Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
L’impegno di papa Francesco per una fratellanza universale. Le novità del Documento di Abu Dhabi (4 febbraio 2019)
(Zaangażowanie papieża Franciszka w powszechne braterstwo. Nowe spojrzenie na dokument z Abu Zabi (4 lutego 2019 r.))

Autorzy: Alberto Piola ORCID
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Sezione Parallela di Torino
Słowa kluczowe: braterstwo dialog międzyreligijny stosunki islamsko-chrześcijańskie sprawiedliwość społeczna
Rok wydania:2020
Liczba stron:18 (257-274)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dokument o ludzkim braterstwie na rzecz pokoju na świecie i wspólnej koegzystencji, podpisany w Abu Zabi 4 lutego 2019 roku przez papieża Franciszka i Ahmada Al-Tayyiba, Wielkiego Imama z Al-Azhar, stanowi rozwinięcie nauczania Vaticanum II i kolejne nauczanie o braterstwie, które wywodzi się od jedynego Boga Stwórcy. W artykule zanalizowano, która idea braterstwa jest proponowana i które aspekty są najbardziej podkreślone; odnosi się to również do krytyki skierowanej w stronę katolicką do papieża Franciszka, szczególnie do sposobu, w jaki dokument przedstawia pluralizm religijny. Dokument jest ważnym przykładem tego, jaki potencjał ma dziś dialog międzyreligijny i że stanowi wspólne wezwanie do działania w celu stawienia czoła różnym niesprawiedliwościom w obecnym świecie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedetto XVI. Lettera enciclica Caritas in veritate (29.06.2009). Acta Apostolicae Sedis 101 (2009): 650.
2.Catalano, Roberto. „La dichiarazione sulla fraternità di Abu Dhabi”. Nuova umanità 41, 234 (2019): 135–144.
3.Dujarier, Michel. Église – Fraternité. L’ecclésiologie du Christ-Frère aux huit premiers siècles. 1. L’Église s’appelle «Fraternité» (Ier–IIIe siècle). Paris: Cerf, 2013.
4.Dujarier, Michel. Église – Fraternité. L’ecclésiologie du Christ-Frère aux huit premiers siècles. 2. L’Église est «Fraternité en Christ» (IVe–Ve siècle). Paris: Cerf, 2016.
5.Dujarier, Michel. L’Eglise Fraternité. Les origines de l’expression adelphotes fraternitas aux trois premiers siècles du christianisme. Vol. 1. Paris: Cerf, 1991.
6.El-Sayegh, Ziad. „Une déclaration historique et prophétique”. Proche-Orient chrétien 69, 1–2 (2019): 115–120.
7.Fares, Diego. „La fratellanza umana. Il suo valore trascendentale e programmatico nell’itinerario di papa Francesco”. La Civiltà Cattolica 170, 4058, 3 (2019): 114–126.
8.Francesco, “Udienza generale” (3.04.2019). Accesso 13.12.2019. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2019/documents/papa-francesco_20190403_udienza-generale.html.
9.Francesco Brancaccio, Antropologia di comunione. L’attualità della “Gaudium et spes” (Soveria Mannelli: Rubbettino, 2006), 240.
10.Giuseppe Ruggieri, Cristianesimo, chiese e vangelo. Bologna: Il Mulino, 2002.
11.Körner, Felix. „Die Geschwisterlichkeit aller Menschen. Theologisch-islamwissenschaftlicher Kommentar zum Dokument von Abu Dhabi”. Stimmen der Zeit 237, 8 (2019): 605–618; trad. italiana: „Fratellanza umana. Una riflessione sul documento di Abu Dhabi”. La Civiltà Cattolica 170, 4054, 2 (2019): 313–327 (si tratta dello stesso articolo, apparso prima su La Civiltà Cattolica e poi, in forma leggermente abbreviata, su Stimmen der Zeit).
12.„La critica di mons. Schneider al documento di Abu Dhabi”. Accesso 10.12.2019. https://www.corrispondenzaromana.it/la-critica-di-mons-schneider-al-documento-di-abu-dhabi.
13.Marafioti, Domenico. „«Documento sulla Fratellanza umana». Una lettura ragionata”. Rassegna di teologia 60, 2 (2019): 235–268.
14.Montagna, Diane. „Bishop Schneider wins clarification on «diversity of religions» from Pope Francis, brands abuse summit a «failure»”. Accesso 10.12.2019. https://www.lifesitenews.com/news/bishop-schneider-extracts-clarification-on-diversity-of-religions-from-pope-francis-brands-abuse-summit-a-failure.
15.Paciolla, Sabino. „Mons. Schneider: «L’affermazione di Abu Dhabi è la più pericolosa dal punto di vista dottrinale. I cardinali chiedano al Santo Padre di correggerla ufficialmente»”. Accesso 10.12.2019. https://www.sabinopaciolla.com/mons-schneider-laffermazione-di-abu-dhabi-e-la-piu-pericolosa-dal-punto-di-vista-dottrinale-i-cardinali-chiedano-al-santo-padre-di-correggerla-ufficialmente.
16.Piola, Alberto. „La sfida della fraternità e il contributo della comunità ecclesiale secondo papa Francesco”. Archivio Teologico Torinese 24, 1 (2018): 63–76.
17.Prodi, Matteo. „La Chiesa e il sociale: due documenti decisivi”. Rassegna di teologia 60, 2 (2019): 301–315.
18.Qanso, Wajih. „A call for new religious discourse in a changing world”. Proche-Orient chrétien 69, 1–2 (2019): 112–114.
19.Reynolds, Gabriel Said. „After Abu Dhabi”. Commonweal 146, 7 (2019): 10–12.
20.Ruggieri, Giuseppe. „La riappropriazione dell’essere chiesa come fraternità evangelica”. Concilium 17, 6 (1981): 48–62
21.Spadaro, Antonio. „«Sentinelle di fraternità nella notte». Il viaggio apostolico di papa Francesco ad Abu Dhabi”. La Civiltà Cattolica 170, 4049, 1 (2019): 464–477.
22.“The Gift of Filial Adoption, the Christian Faith: the only valid and the only God-willed religion”, accesso 13.12.2019, https://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/4325-bishop-schneider-speaks-the-gift-of-filial-adoption-the-christian-faith-the-only-valid-and-the-only-god-willed-religion, dove espone la tesi per cui il cristianesimo è l’unica religione voluta da Dio.
23.“Zeit für ein klares Wort”. Accesso 13.12.2019. https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/Zeit-fuer-ein-klares-Wort;art312,198158.