Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Maryja jako Wspomożycielka osób starszych

Autorzy: Grzegorz Bachanek ORCID
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: Maryja mariologia starość osoba starsza duchowa dojrzałość umocnienie dobra śmierć
Rok wydania:2020
Liczba stron:11 (173-183)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę spojrzenia na zjawisko starości w perspektywie mariologii. Opierając się na tekstach Pisma Świętego, ojców Kościoła, świętych, a także współczesnych teologów, ukazuje szczególną relację Maryi wobec osób starszych. Matka Boża pomaga tym osobom zbliżyć się do Chrystusa i odkryć w Nim sens swojego życia. Wspiera w oczyszczeniu uczuć, w przezwyciężeniu postawy ciągłego niezadowolenia. Umacnia w sytuacji pokus, cierpień i lęków. Umożliwia nawrócenie tym, którzy – wydawało się – ostatecznie odeszli przed laty od Boga. Niekiedy uzdalnia do podejmowania nowych wyzwań. Jest obecna przy człowieku, który przeżywa czas próby i ciemności, jakim jest umieranie. Starszy człowiek może odnaleźć w Maryi oparcie i głęboki pokój.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babiński, Jarosław. „Filozoficzne problemy w opisie starości. W: Opieka nad osobą starszą. Studium moralno-społeczne, red. Janusz Szulist, Wojciech Cichosz, 13–25. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2018.
2.Bachanek, Grzegorz. Teologiczna odpowiedź Zygmunta Szczęsnego Felińskiego na zagrożenia Kościoła w czasach zaborów. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2015.
3.Bolewski, Jacek. Odrodzenie – teraz i w godzinę śmierci. Rekolekcje z Maryją – drogą serca. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2006.
4.Bończyk, Norbert. Wykład godzinek o Niepokalanemu Poczęciu N. P. Maryi czyli Nowy Mie¬siąc Maryi, w trzydzieści i dwóch rozmyślaniach. Wrocław: Nakładem Franciszka Goerlicha, 1872.
5.Chrostowski, Waldemar. „«Lecz i w starości, i w wieku sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże». Starość w Biblii”. Ateneum Kapłańskie 172, 3 (2019): 442–450.
6.Efrem Syryjczyk. „Pieśń o Maryi, Symeonie i Dziecięciu”. W: Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej. Tłum. Wojciech Kania, 60–68. Niepokalanów: Ojcowie Franciszkanie, 1981.
7.German. „Homilia na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny”. W: Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej. Tłum. Wojciech Kania, 155–164. Niepokalanów: Ojcowie Franciszkanie, 1981.
8.Grignion de Montfort, Ludwik Maria. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Tłum. Jan Rybałt. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1997.
9.Guardini, Romano. Bóg nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie. Tłum. Juliusz Zychowicz. Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, 1999.
10.Karkowska, Marta. „Starość w perspektywie socjologów. Spojrzenie z końca XX i początku XXI wieku”. W: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym. T. 1. Metodologia, demografia, instytucje opieki, red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, 51–61. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016.
11.Klinkowski, Jan. „Starość w kontekście społeczno-kulturowym starożytnego Bliskiego Wschodu”. Ateneum Kapłańskie 172, 3 (2019): 427–441.
12.Królikowski, Janusz. Maryja w pamięci Kościoła. Mariologia. Cz. 1. Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 1999.
13.Laurentin, Rene. Maryja Matka Odkupiciela. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988.
14.Mały słownik maryjny. Tłum. Konstanty Brodzik. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1987.
15.Napiórkowski, Stanisław Celestyn. „Maryjne ikony, które żyją na wschód od Odry”. W: W nurcie polskiej mariologii. Materiały z sympozjum mariologicznego z okazji 50-lecia Katedry Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Lublin, 24 października 2007, red. Kazimierz Pek, Teofil Siudy, 164–177. Częstochowa–Lublin: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2008.
16.Perszon, Jan. Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach. Gdańsk–Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2017.
17.Pietrzak, Józef, Stanisław. Niepokalana Królowa Polski. Kraków: Drukarnia Głosu Narodu, 1926.
18.Praśkiewicz, Szczepan T. „Starzy wiekiem – młodzi duchem. Sylwetki wybranych dawnych i współczesnych świętych starców”. Ateneum Kapłańskie 172, 3 (2019): 470–483.
19.Ratzinger, Joseph. Błogosławieństwo Bożego Narodzenia. Medytacje. Tłum. Jarosław Merecki. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2005.
20.Ravasi, Gianfranco. Maryja Matka Jezusa. Tłum. Krystyna Kozak. Kielce: Jedność, 2018.
21.Romaniuk, Kazimierz. Lata podeszłe i starość według Biblii. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1993.
22.Sakowicz, Eugeniusz. „Teologia starości”. Ateneum Kapłańskie 173, 1 (2019): 8–19.
23.Tarazjusz. „Homilia na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny”. W: Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej (w. VIII–XI). Tłum. Wojciech Kania, 32–42. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1986.
24.Woźniak, Barbara. Zaangażowanie religijne a zdrowie w starości. Mechanizmy zależności, wybrane wyniki badań. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
25.Wyszyński, Stefan. Gody w Kanie. Paris: Société d’Éditions Internationales, 1962.
26.Wyszyński, Stefan. Matka Syna Człowieczego. Poznań: Pallottinum, 1984.