torino: Zamorani, 1999.
15.Pyman, Avril. P. Florenskij. La prima biografia di un genio cristiano. Torino: Lindau, 2010.
16.Tagliagambe, Silvano. Epistemologia del confine. Milano: Il Saggiatore, 1997.
17.Tagliagambe, Silvano. Il cielo incarnato. Epistemologia del simbolo di Pavel Florenskij. Roma: Aracne, 2013.
18.Tagliagambe, Silvano, Rispoli, Giulia. La divergenza nella Rivoluzione. Filosofia, scienza e teologia in Russia (1920–1940). Milano: Ed. La Scuola, 2016.
19.Valentini, Natalino. Pavel Florenskij: la sapienza dell’Amore. Teologia della bellezza e linguaggio della verità. Bologna: EDB, 1998.
20.Valentini, Natalino. “Comprendere Il culto, risvegliare il pensiero”. In: Pavel A. Florenskij, La filosofia del culto, a cura di Natalino Valentini. Milano: San Paolo edizioni, 2016.
21.Žák, Lubomir. Verità come ethos. La teodicea trinitaria di P.A. Florenskij. Roma: Città Nuova, 1998.