Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2018.25-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 25 2018
Sympozjum naukowe Święty Otton. Apostoł Pomorza (Słupsk, 4 grudnia 2017 r.)
(An academic symposium on St. Otto, the Apostle of Pomerania (Slupsk (Słupsk), December 4, 2017))

Authors: Krystyna Krawiec-Złotkowska
adiunkt w Instytucie Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
Year of publication:2018
Page range:4 (295-298)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file