Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Ryt obrzezania w Gilgal (Joz 5,2–9) momentem odnowienia relacji narodu wybranego z JHWH

Autorzy: Łukasz Florczyk ORCID
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
Słowa kluczowe: hańba Egiptu Gilgal Jozue krzemienne noże obrzezanie fizyczne dojrzałość przymierze obrzezanie serca nowy i wierny lud
Rok wydania:2020
Liczba stron:18 (13-30)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przymierzom biblijnym często towarzyszyły znaki, np. tęcza (Rdz 9,12–17), krew cielców (Wj 24,3–8) czy też chleb i wino (Łk 22,19–20). Zewnętrznym znakiem przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, było obrzezanie (Rdz 17,9–14). Obrzęd ten został zaniedbany podczas czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię. Jednak po przejściu Jordanu JHWH upomniał się o ten znak. Tak jak obrzezanie fizyczne było warunkiem wzięcia w posiadanie Ziemi Obiecanej, tak obrzezanie serca było warunkiem utrzymania tej ziemi w rękach Izraelitów oraz gwarantowało bezpieczeństwo i pomyślność. Niniejszy artykuł prezentuje szczegółową analizę perykopy Joz 5,2–9, w której jest mowa o obrzezaniu w Gilgal i o odnowieniu relacji narodu wybranego z Bogiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babik, Marek. Współżycie seksualne w nauczaniu biblijnym. Kraków: WAM, 2003.
2.Boling, Robert, George Wright. Joshua. A New Translation with Notes and Commentary. New Haven–London: Yale University Press, 2008.
3.Butler, Trent. Joshua. Word Biblical Commentary 7. Dallas: Word, Incorporated, 2002.
4.Clarke, Adam. Clarke’s Commentary: Joshua. Albany: Ages Software, 1999. Dostęp 7.08.2019. http://www.studylight.org/commentaries/acc/joshua-5.html.
5.Creach, Jerome. Joshua. Louisville: Westminster John Knox Press, 2003.
6.Dziadosz, Dariusz. „Boża i ludzka wierność. Teologiczny obraz zdobycia Kanaanu”. Verbum Vitae 6 (2007): 43–66.
7.Dziadosz, Dariusz. „Droga do wiary poganki Rachab. Teologiczna lektura Joz 2,1–24”. Biblica et Patristica Thoruniensia 6 (2013): 271–293.
8.Elliger Karl, Wilhelm Rudolph, red. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 51997.
9.Fritz, Volkmar. Das Buch Josua. Handbuch zum Alten Testament 1/7. Tübingen: Mohr-Siebeck, 1994.
10.Harstad, Adolph. Joshua. Concordia Commentary. Saint Louis: Concordia Publishing House, 2004.
11.Harstad, Adolph. Joshua. The People’s Bible. Milwaukee: Northwestern Publishing House, 1991.
12.Howard, David. Joshua. The New American Commentary 5. Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1998.
13.Lemański, Janusz. Księga Rodzaju (rozdziały 11,27–36,43). Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 1/2. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2014.
14.Łach, Józef. Księga Jozuego. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy. Pismo Święte Starego Testamentu 3/1. Poznań: Pallottinum, 2013.
15.Łach, Stanisław. Księga Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Pismo Święte Starego Testamentu 1/1. Poznań: Pallottinum, 1962.
16.Poniży, Bogdan. „Pierwsze sanktuaria Izraela”. W: Życie religijne w Biblii, red. Gabriel Witaszek, 9–36. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1999.
17.Potocki, Stanisław. „Misterium Paschy Starego Testamentu”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 41 (1988): 274–286.
18.Schreiner, Josef. Teologia Starego Testamentu. Tłum. Bogdan Matysiak. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Pax, 1999.
19.Soggin, Jan. Joshua. A Commentary. Old Testament Library. London: SCM Press, 1988.
20.Surmiak, Wojciech. „Obrzezanie neonatalne u mężczyzn”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50, 1 (2017): 143–160.
21.Synowiec, Juliusz. Gatunki literackie w Starym Testamencie. Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, 2003.
22.Szamocki, Grzegorz. „Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2–9: apel deuteronomisty i jego bezpośredni adresaci”. Collectanea Theologica 77, 3 (2007): 5–26.
23.Walton, John, Victor Matthews, Mark Chavalas. Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej. Tłum. Zbigniew Kościuk. Warszawa: Vocatio, 2005.
24.Watson, J.D. Słowo hebrajskie na każdy dzień roku. Inspiracje ze Starego Testamentu. Tłum. Aleksandra Czwojdrak. Warszawa: Vocatio, 2017.
25.Wypych, Stanisław. Księga Jozuego. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 6. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2015.