Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Amor sapientiae w itinerarium duchowym św. Augustyna

Autorzy: Sylwester Jaśkiewicz ORCID
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu; Instytut Teologiczny w Radomiu; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: Święty Augustyn miłość mądrości mądrość miłość filozofia itinerarium
Rok wydania:2020
Liczba stron:14 (207-220)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ukazuje najbardziej charakterystyczne elementy nauczania św. Augustyna na temat amor sapientiae. Stanowi on syntetyczną analizę opartą na wypowiedziach z całego życia myśliciela z Tagasty. Opracowanie to kreśli zarazem główne rysy Augustyńskiego itinerarium duchowego. Augustyn był głęboko przekonany, że to sama opatrzność Boża nie tylko przyprowadziła go do philospophie portus, ale i rozpaliła duszę wielką miłością do mądrości. U początku umiłowania mądrości przez Augustyna stoi przeczytany w dziewiętnastym roku życia dialog Cycerona Hortensjusz. O ile amor sapientiae wprowadził Augustyna najpierw w krainę filozofii, tak od momentu nawrócenia i przyjęcia chrztu jego poszukiwania mądrości będą oparte głównie na powadze Pisma Świętego i autorytecie wiary Kościoła. Stąd augustyński amor sapientiae ma wymiar filozoficzny, teologiczny i mistyczny. Tak jak mądrość jest dla św. Augustyna wiedzą spraw ludzkich i boskich, intelektualnym poznaniem spraw wiecznych, najwyższą światłością czy prawdą, tak również droga do niej prowadzi tak przez poznanie, jak i umiłowanie. Ukoronowaniem augustyńskich poszukiwań mądrości jest dotarcie do samego Boga, Mądrości, która jest wcielonym Synem Bożym, Jezusem Chrystusem. Tak jak wielkiemu myślicielowi z Samos, Pitagorasowi, tak również myślicielowi z Tagasty, Augustynowi, w pełni przysługuje tytuł miłośnik mądrości (amator sapientiae).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustyn. O nauce chrześcijańskiej, tekst łac.-pol. Tłum. Jan Sulowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1989.
2.Augustyn. O porządku. Tłum. Józef Modrzejewski. W: Św. Augustyn. Dialogi filozoficzne, oprac. Władysław Seńko, 155–233. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
3.Augustyn. O Trójcy Świętej. Tłum. Maria Stokowska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1996.
4.Augustyn. O wolnej woli. Tłum. Anna Trombala. W: Św. Augustyn. Dialogi filozoficzne, oprac. Władysław Seńko, 493–649. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
5.Augustyn. O życiu szczęśliwym. Tłum. Anna Świderkówna. W: Św. Augustyn. Dialogi filozoficzne, oprac. Władysław Seńko, 15–50. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
6.Augustyn. Objaśnienia psalmów (124–150). Tłum. Jan Sulowski, oprac. Emil Stanula. Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy T. 42/1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1986.
7.Augustyn. Przeciw akademikom. Tłum. Katarzyna Augustyniak. W: Św. Augustyn. Dialogi filozoficzne, oprac. Władysław Seńko, 57–150. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
8.Augustyn. Solilokwia. Tłum. Anna Świderkówna. W: Św. Augustyn. Dialogi filozoficzne, oprac. Władysław Seńko, 239–305. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
9.Augustyn. Soliloquiorum libri II, Patrologiae Latine 32, ed. Jacques Paul Migne, 869–904. Paris: Venit apud editorem in vico dicto Montrouge, 1887.
10.Augustyn. Wybór mów. Kazania świąteczne i okolicznościowe. Tłum. Jan Jaworski, oprac. Emil Stanula. Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy T.12. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1973.
11.Augustyn. Wyznania. Tłum. Zygmunt Kubiak. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1978.
12.Catapano, Giovanni. „Filosofia, Idea di”. W: Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. Allan Fitzgerald, edizione italiana a cura di Luigi Alici, Antonio Pieretti (730–733). Roma: Città Nuova Editrice, 2007.
13.Chadwick, Henry, Augustyn. Tłum. Tadeusz Szafrański. Warszawa: Prószyński i S-ka SA, 2000.
14.Curley, Augustine. „Cicerone, Marco Tullio”. W: Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. Allan Fitzgerald, edizione italiana a cura di Luigi Alici, Antonio Pieretti (395–399). Roma: Città Nuova Editrice, 2007.
15.Di Berardino, Angelo. „Cassiciaco”. W: Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. Allan Fitzgerald, edizione italiana a cura di Luigi Alici, Antonio Pieretti (347–348). Roma: Città Nuova Editrice, 2007.
16.Doni, Rudolfo. Święty Augustyn. Poszukiwanie prawdy. Biografia. Tłum. Lucyna Rodziewicz. Kraków: Wydawnictwo M, 2003.
17.Gilson, Étienne. Wprowadzenie do nauki świętego Augustyna. Tłum. Zygmunt Jakimiak. Warszawa: Wydawnictwo PAX, 1953.
18.Jan Paweł II. „List apostolski «Augustinum Hipponensem»”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 7, 9 (1986): 3–9.
19.Jaroszyński, Piotr. „Od sophia do philospohia”. Człowiek w Kulturze 17 (2005): 145–157.
20.Jaśkiewicz, Sylwester. Św. Augustyn – poszukiwanie Boga. Katowice: Wydawnictwo św. Jacka, 2012.
21.Kaczmarek, Tomasz. „Racjonalny charakter wiary według św. Augustyna”. Vox Patrum 34, 61 (2014): 427–440.
22.Kijewska, Agnieszka. Święty Augustyn. Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 2007.
23.Kołosowski, Tadeusz. „Droga świętego Augustyna do wiary”. Seminare 10 (1994): 177–190.
24.Kowalczyk, Stanisław. Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych ODiSS, 1987.
25.Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria. Tłum. Krzysztof Stopa. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, 2012.
26.Misiarczyk, Leszek. „Św. Paweł i «Corpus Paulinum» w «itinerarium spirituale» św. Augu¬styna”. Studia Płockie 37 (2008): 67–79.
27.Piccolomini, Remo, Natalino Monopoli. L’Attualità di Agostino. Commento alla Lettera apostolica Agostino d’Ippona di Giovanni Paolo II. Roma: Città Nuova Editrice, 2005.
28.Reale, Giovanni. Agostino. Amore Assoluto e „Terza Navigazione”. Milano: Bompiani Editore, 2000.
29.Sienkiewicz, Edward. „Mądrość konieczną korektą ludzkiej wiedzy i źródłem szczęścia według św. Augustyna”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 17 (2011): 151–160.
30.Witkowska, Aleksandra, „Itinerarium”. W: Encyklopedia katolicka. T. 7 (kol. 551). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.